mei 27

Brainstormbijeenkomst “Kies Mee”

Zaterdag 13 mei 2017

Verkiezingen werpen altijd hun schaduw vooruit……en daarom is het goed ook terug te kijken naar de bereikte resultaten  in de periode van mei 2014 tot heden.

Uit het door onze wethouder Geert Gabriels gepresenteerde overzicht bleek overduidelijk dat door fractie, steunfractie en onze wethouders hard gewerkt is om de punten uit het coalitie- en verkiezingsprogramma te realiseren. De door hem opgesomde lijst was indrukwekkend, zoals de gerealiseerde scholen op Laar en Leuken, de Lichtenberg die wordt opgeknapt, het kazernerterrein krijgt een nieuwe invulling, er wordt geinvesteerd in de binnenstad en in het Jacob van Hornemuseum, duurzaamheid staat nadrukkelijk op de agenda, waarbij al mooie resultaten  zijn behaald en gelukkig zijn de centen van de gemeente op orde. Dankzij Harrie Litjens!

Door onze wethouders zij tonnen euro’s subsidies van de provincie binnengehaald die gebruikt worden om in onze prachtige gemeente mooie dingen mogelijk te maken, zoals o.a. de toegangspoort Kempenbroek, het Zintuigenpark, het cultureel lint enz. enz.

Kortom, de aanwezigen waren onder de indruk over de bereikte resultaten, maar uiteraard mogen we niet omzien in tevredenheid, maar zullen de ingezette ontwikkelingen vertaald moeten worden naar de toekomst.

De aanwezigen op deze brainstormbijeenkomst moesten na het betoog van Geert Gabriels aan het werk met als doel handen en voeten te vinden voor het invullen van het verkiezingsprogramma, met als doel een nog mooier Weert!

In aansluiting op de Op de heidagen bij Antje van de Statie vormden de 4G’s de te bespreken thema’s,

Gezondheid,

Groei,

Goed wonen en

Genieten

Op grote vellen papier werden de deelnemers in een soort caroussel langs de thema’s gestuurd, waarbij iedereen zijn ei in de vorm van voorstellen en suggesties kon invullen.

Een en ander gebeurde zeer geanimeerd en de vellen werden vol geschreven met als de doel aan de 4G’s een 5e G toe te voegen in

Weert Lokaal een Goed gevoel.

Met dat goede gevoel werd de bijeenkomst onder het genot van een drankje afgesloten met de wetenschap dat tot de verkiezingen in maart 2018 nog veel werk moet worden verricht.

Het verkiezingsprogramma moet worden geschreven,

– de kiescommissie moet worden ingesteld,

– we gaan op jacht naar goede kandidaten,

– de lijsttrekker wordt gekozen,

– de campagne gaat ingevuld worden en

– het bestuur gaat de huidige vastgelegde procedures voor de verkiezingen tegen   het licht houden en wellicht aanpassen.

Op zaterdag 24 juni  om 11.00 uur vindt de ledenvergadering plaats waarin over bovenstaande zaken duidelijkheid wordt gegeven over de verdere invulling van een en ander en waar nodig besluiten worden genomen.

U ontvangt voor deze vergadering uiteraard een uitnodiging!

René Laenen

Voorzitter

mei 18

Weert toont ambitie!

We vinden het gezamenlijk vaak belangrijk dat we zaken meetbaar, concreet en nuttig maken. Niet alle zaken zijn echter gemakkelijk te meten of direct te concretiseren. Hoe meet je gevoelens en eigenschappen als enthousiasme, humor, vreugde, verdriet, geluk, verwondering, bezieling, treurnis, spontaniteit, verbazing en nieuwsgierigheid? Moet je dit willen meten en is dat altijd nodig? Cultuur draagt bij aan verbinding, ontmoeting en geluk en dat is wat mij betreft (onmeetbaar) onbetaalbaar!

