mrt 10

Weert Lokaal wil Poort van Limburg sneller in gebruik

Aanstaande woensdag bespreekt de gemeenteraad een voorstel van het College van B&W om te onderzoeken of zalencentrum Poort van Limburg op een andere manier beheerd kan gaan worden. Het is een mogelijkheid om het beheer en de promotie aan een op te richten stichting uit handen te geven. Wat Weert Lokaal betreft is er geen onderzoek nodig en moet dat plan gewoon uitgevoerd worden.

In mei vorig jaar is besloten om het zalencentrum niet te verkopen zolang er geen serieus bod van een geïnteresseerde koper op tafel ligt. Er zijn in het verleden gesprekken gevoerd met diverse partijen maar dat heeft niet tot een aannemelijk bod geleid. Ook verhuur aan derden heeft in het verleden laten zien dat deze beheersvorm niet leidt tot een succes.

“Een stichting oprichten die de Poort van Limburg gaat beheren is daarom momenteel de meest logische oplossing zodat het zalencentrum meer gebruikt gaat worden. ‘Daar heeft Weert Lokaal geen verder onderzoek voor nodig!” Zegt woordvoerder Henk van de Loo namens de partij. “We moeten gewoon aan de slag want zoals het nu is kost het de gemeente Weert elke dag onnodig geld. Het onderzoek dat voorgesteld wordt is het zoeken naar de bekende oplossing.”

“De Poort van Limburg is in veel opzichten te vergelijken met een multifunctionele accommodatie (MFA). De MFA’s in Weert worden beheerd door een stichting die zelf het beleid bepaald. Dat zou voor de Poort ook heel goed kunnen. Deze stichting zal dan eerst een business-case gaan maken hoe zij de exploitatie aan wil gaan pakken. Een aanpak door het verantwoordelijke bestuur zelf bedacht geeft de grootste kans op succes,” zo vervolgd Van de Loo zijn betoog. “Dus niet onderzoeken maar aanpakken!”

mrt 10

Weert Lokaal en .Gaaf willen jongeren met schulden beter helpen

Foto: Christian Dubovan

Armoede door schulden onder jongvolwassenen is een groeiend probleem. En hoewel de gemeente een heel goed en uitbereidt programma heeft om armoede tegen te gaan, is dit nog enigszins een blinde vlek. Weert Lokaal wil nu dat een succesvol project waarbij jongeren niet alleen uit de schulden geholpen, maar ook intensief begeleid worden naar Weert halen.

Eén op de vijf jongeren die het MBO verlaat heeft een problematische schuld, studieschuld nog niet eens meegerekend. Vaak hebben ze vanuit thuis niet heeft meegekregen hoe je met geld om moet gaan. Of ze ervaren groepsdruk om ongecontroleerd geld uit te geven en zo te laten zien dat je
zogenaamd succesvol bent. Ze beginnen daardoor al met grote problemen aan hun zelfstandige leven want schulden en armoede verkleinen de kansen op een vervolgstudie of een goede baan. Het kan leiden tot verzuim, depressie, verslavingen, het niet op eigen benen kunnen staan. Dat leidt
uiteindelijk ook weer tot problemen en hoge kosten voor de maatschappij.

‘Jongeren alleen helpen om uit de schulden te komen is niet genoeg. Ze hebben ook hulp nodig om hun leven anders in te richten, structuur aan te brengen, een goede administratie bij te kunnen houden, werk te vinden… Kortom, hun hele mindset moet veranderen,’ aldus Gina Marchena,
voorzitter van .Gaaf, de jongerenorganisatie van Weert Lokaal. Zij nam samen met raadslid Iron Verhees het initiatief om dit probleem op de kaart te zetten.

Weert Lokaal dient daarom tijdens de aanstaande raadsvergadering een motie (voorstel) in om een Jongeren Participatie Fonds in Weert op te zetten. Dit fonds maakt onderdeel uit van SchuldenLabNL, een organisatie die zich in steeds meer steden met succes inzet om schulden, in dit geval specifiek onder jongeren tussen 18 tot 27 jaar, de wereld uit te helpen. De gemeente neemt de schuld, maakt afspraken met de schuldeisers en werkt ook met hen samen. De jongere wordt daarbij intensief begeleid door één contactpersoon die afspreekt hoe de schuld vervolgens aan de gemeente afbetaald wordt en nog belangrijker, die ondersteuning biedt in hoe schulden voorkomen kunnen worden. 

