apr 28

2 Leden geëerd met een Koninklijke onderscheiding

LogoWeertLokaal2Met de jaarlijkse lintjesregen zijn 2 van onze leden Koninklijk onderscheiden.
Theo Verheijen en Alfred Laenen. Burgemeester Jos Heijmans heeft deze vandaag (vrijdag 26-4)) uitgereikt in het Munttheater. Dhr. Verheijen en Dhr. Laenen waren in goed gezelschap van nog 23 andere inwoners van onze gemeente.
Wij willen Theo en Alfred van harte gelukwensen met deze bijzondere mooie verdiensten.
Ook feliciteren wij de andere Weertenaren met hun onderscheiding.

WEERT Lokaal

bron:
http://www.weert.nl/Nieuws-2013-April-Koninklijke-onderscheidingen-in-verband-met-Koninginnedag.html

apr 11

Ophef over bouw woontoren bij Moskee Biest

Geert_GabrielsSuzanne_WintersOftewel de kunst van communicatie

In de raadsvergadering van woensdag 10 april stond de bouw van een woontoren bij de Moskee op de Biest op de agenda. Een beladen onderwerp voor de Islamitische Gemeenschap Weert, die voor de gelegenheid massaal de vergadering bijwoonde.

Probleem voor de gemeenschap is de bouw van een woontoren met 18 sociale huurwoningen op minder dan 20 meter afstand van de Moskee. Niet alleen is de gemeenschap bang dat de woontoren het zicht op de Moskee belemmert, ook vindt men dat er met twee maten gemeten is door de gemeente. De woontoren zal bij benadering 18 meter hoog worden waar eerder een minaret van 16 meter hoogte juist niet wenselijk werd geacht door de Gemeente Weert.

Het bestuur van de Islamitische Gemeenschap heeft zich meegaand opgesteld in de kwestie, belangrijk voor hun was en blijft dat de relatie met de buurtbewoners goed is. Maar met deze nieuwe ontwikkelingen constateert het bestuur dat er grote onvrede ontstaat met hun achterban. Waarom kan het een wel en het ander niet? Enkele dagen voor de raadsvergadering was een delegatie van het bestuur van de gemeenschap op bezoek bij de fractievergadering van WEERT Lokaal. Hier vertelden zij dat ze op zoek zijn naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dat het een onderwerp is dat de emoties hoog doet oplaaien mag duidelijk zijn.

Voor WEERT Lokaal geeft dit onderwerp een dubbel gevoel. Enerzijds kunnen wij ons goed voorstellen dat de Islamitische Gemeenschap het gevoel gekregen heeft dat er met twee maten gemeten wordt. En ook al is dit niet bewust gedaan, dit neemt niet weg dat de gemeenschap zich niet serieus genomen voelt. Aangezien de bouw van de Moskee gefinancierd wordt door eigen geld, wat overigens zeer bewonderenswaardig is, is de betrokkenheid erg groot van de achterban.

Anderzijds zijn we juist erg blij met de realisatie van sociale huurwoningen op de Biest. Ook de uitleg van de wethouder waarom de toren juist op die plaats gebouwd moest worden was helder. Er is in Weert maar zeker in de wijk Biest een grote behoefte aan sociale huurwoningen van goede kwaliteit in een lagere huurklasse. Hierin voorziet dit plan door de financiering van de Woningbouwvereniging Wonen Limburg. Zowel de bouw van de woontoren als de Moskee betekenen een upgrade voor de wijk en kunnen door WEERT Lokaal ondersteund worden.

Verder heeft Geert Gabriëls namens WEERT Lokaal ook contact opgenomen met Wonen Limburg om naar hun mening te vragen. Hier werd aangegeven dat er plannen klaarliggen om de integratie tussen de toekomstige bewoners van de woontoren en de Moskee te bevorderen en als goede buren met elkaar om te gaan. Ook vanuit deze zijde dus zeker aandacht voor de gevoeligheden.

Alleen jammer dat, ondanks uitvoerige vergaderingen tussen de Gemeente Weert en de Islamitische Gemeenschap, de communicatie tussen beide partijen blijkbaar toch niet goed verlopen is. Niet helemaal duidelijk werd wanneer het bekend was dat de woontoren er ging komen, en of het bestuur toen direct is ingelicht over de wijziging van de situatie.