Met deze experimentenperiode zoals omschreven in deze Routeplanner cultuur 2017-2020 proberen we een diverser cultureel aanbod te creëren voor de inwoners van de gemeente Weert en haar bezoekers (aanvullend op de al bestaande culturele instellingen en verenigingen). Verder streven we naar meer zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt en naar meer verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Belangrijk hierbij is dat we diverse doelgroepen bereiken met als doel een brede(re) toegankelijkheid van verschillende cultuuruitingen.

Cultuur voor, van en door iedereen.

Regelmatig hebben we contact met de Provincie over de ontwikkeling van een gevarieerder en uitgebreider cultuuraanbod in Weert en Midden-Limburg. Limburgse cultuurplaninstellingen waren amper actief in de gemeente Weert maar daarin komt verandering. Zo neemt Weert vanaf 2017 weer deel aan het Limburg Festival en komen er verkennende gesprekken met provinciale cultuurplaninstellingen om in Weert voorstellingen te spelen of activiteiten te organiseren. Daarnaast willen we ook een organisatie uit Weert laten doorgroeien tot officiële en professionele cultuurplaninstelling. Het is dus belangrijk dat we met ons gemeentelijk beleid aansluiten bij de planperiodes van zowel het Rijk als de Provincie. We kunnen dan namelijk aanhaken bij landelijke en provinciale beleidsaccenten en aanspraak maken op de beschikbare gelden voor de verschillende planinstellingen.

Een stad met bijna 50.000 inwoners verdient een uitgebreid en rijk cultureel leven met, door en voor haar inwoners. We hoeven hierbij als stad niet bescheiden te zijn. Met de verschillende instellingen, verenigingen, de nieuwe particuliere initiatieven/ broedplaatsen en met de nieuwe voorliggende plannen toont Weert naar mijn mening ambitie! Ambitie als stad waar aandacht geschonken wordt aan de hierboven beschreven (moeilijk meetbare) “waarden” waarvan ik denk dat we ze gezamenlijk, bewust of onbewust, erg belangrijk vinden!

Geert Gabriëls

Wethouder Cultuur gemeente Weert

apr 28

Weert Lokaal leden Koninklijk onderscheiden

Wij waren weer blij verrast dat wij 2 nieuwe Koninklijk gedecoreerde leden in ons midden mogen hebben.

Gewaardeerd en actief lid Sylvia Sonnemans-Wulms heeft voor haar diverse vrijwillige activiteiten een zeer verdiende Koninklijke onderscheiding ontvangen. Sylvia, van harte gefeliciteerd.

 

Henk Heesakkers is ons volgende lid waar we met recht trots op mogen zijn. Hij heeft het zelfs gepresteerd om binnen 24 uur zowel geridderd als tot koning gekroond te worden. De zeer verdiende Koninklijke onderscheiding kreeg Henk ook voor zijn vele vrijwillige activiteiten in onze samenleving.

 

Amper 24 uur later tijdens het  ‘Vogelschieten’ wat door stadsgilde St.Catharina 1480 op Koningsdag werd georganiseerd, presteerde Henk buitengewoon en werd tot Koning gekroond.

 

 

 

 

 

Met dank aan het fotomateriaal van Weert de Gekste en Theo van de Winkel

apr 11

Uitnodiging presentatie “Het Ramblas van Weert”

Met inspirerende ideeën, nieuwe inzichten en muzikale omlijsting

Komt u ook?

Weert Lokaal nodigt u uit naam van haar studentenprojectteam graag wij u uit voor een speciale presentatie op donderdag 13 april om 20:00 uur in Theater de Huiskamer te Weert. Vijf studenten presenteren hier hun visie op de Weerter Singels, een binnenstedelijk innovatief project waaraan ze bijna driekwart jaar hebben gewerkt.

In 1993 waren onze Singels al een thema, destijds nog bij de Werknemerspartij met Dhr. René Verheggen, die destijds al opperde om de oude structuur met stadsomwalling en grachten terug te brengen, en die ons met ruim 50 jaar ervaring nog steeds weet te inspireren!  