Weert Lokaal wil het opzetten bekostigen vanuit een bestaand budget voor armoedebestrijding. En daarbij het College van B&W laten uitzoeken hoeveel het draaiende houden van zo een organisatie jaarlijks zou kosten. De resultaten van dat onderzoek zouden in het voorjaar bekend moeten zijn zodat het Jongeren Participatie Fonds opgestart kan gaan worden.

De raadsvergadering vindt aanstaande woensdag plaats.

mrt 08

Veel lof voor nieuwe opzet weekmarkt

Foto: Waldemar Brandt

Afgelopen zaterdag werd er ‘proefgedraaid’ met de nieuwe opzet van de Weerter weekmarkt. En dat beviel de bezoekers, marktkooplui en winkeliers in de binnenstad zéér goed. Het meest gehoorde compliment: ‘een goede zaak dat food en non-food kraampjes nu door elkaar staan.’ En
laat dat nou precies de opzet zijn waar Weert Lokaal drie jaar geleden voor pleitte!

De Weerter weekmarkt bevond zich de laatste jaren in zwaar weer. De bezoekersaantallen liepen terug en er waren marktkooplui die ermee stopten waardoor er letterlijk gaten in de opstelling vielen. Vooral op de Nieuwe Markt. Weert Lokaal signaleerde dat drie jaar geleden al en pleitte
ervoor om food en non-food kraampjes voortaan door elkaar te zetten. In de raadsvergadering van 23 november 2017 diende Weert Lokaal daarom een motie in.

En gisteren was het dan eindelijk zo ver! Naast de gemengde opstelling is het zwaartepunt van de weekmarkt naar de Nieuwe Markt verplaatst waardoor er op de oude Markt meer plaats komt voor terrasjes. En er staan ook kraampjes in de Van Berlostraat, Langstraat en Meikoel waardoor men een rondje kan lopen. Tot slot staan de kraampjes niet meer ‘met de ruggen naar de winkels’ maar ‘met de ruggen naar elkaar’ waardoor het er ruimer en meer uitnodigend uitziet.

Weert Lokaal fractievoorzitter Suzanne Winters reageert opgetogen: ‘De lovende opmerkingen over de nieuwe opstelling gingen als een lopend vuurtje door Weert. De sfeer in de stad was meteen heel anders! Het is een beetje jammer dat de nieuwe opzet best een tijd op zich heeft laten wachten, maar het is heel belangrijk geweest om alles in nauw overleg te doen. Een marktkraam, iemands broodwinning, naar een andere plek verplaatsen ligt terecht gevoelig voor de ondernemer. Het feit dat alle neuzen nu dezelfde kant op staan is denk ik de basis voor het nieuwe succes.’

Gisteren werd er dus proefgedraaid. Aanstaande zaterdag is de officiële ingebruikname van de nieuwe opstelling door wethouder Tessa Geelen. Gezien de lovende reacties wordt dat waarschijnlijk een groot feest!

Link naar het filmpje waarin de motie ingediend wordt.

feb 18

Weert Lokaal wil concertzaal behouden

Foto: Weert de Gekste


Weert Lokaal wil vasthouden aan de wens om de concertzaal van het RICK in het Muntcomplex te behouden. Na een bezoek aan de zaal gisteren ziet de partij voldoende aanknopingspunten om het niet te slopen en plaats te laten maken voor woningen.

In januari maakte het College van B&W bekend dat ze de herontwikkeling van de bovenverdieping van het Muntcomplex opnieuw wil beoordelen. B&W willen de eisen die ze stellen aan de ontwikkeling tot woningen aanpassen. Daarbij zou geen plek meer zijn voor de concertzaal.
 
Dat riep nogal wat discussie op in de gemeenteraad en ook in het Weertse. Zo pleiten bijvoorbeeld diverse muziekverenigingen voor behoud en er kwam ook een petitie die inmiddels al duizenden keren is ondertekend.
 
Om een goed beeld te geven van waarom het College de keuze maakt om de zaal niet te behouden organiseerde wethouder van Eijk gisteren een rondleiding voor de raadsleden. Ook de brandweer was daarbij aanwezig. Het garanderen van brandveiligheid, het realiseren van een nieuwe ingang, het scheiden van technische systemen, het voorkomen van geluidsoverlast enzovoorts zijn namelijk ingewikkelde zaken.
 