Zo zie je maar weer hoe belangrijk communicatie is. Van WEERT Lokaal dan ook het advies aan beide partijen om vooral met elkaar in gesprek te blijven, en te kijken of er mogelijkheden zijn om de omstandigheden voor de Islamitische Gemeenschap te verzachten. Want ook al gaat de woontoren er komen, het is zeker zo belangrijk dat iedereen die woont en gaat wonen op de Biest dit met plezier kan doen.

Geert Gabriëls en Suzanne Winters

mrt 14

Extra gelden Sociaal Maatschappelijke Doeleinden veilig gesteld

Carla_JacobsWeert, 14 maart 2013. In de raadsvergadering van woensdag 13 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de criteria waarvoor het extra gereserveerde geld voor sociaal maatschappelijke doeleinden kan worden ingezet. “Daarmee zijn de eerder gereserveerde gelden veilig gesteld en kunnen ze niet meer gebruikt worden voor andere zaken”, aldus Carla Jacobs van Weert Lokaal, die de aanzet heeft gegeven tot het opstellen van deze criteria. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van
811.00 euro.

WEERT Lokaal heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota in 2012 via een amendement laten vaststellen dat een bedrag van 1,2 miljoen euro – dat vrijkwam uit de reserves voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en onderwijshuisvesting – bestemd zou blijven voor sociaal maatschappelijke doelen. Dit deed zij samen met CDA, PvdA en SP. Het amendement werd gesteund door alle politieke partijen met uitzondering van de VVD. Van dit bedrag is al eerder 300.000 euro besteed aan de uitbreiding van het project leerwerkplekken, 30.000 euro voor de activiteiten van de combinatiefunctionarissen, 15.000 euro voor een klanttevredenheidsonderzoek WIZ en 14.500 euro voor het muziekonderwijs in Stramproy.

Reden voor het vasthouden aan deze extra reserve is voor WEERT Lokaal het feit dat er nog steeds grote bezuinigingen op stapel staan waarvoor geen oplossingen klaar staan. Hierbij kan men denken aan een breed scala van bezuinigingen, uiteenvallend van bijvoorbeeld een bezuiniging op huishoudelijke hulp in 2015, een versobering of zelfs het wegvallen van activerende begeleiding, geplande wijzigingen op sociaal gebied zoals bij de Risse, tot voortijdige uitval van jongeren. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Een reservepotje om deze bezuinigingen deels op te vangen zal volgens WEERT Lokaal dan niet alleen wenselijk maar waarschijnlijk ook broodnodig blijken te zijn.

“Om nu te voorkomen dat de gelden ingezet gaan worden om elders gaten te dichten, zijn criteria door de raad opgesteld”, aldus Carla Jacobs. Het geld kan dan ook ingezet worden voor het beleid vallend onder taakvelden van het WMO en sociaal beleid waar het gaat om werk-activeringsdoeleinden, c.q. participatiebudget. Het gaat daarbij in alle gevallen om nieuw beleid. Ook wordt uitdrukkelijk vermeld waar het geld niet voor ingezet kan worden, waaronder sport, cultuur, communicatie, onroerend goed en onderhoud openbare ruimten.

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 13 maart werd door alle partijen unaniem ingestemd met het voorstel van WEERT Lokaal. Hiermee zorgde de partij ervoor dat de extra gelden voor Sociaal Maatschappelijke Doeleinden werden veiliggesteld.

Carla Jacobs
Commissie Welzijn

mrt 10

Marienel Engelen, VVD raadslid stapt over naar Weert Lokaal

LogoWeertLokaal2Marienel Engelen van de VVD heeft te kennen gegeven deel uit te willen maken van de fractie van Weert Lokaal in de gemeenteraad. Zij wilde om persoonlijke redenen de fractie van de VVD verlaten. Weert Lokaal heeft haar verwelkomd en ziet in haar een aanvulling van de fractie. Ze staat midden tussen de mensen en past als persoon ook binnen de fractie. De drie kernwaarden van de fractie Open, Betrouwbaar en Sociaal passen bij haar functioneren als raadslid.
Door haar in de fractie op te nemen is er ook geen verandering ontstaan in de coalitie. Beleidsmatig gezien zal haar overstap dan ook geen gevolgen hebben voor het afgesproken coalitieprogramma.

WEERT Lokaal