Wij zijn enorm trots op Martijn Smolenaers, Ranon Caris, Monique Op Den Dries, Rob Sonneville en Emelie Melman die onder begeleiding van Weert Lokaal raadslid Marienel Engelen hun kennis en kunde in de praktijk hebben gebracht en dit onderwerp nieuw leven hebben ingeblazen. Het vijftal studeert op de Avans Hogeschool de opleidingen Bouwmanagement en Vastgoed, Bouwtechnisch Bedrijfskunde en Biobased Technology en zit boordevol ideeën voor Weert die ze graag aan u willen presenteren.

Op deze donderdagavond nemen zij u mee in een presentatie waarin zij hun resultaten zullen tentoonstellen en graag samen met u willen sparren over het project. Wethouders Geert Gabriels en Martijn van den Heuvel van Weert Lokaal zullen de avond bijwonen, en de fractie is aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Graag nodigen wij u uit voor deze avond en trakteren wij u op de eerste kop koffie of thee.

Hopelijk tot donderdag 13 april om 20:00u bij Theater de Huiskamer!

Met vriendelijke groeten,

Het studentenprojectteam

Weert Lokaal

mrt 30

Weert investeert: kogel door de kerk voor Weert-West en Stadshart

Gisteren ging de gemeenteraad van Weert akkoord met de verkoop van complex De Lichtenberg aan Horne Quartier. Na decennia lang leeg te hebben gelegen wordt er nu eindelijk weer geïnvesteerd in dit uniek stukje cultureel erfgoed. Daarnaast werd de visie op het stadshart besproken, een veelomvattend plan waarvoor maar liefst 6 miljoen in de binnenstad geïnvesteerd gaat worden.

Intensieve inspanningen voor Weert-West

De afgelopen drie jaar is het college en het ambtelijk apparaat intensief bezig geweest de mogelijkheden, kansen en investeringswensen kenbaar te maken bij de provincie. Zonder iemand tekort te willen doen is Weert Lokaal extra trots op wethouder Geert Gabriels welke met een tomeloos enthousiasme de mogelijkheden voor met name de hippische sport en het vestigen van bijbehorende opleidingen in het gebied bij provincie onder de aandacht heeft gebracht. En met succes! Het eerste resultaat hiervan is het vestigen van Rob Ehrens in dit gebied, maar er lopen momenteel meerdere ontwikkelingen in de paardensector waar ook de KNHS en Citaverde bij betrokken zijn, en dit kan zeer positief uitpakken voor Weert. Daarnaast heeft de provincie ook toegezegd 75.000€ te willen investeren in de Lichtenberg als Horne Quartier met goede plannen komt. De inspanningen van Gabriels zullen de komende tijd dan ook zeker voor extra subsidies van de provincie gaan zorgen, waardoor Weert-West de impuls krijgt die het gebied verdient.

Aandacht voor cultuurhistorie in de stad

Bij de visie op het stadshart is Weert Lokaal te spreken over het centraal stellen van ons cultuur historisch erfgoed bij de ontwikkeling van de plannen. Met een budget van ruim 6 miljoen, waarvan 3 miljoen subsidie door de provincie kunnen plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Mooi voorbeeld is het Jacob van Horne museum waar wethouder Gabriels eerder dit jaar de plannen voor gepresenteerd heeft. Ook het opknappen van het Bassin, een project van wethouder Van den Heuvel, dat als entree van de stad een belangrijke functie heeft en waarvoor de raad in de vorige raadsvergadering haar akkoord heeft gegeven, valt onder dit budget. Weert Lokaal is tevens te spreken over de andere projecten die onze wethouders gaan voorstellen zoals meer groen en water in de binnenstad en betere fietsvoorzieningen in de stad om het fietsgebruik te stimuleren.

Plannen, wensen, ideeën: dien ze in!

Dankzij de subsidie van de provincie zijn er nieuwe initiatieven mogelijk. Er zijn weliswaar reeds veel projecten genoemd, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe ideeën! Juist initiatieven van onderop moedigen wij aan! Wel zal alles in een stroomversnelling gaan, dus als u voorstellen heeft dien ze dan zo snel mogelijk in.