Er werd na het bezoek door de fractie van Weert Lokaal ook nog gesproken met de heer Louk Reintjens, die eerder al het initiatief nam om het zaaltje te kopen en te gaan beheren. 
 
‘Het zaaltje ligt op een ongelukkige locatie in het gebouw en daarom is het lastig om het te behouden en netjes in te passen. Aan de andere kant, alles is technisch wel mogelijk en dan kom je uit bij de hamvraag; hoe waardevol vind je de concertzaal voor Weert? Daar hebben we gisteren een goed beeld van gekregen en als Weert Lokaal besloten dat het voor Weert zeker waardevol is om de concertzaal te behouden,’ aldus Suzanne Winters, fractievoorzitter van Weert Lokaal.
 
Vandaag werd bekend dat ook het College van B&W samen met ontwikkelaars en een derde partij gaat kijken of er een samenwerking mogelijk is waarbij de concertzaal behouden kan blijven. De fractie van Weert Lokaal is blij met dit bericht en ziet uit naar het nieuwe plan. 
jan 29

Eerste opengesteld toilet zichtbaar

Vanmorgen plakten raadslid Martijn Smolenaers en wethouder Tessa Geelen bij de ingang van Sporthal Boshoven de eerste sticker in Weert die mensen erop wijst dat ze daar vrij toegankelijk naar de wc kunnen. De gemeente omarmde onlangs het initiatief van het raadslid om deze plekken zichtbaar te gaan maken.

Wat voor velen de normaalste zaak van de wereld is, een kleine of een grote boodschap even ophouden tot je een toilet tegen komt, is voor mensen met een buikprobleem vaak minder vanzelfsprekend. Door een medische aandoening of een hogere leeftijd kan het vaak naar de wc moeten zelfs een reden zijn om minder op pad te gaan.

Weert Lokaal-raadslid Martijn Smolenaers nam daarom het initiatief om de app HogeNood via de gemeente in Weert te promoten.

Smolenaers: “Als we beginnen om de toiletten in gemeentelijke gebouwen voor mensen zichtbaar beschikbaar te stellen dan hoop ik dat ook winkels en bedrijven gaan volgen. De combinatie van het daadwerkelijk zichtbaar maken van locaties met een sticker en de weergave in een app is denk ik een hele krachtige. Het aanmelden gaat ook nog eens heel gemakkelijk via een website waar nog veel meer informatie is te vinden”.

De sticker zal binnenkort zeker bij meer gemeentelijke gebouwen te zien zijn en de gemeente zal deze plekken ook voor weergave in de HogeNood-app aanmelden op de website www.hierkunjenaardewc.nl . De wethouder en het raadslid hopen dat een goed voorbeeld, ook bij particulieren, doet volgen!

jan 13

Raadslid Goubet naar Weert Lokaal

Gemeenteraadslid Jeroen Goubet verlaat de Fractie Goubet-Duijsters en sluit zich aan bij Weert Lokaal. Deze beslissing komt na het niet doorgaan van de samenwerking tussen zijn fractie en D66 eind vorig jaar.

Goubet: ‘In 2018 zijn we na het vertrek uit de SP verder gegaan als Fractie Goubet-Duijsters met de opzet om rustig te kijken waar wij met deze partij naartoe wilden. In de zomer van 2019 hebben wij de mogelijkheden onderzocht voor een samengaan tussen deze fractie, D66 en mogelijk nog meer partijen. Het idee was om een brede links-progressieve lokale partij op te zetten en zo te zorgen voor minder versnippering in de Weerter politiek. Uiteindelijk is die samenwerking niet van de grond gekomen. Daarmee zal het tóch oprichten van een nieuwe partij, naast alle bestaande, in mijn ogen juist voor meer versnippering zorgen.’