Ramblas van Weert

Om het voortouw hierin te nemen nodigt Weert Lokaal u van harte uit voor een speciale presentatie welke verzorgd wordt door leerlingen van Avans hogeschool onder begeleiding van raadslid Marienel Engelen. In opdracht van Weert Lokaal hebben zij een visie op het stadshart en met name de singels ontwikkeld wat zij graag op donderdag 13 april om 20:00 in theater de Huiskamer aan u presenteren.

Kortom, er valt de komende tijd genoeg te beleven in Weert en wij horen ook graag uw mening!

mrt 03

Gewaardeerd lid Frans Prinsen overleden

Vandaag heeft ons het droevige nieuws bereikt dat Frans Prinsen is overleden.

Frans was een zeer gewaardeerd en waardevol lid, zeer begaan met de lokale Weerter politiek. hij heeft zich vanaf het begin van Weert Lokaal ingezet als PR commissie lid, steunfractie lid, fractie secretaris en raadslid. Frans is 79 jaar geworden.

Wij willen zijn familie en naasten enorm veel sterkte toewensen in de moeilijke tijd die komen gaat.

jan 29

Stadsmuseum Jacob van Horne – heden ontmoet verleden

We groeien als stad, we veranderen als stad, dan is het belangrijk dat je ook aandacht hebt als stad voor waar je vandaan komt. Daarbij vinden wij als lokale partij juist ons lokale culturele erfgoed belangrijk. In deze periode waar de vastelaovundj voor de deur staat en waar de bônte aovundjen druk bezocht worden stijgt de belangstelling voor cursussen als Weerterlogie en Laeze en schriêve in eur eîge plat van de Aldenborg en Veldeke Wieërt, onderdelen van ons culturele erfgoed.

Cultureel en erfgoed, termen die steeds vaker genoemd worden bij nieuwe plannen. Ze zijn te splitsen in twee vormen: materieel, zoals archieven, monumenten en kunstwerken en immaterieel, zoals dans, muziek, talen en traditionele ambachten. Beide zijn middelen waarmee wij het verleden zichtbaar kunnen maken, waarmee ons cultureel en historisch zelfbewustzijn een gezicht kan krijgen.

Is dat belangrijk voor een stad? Ja. Erfgoed speelt namelijk een steeds prominentere rol in de ontwikkeling van onze stad. Het blijkt een belangrijke vestigingsfactor voor een nieuwe generatie stadsbewoners, voor opkomende bedrijven in de dienstverlening en creatieve industrie en ook voor recreatie en toerisme. Zeggen we hiermee dat we een stroom aan toeristen en bedrijven krijgen door een nieuw museum? Nee. Het gaat uiteindelijk om het totaalplaatje waar je als stad voor kiest. In het verleden hebben we gekozen voor een zwembad en een theater, voor een bibliotheek, een archief en een muziekcentrum, we zetten ons in voor een goed compleet ziekenhuis en een treinverbinding naar België, voor goede wegen en een goed woningaanbod. En een goed museum waar de geschiedenis van Weert een podium krijgt hoort in dat rijtje thuis. Voor Weert Lokaal is een stadsmuseum en een goed cultureel aanbod het bindende element voor de identiteit van onze stad. En waar kan dat mooier tot zijn recht komen dan in het Jacob van Horne gebouw, een iconisch gebouw dat zelf een rijke historie kent, dat midden in de stad staat, bereikbaar is voor iedereen en dat het verdiend om in zijn glorie hersteld te worden.

Cultureel erfgoed, teruggaan naar je wortels, groeit aan populariteit. Programma’s en websites als Who do you think you are en My Heritage waarin men de eigen stamboom onderzoekt zijn goed bekeken. Ook in Weert wordt de eerder genoemde cursus Weerterlogie met veel enthousiasme bezocht. Wist u bijvoorbeeld dat Weert in archeologiekringen zeer bekend staat om de vele opgravingen die hier gedaan zijn? Of dat de eerst getatoeëerde Nederlander uit Weert kwam? Weet u waar de zogenaamde dodendraad in WOI gelopen heeft of waar de kazematten in WOII lagen? Dat Weert een van de weinige (wellicht zelfs enige) steden is die een oorlogsmonument voor zowel Franse als voor Duitse soldaten heeft. Of dat wij onze Zuid-Willemsvaart aan Napoleon himself te danken hebben?

Allemaal verhalen die een plaats in onze geschiedenis hebben. Een geschiedenis die het waard is om te vertellen. Die interessant is voor jong en oud. Gesteund door een rijke collectie die wij als gemeente reeds in ons bezit hebben, die als zeer waardevol bestempeld is door deskundigen, maar waaraan wij nu geen recht doen. Het staat te verstoffen op zolder, of kleurloos in een vitrine, en dat is zonde, dat kan beter. Maar dan moeten we wel durven te investeren, en niet alleen in gebouwen en bakstenen, maar vooral ook in mensen die deze geschiedenis kunnen uitdragen, tot leven kunnen wekken, artistieke leiders voor verbinding kunnen zorgen.

De sleutel voor succes ligt volgens ons in deze verbindingskracht: verleden ontmoet heden, contacten met het bedrijfsleven en instellingen, met onderwijs en zorg. Zo bieden we toegevoegde waarde voor onze stad, onze bezoekers en inwoners. En doen we recht aan ons culturele erfgoed. En ja, daar hangt, net zoals alle eerder genoemde projecten een kostenplaatje aan. Voor de herinrichting van het museum is 2.4 miljoen euro nodig, dit is een eenmalige investering voor het achterstallige onderhoud (zoals de lift, entree en zolder) en het museumonderdeel. Daarnaast kiezen wij voor een structurele ondersteuning van het museum van 300.000€. Dit omdat voor we dit bedrag wisselexposities in het museum kunnen bewerkstelligen, en nationale exposities buiten het museum kunnen organiseren, wat juist voor die verbinding zorgt waar bij op aandringen. En het belangrijkste aspect: bij deze investering kunnen wij ook een professional aan het museumteam toevoegen, een cruciaal element om juist die verbindingen te realiseren en te waarborgen.      

Kortom, na 30 jaar niet te hebben geïnvesteerd in ons culturele erfgoed is het de hoogste tijd om recht te doen aan de collecties die Weert heeft en onze rijke geschiedenis een podium te geven in de vorm van een dynamisch museum, toegankelijk voor jong en oud!

nov 03

Samenvatting uitkomsten begrotingsbehandeling 2017 Weert Lokaal

raadszaal-weertDe begrotingsbehandeling voor 2017 gaat de boeken in als een succesvolle vergadering voor Weert Lokaal met 5 aangenomen amendementen en 1 aangenomen motie, allen unaniem aangenomen door de raad. Hierbij in het kort een omschrijving van onze eigen moties en amendementen en een opsomming van de mee ingediende of gesteunde moties en amendementen. 

Moties en amendementen Weert Lokaal 
We zetten maximaal in op groen: de bezuiniging op het groen, de bermen en plantsoenen, wordt bijna geheel teruggedraaid voor 2017 en 2018. De blokhagen blijven, dus niet overal gras in de directe leefomgeving. Verder is de bezuiniging geschrapt op onderhoud en klein onderhoud van straatbomen en wordt het onderhoud van stoepen als extra prioriteit toegevoegd. We hebben extra aandacht gevraagd voor veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen, voor het groot onderhoud recreatieve fietsroutes en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van de fietsinfrastructuur in Weert. Het sociaal cultureel fonds wordt voortgezet in 2017, bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen voor het verschaffen van een bijdrage in de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement. We hebben ons ingezet voor het behouden van de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem voor Weert en omgeving, en voor het behoud van het cultureel lint.   Lees verder

nov 03

Vrijwillig aftreden wethouder Harrie Litjens

Harrie_LitjensWeert, 3 november 2016. Op het einde van de gemeenteraadsvergadering op 2 november 2016, waarin de begroting werd besproken, heeft wethouder Harrie Litjens kenbaar gemaakt dat hij per direct met zijn wethouderschap stopt.