Overstap Weert Lokaal

Nadat het voor Goubet duidelijk was dat hij geen nieuwe partij wilde opzetten, is hij in gesprek gegaan met Weert Lokaal en viel de beslissing om over te stappen naar deze partij. ‘In de afgelopen tien jaar heb ik de mensen en de koers van Weert Lokaal goed leren kennen. De samenwerking is altijd prettig. Na het afscheid van de SP heb ik me voorgenomen heb om niet meer voor een landelijke partij actief te willen zijn. Het was daarom een logische keuze om in gesprek te gaan met Weert Lokaal. Dat heb ik open en zonder verwachtingen gedaan. Er was meteen een wederzijdse klik en een welkom gevoel. Niet in de laatste plaats omdat de fractie van Weert Lokaal haar vertrouwen in mij heeft uitgesproken, waarvoor veel dank’. Aldus Goubet.

Fractievoorzitter van Weert Lokaal Suzanne Winters: ‘In de fractie van Weert Lokaal zitten mensen met uiteenlopende politieke kleuren die hun visies bundelen om het beste voor Weert te bereiken. Belangrijk voor onze fractie is de klik tussen de mensen, en die is prima met Jeroen. Dit maakt hem, naast de jaren ervaring die hij met zich meebrengt, een mooie aanvulling voor onze fractie en partij’.  

Goed overleg

Goubet wil zich op deze manier in een groter team in blijven zetten voor Weert. Raadslid Karin Duijsters van de Fractie Goubet-Duijsters maakt geen overstap en wil zich wel richten op het opzetten van een nieuwe partij. Beiden willen benadrukken dat de nu genomen stap in goed overleg zowel onderling als met de achterban is genomen.

Jeroen Goubet is gemeenteraadslid sinds 2009. In 2014 en 2018 was hij lijsttrekker voor de SP. Na een conflict met de landelijke SP over de koers van de partij verlieten hij, collega raadslid Karin Duijsters en wethouder Paul Sterk later in 2018 die partij.

dec 27

Artikel 40 vragen: Stadsboerderij

Op de hoek van de Beekpoort en de Nazarethsteeg staat momenteel een voormalige stadsboerderij. Bij de gemeente is een verzoek ingediend om de gronden van deze locatie te herontwikkelen, waarbij de bestaande bebouwing plaats zal maken voor levensloopbestendige woningen met berging in twee lagen. Dergelijke woningen kunnen overal gebouwd worden, maar een boerderij als deze krijg je nooit meer terug. De fractie van Weert Lokaal heeft over dit verzoek de volgende vragen:

 • Is deze stadsboerderij een gemeentelijk monument?
  • Waarom wel / niet?
 • Volgens het besluit ligt deze locatie in een beschermd stads- en dorpsgezicht.
  • Waarom is dit gedeelte van Weert een beschermd stads- en dorpsgezicht?
  • Maakt de stadsboerderij deel uit van deze status?
  • Heeft eventuele sloop van de stadsboerderij gevolgen voor deze status?
 • Als de eigenaar van dit gebouw het pand wil slopen, mag dat dan?
 • Wat vindt de monumenten/ welstandscommissie van dit verzoek? Keuren zij het plan goed of af?
  • Als de monumenten/ welstandscommissie dit afkeurt, mag het plan dan wel doorgaan?
 • Wat vindt de commissie cultuurhistorie van dit verzoek? Keuren zij het plan goed of af?
  • Als de commissie cultuurhistorie dit afkeurt, mag het plan dan wel doorgaan?
 • Heeft de gemeenteraad hier ook nog een stem in?

Bedankt voor het beantwoorden van onze vragen.

Met vriendelijke groeten,

Fractie Weert Lokaal

dec 22

Raadsvergadering december 2019

Het waren hectische laatste weken van 2019. Met een overvolle agenda werd de laatste vergadercyclus van 2019 gestart. Behalve overvol ook een aantal zware onderwerpen zoals de evaluatie van het EK Triatlon, het vaststellen van de belastingtarieven, een evaluatie van het contract Renewi door de Rekenkamer,  een verlenging van het contract met Renewi, de grondpolitiek en tot slot de Regionale Energie Strategie.

Aan het begin van de raadsvergadering werd Niek Gruijthuijsen tot commissielid niet raadslid benoemd. Niek mag nu namens Weert Lokaal het woord voeren in de commissies. De fractie wenst Niek veel succes toe.

Een persoonlijk succes was er voor Peter Küsters. Na jarenlang aandringen en aandacht vragen voor de problematiek rondom het vleesverwerkend bedrijf Swinnen wordt dit bedrijf overgeplaatst naar een plaats buiten de woonwijk Leuken. Als dank voor zijn inspanningen gunde de hele raad Peter als enige het woord te mogen voeren over dit onderwerp. Peter bedankte alle ambtenaren en wethouders die zich ingezet hebben om deze uitplaatsing mogelijk te maken. Voor Leuken komt er een einde aan de jarenlange overlast van grote vrachtauto’s en luidruchtige koelinstallaties.

Het volgende heikele onderwerp was het rapport van de rekenkamer over de gang van zaken mbt het contract met Renewi. De rekenkamer had nogal wat kritiek op transparantie en het contractmanagement van de gemeente Weert. Onze wethouder Martijn van den Heuvel wist deze kritiek te weerleggen door aan te geven dat verbeterprocessen inmiddels geïmplementeerd zijn. Reden voor de fractie van Weert Lokaal om het voorstel te amenderen door te stellen dat de verbeteringen reeds zover gevorderd zijn dat daar niet een aparte procedure voor uitgewerkt hoeft te worden.

Meteen erachteraan kwam het onderwerp verlengen van de concessie met Renewi. In deze concessie wordt de samenwerking  tussen de Gemeente Weert en Renewi geregeld mbt de buitendienst. De lopende concessie kon niet doorlopen omdat deze bij Renewi te veel knelde en dat men daardoor de vastgelegde bezuinigingen niet kon realiseren. Omdat een contractwisseling een terechte onrust teweeg brengt bij de medewerkers stond bij Weert Lokaal het welzijn van deze medewerkers voorop. De nog veel hogere extra kosten die gemaakt moeten worden om de concessie met een ander bedrijf aan te gaan was natuurlijk ook van belang. De rest van de gemeenteraad heeft zich aangesloten bij de wensen en bedenkingen die Weert Lokaal had opgesteld bij dit onderwerp.

Het volgende onderwerp: Expirimenteerruimte voor het onderwijs werd verdedigd door Geert Gabriëls. Hiermee krijgt Weert een unieke impuls in het onderwijsprogramma. Docenten en leerlingen kunnen namelijk experimenten uit gaan voeren die een aanvulling zijn op het onderwijs. Wij zijn erg benieuwd naar alle initiatieven die gaan komen en nu mogelijk zijn!

Het voorstel om Streetwise in te huren om de winkelleegstand in de binnenstad mee aan te pakken kon rekenen op de steun van onze fractie. Zeker omdat Weert Lokaal een motie indiende voor het houden van een nulmeting voor de leegstaande panden. Zo kunnen we straks niet alleen zien wat het effect is, maar mochten er in de toekomst andere maatregelen nodig zijn, dan is een nulmeting ook noodzakelijk.

Lang stond de raad stil bij de evaluatie van het EK Triatlon. Een evenement waar veel vrijwilligers keihard aan gewerkt hebben, en waar veel bezoekers en sporters van genoten hebben. Er was een tekort ontstaan voor dit EK door een gebrek aan sponsoren ondanks alle inspanningen van velen deze sponsoren alsnog binnen te halen. Het college betuigde zijn spijt over het feit dat de raad niet eerder geïnformeerd is over dit (dreigende) verlies. Daarop diende de raad een motie van treurnis in. De motie van treurnis was zo scherp verwoord dat de fractie er niet mee akkoord kon gaan. Weert Lokaal diende een motie voor de werkwijze bij grote evenementen in,  van mening zijnde dat we nog altijd de ambitie hebben om grotere, bovenregionale evenementen in Weert te laten landen. Maar je dan wel op een professionele wijze hier in moet kunnen faciliteren. Deze kon helaas niet rekenen op de steun van de rest van de raad.   

Bij de Regionale Energie Strategie (een werkgroep van ambtenaren die de energietransitie op gang moeten brengen) mocht de raad reeds in een zeer vroeg stadium haar inbreng geven over de raad vindt hoe een en ander georganiseerd moet worden en vooral waar ook aan gedacht moet worden. De wensen en bedenkingen zoals die opgesteld zijn door Weert Lokaal werden unaniem overgenomen door de gehele raad.

Dit als korte samenvatting van een 2-daagse raadsvergadering.

De fractie en wethouders van Weert Lokaal wensen u,

Fijne Kerstdagen en een zeer mooi 2020!

Carla, Els, Geert, Henk, Iron, Jaimie, Fatih, Marienel, Martijn v.d. H., Martijn S., Peter, Pierre, Raymond en Suzanne 

 

nov 08

€100.000 geoormerkt voor het sociaal domein!

Een van de belangrijkste punten op de agenda voor Weert Lokaal tijdens de behandeling van de Begroting 2020 was het terugdraaien van de voorgestelde €100.000 bezuiniging op het armoedebeleid.

Het college stelde voor om het budget voor armoedebestrijding in 2020 éénmalig met €100.000 naar beneden bij te stellen. Dit zou mogelijk zijn omdat er een restantbudget van € 100.000 van 2019 overgeheveld zou worden naar 2020. Ambities uit het aanvalsplan armoede 2018-2020 zouden dus ongewijzigd uitgevoerd kunnen worden.

Toch vonden wij dit geen goed idee. Partij van de Arbeid gaf aan al eerder aan het hier niet mee eens te zijn, dat deze middelen bedoeld zijn voor het armoedebeleid en niet om de begroting sluitend te krijgen en maakte hier een amendement voor. Weert Lokaal was het daar volledig mee eens en ging nog een stapje verder: wij wilden graag dat het geld geoormerkt zou worden voor het sociale domein zodat het geld breed beschikbaar is.

Ook DUS Weert, Fractie Goubet-Duisters en CDA vonden het belangrijk dat het geld voor deze doelgroep bestemd is en blijft. Zo voorkomen we samen dat het geld verdwijnt in de algemene reserve maar beschikbaar blijft voor hen die het echt nodig hebben!  

nov 08

Algemene Beschouwingen 2020: Lokaal Doorpakken!

Het is een jaarlijks terugkerend ritueel: de begroting. Het college heeft een begroting gepresenteerd die in lijn ligt met het raadsprogramma 2018-2022 en de kadernota 2020. We weten wat we willen en waar we naar toe gaan met z’n allen. Aan de raad de schone taak om het boekwerk door te spitten, op zoek te gaan naar de punten en komma’s en in sommige gevallen naar een magische pot met goud…

Want ieder jaar wordt de begroting geactualiseerd met de septembercirculaire die het ene jaar roet in het eten gooit en het andere jaar voor vreugde zorgt. Dit jaar zorgt de septembercirculaire voor een overschot op de begroting voor 2020, en naar verwachting ook voor de volgende jaren. Naar verwachting, want het is een beetje ‘garantie tot aan de deur’ waardoor het vrijwel onmogelijk is voor een gemeente om stabiel te begroten…

Landelijke ontwikkelingen…
Als gemeente worden wij steeds vaker voor uitdagingen gesteld door de landelijke ontwikkelingen in Den Haag. Weten ze het daar niet meer, dan wordt het op het bordje van de gemeente gelegd. Frustrerend en vaak een hele uitdaging. Om het huishoudboekje dan op orde te krijgen draait het vaak uit op het verhogen van de belastingen van onze inwoners. In een tijd waarin alles maar duurder en duurder wordt ook niet bepaald een populaire maatregel.

Het college heeft ervoor gekozen om de begroting 2020 sluitend te maken door onder andere de OZB-belasting te verhogen voor huiseigenaren. Op zich is dit maar een paar euro per woning, maar we hebben juist in het raadsprogramma afgesproken dat wij dat de komende periode dit niet zouden doen. Het is een constructie waarbij we de rioolheffing verlagen en de OZB met eenzelfde bedrag verhogen. Een constructie waarbij de woonlasten weliswaar niet omhooggaan, maar zo wordt dit toch niet ervaren door onze inwoners. Met een positieve septembercirculaire kunnen wij ervoor kiezen om deze te gebruiken om de OZB-verhoging voor dit jaar terug te draaien. Alleen zit hier wel een gevaar in aangezien het, zoals ik al eerder aangaf, de verwachting is dat de circulaires positief blijven. Verandert er iets volgend jaar, dan moeten we weer op zoek naar een nieuwe oplossing. Hoe mooi zou het zijn als wij tot een begrotingsconstructie zouden kunnen komen waarbij wij niet meer afhankelijk zijn van de grillen van Den Haag?

… kunnen niet zonder lokale oplossingen!
Samen zijn we bezig met de uitwerking van een groot aantal dossiers. Weert Lokaal vindt het belangrijk dat we allereerst de visies en dossiers die gestart zijn gaan afwerken. Daarom vandaag vooral aandacht van onze partij voor lopende projecten.

Ondersteuning op het gebied van zorg en het sociale domein is en blijft een absolute must. Weert vergrijst en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers bij zorg vraagstukken. De betaalbaarheid van deze zorg is van het grootste belang. Dit moet een blijvend aandachtspunt zijn in het sociaal beleid. Ook aandacht voor het lokale aanvalsplan armoede waarbij ingezet wordt op preventie, en hulp voor mensen die overal buiten de boot vallen omdat ze nét boven de norm zitten, de verborgen armoede en armoede onder kinderen.

Met veel bezieling en betrokkenheid heeft Weert een armoedebeleid uitgerold, en wij denken dat dit de komende jaren nog hard nodig gaat zijn. Weert Lokaal pleit voor voortzetting om de betrokkenheid van velen waaronder ook lokale ondernemers en vrijwilligers te behouden en gezinnen blijvend te ondersteunen. Daarom vinden wij het ook niet verstandig om nu een ton te bezuinigen op het armoedebeleid. Oormerk dit geld in ieder geval voor het sociaal domein, bijvoorbeeld voor de ‘meedoen bijdrage’, zodat het terecht komt bij de mensen en niet in de algemene middelen verdwijnt.

En niet alleen landelijk maar ook in Weert is er aandacht voor het klimaat. Voor Weert worden veel plannen op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie nu lokaal uitgewerkt. Weert faciliteert deze ontwikkelingen. Van windmolens en zonneparken tot meer groen in de wijk en watermanagement. Weert Lokaal vindt dat wij vooral creatief moeten omgaan met in beton gegoten wet- en regelgeving. Betrek lokale coöperaties en verenigingen, biedt praktische hulp en geef persoonlijk adviezen, want wij vinden dat als je inwoners meer wilt betrekken, je ze op de eerste plaats moet helpen.

Het kopen van een huis, ooit de normaalste zaak van de wereld, nu best wel een uitdaging voor zowel starters als voor ouderen. Niet alleen zijn er te weinig woningen, maar wat er te koop staat is voor velen veelal niet betaalbaar. Daarnaast is er voor iedere huurwoning een lange wachtrij. Daarom blijven wij hameren op woningbouw in de kerkdorpen voor zowel koop als huur om de woningnood in Weert aan te pakken, wat tevens bijdraagt aan de leefbaarheid.

Niet alleen in de zorg zoekt men naar meer personeel, ook in het onderwijs zijn er meer mensen nodig. Wij kunnen de landelijke regels niet veranderen. Maar lokaal kunnen we dat wél. Daarom kiezen we ervoor om meer te doen dan enkel te investeren in steen. Wij investeren in onze leraren en kinderen. Experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Met budgetten voor eigen initiatieven van docenten en leerlingen. We zetten ook in op een jeugdraad, hoe staat het daar trouwens mee wethouder?

Het onderwerp communicatie loopt als een rode draad door niet alleen bovenstaande maar alle projecten. Praten met inwoners en ervaringsdeskundigen zorgt voor beter inzicht in en betere afstemming met projecten, maar vraagt ook om verwachtingenmanagement om teleurstelling te voorkomen. En informatievoorziening via social media is niet zaligmakend, we zullen ook via andere kanalen met onze inwoners moeten communiceren. Ook dat staat op de planning.     

Ten slotte spreken wij onze dank uit aan het college en de ambtenaren voor het opstellen van deze Begroting 2020. Voorzitter, als ik meer tijd dan 5 minuten had kon ik nog wel even doorgaan. Want wij kijken ook uit naar de landbouwvisie, de bestuursopdracht voor de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid, de open club Boshoven, de herinrichting van Altweerterheide, de strategische visie, een nieuw cultuurbeleid, het VVV- en binnenstadbeleid en Citymarketing voor het beter op de kaart zetten van Weert. En dat is nog slechts een greep uit de vele lopende projecten die nog naar de raad komen. Er is nog genoeg werk aan de winkel dus laten we de schouders eronder zetten en doorpakken! Want landelijke ontwikkelingen kunnen niet zonder lokale oplossingen!

Suzanne Winters
Fractievoorzitter Weert Lokaal