Bij de start van deze coalitie in mei 2014 heeft hij het bestuur van Weert Lokaal medegedeeld dat hij bereid was zijn wethouderschap, gestart in 2010, te willen voortzetten. Dit deed hij onder de voorwaarde dat hij geen toezegging deed de volledige periode van vier jaar (tot voorjaar 2018) af te maken. Het bestuur van Weert Lokaal heeft deze restrictie, ook wel gentleman agreement genoemd, geaccepteerd gezien de gewenste balans in het college en de bijdrage die dhr. Litjens daaraan kon lenen door zijn bestuurlijke ervaring. Het bestuur heeft rekening gehouden met een tussentijds aftreden.

Harrie Litjens: “In 2014 ben ik na een periode van vier jaar opnieuw wethouder geworden ondanks het feit dat ik reeds de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Daarbij is met het bestuur van Weert Lokaal afgesproken dat ik op een geschikt moment tussentijds het stokje zou doorgeven aan een nieuwe wethouder. Nu de begroting weer op orde is, is dat moment voor mij nu aangebroken. Als wethouder financiën zag ik het in 2014 als een van mijn grootste opgaven om de verslechterde financiële positie van de gemeente te versterken. De begroting 2017 geeft een meerjarig positief beeld waarmee aan deze opgave is voldaan. Ik heb dan ook besloten om invulling te geven aan de afspraak uit 2014. Ik dank de raad, het college en de ambtelijke organisatie voor de lange en goede samenwerking.”

De beslissing van dhr. Litjens, die gezien zijn grote betrokkenheid bij zijn stad Weert moeilijk moet zijn geweest, wordt door het bestuur van Weert Lokaal geaccepteerd en gerespecteerd. Het wethouderschap was voor hem de bekroning van zijn decennia lange carrière in de Weerter politiek.

Het bestuur van Weert Lokaal gaat zich de komende periode beraden over de opvolging van dhr. Litjens en eventuele verdere consequenties die zullen en kunnen voortvloeien uit het invullen van deze vacature. Naast de procedure, die binnen Weert Lokaal moet worden gevolgd, wordt er uiteraard ook overleg gevoerd met de coalitiepartners VVD en SP.

nov 01

Weert Lokaal Algemene beschouwingen begroting 2017

LogoWeertLokaal2Beste aanwezigen en luisteraars thuis, we zitten nu in de tweede helft van deze raadsperiode, in de eerste helft is veel gebeurd. Daarom willen we u graag even meenemen naar de start van deze raadsperiode. Na de verkiezingen in 2014 werd een coalitie gevormd onder aanvoering van Weert Lokaal. Met behulp van de toen actuele gegevens is een coalitieprogramma opgesteld. Wat bleek echter, deze gegevens gaven een paar maanden later geen juist beeld meer van de situatie. Deze raad werd meteen geconfronteerd met grote financiële tegenvallers tijdens haar eerste begrotingsbehandeling over 2015. Deze tegenvallers waren zó groot, dat de raad niets anders kon doen dan flink te snijden in de kosten en de baten te verhogen. Dat wordt je niet in dank afgenomen door de inwoners, en térecht. Het was echter een voldongen feit, de financiën móesten eerst op orde worden gebracht. En dat is gelukt zo blijkt uit deze begroting.

Ondanks maar misschien óók wel dankzij de tekorten zijn het College, de ambtenaren én de Raad op creatieve en innovatieve wijze omgegaan met een omvorming van het beleid. Complimenten daarvoor.

In de afgelopen periode is het bestaande beleid ‘gewoon’ uitgevoerd en is er ruimte gevonden voor mooie nieuwe initiatieven. Kijk bijvoorbeeld maar naar de ontwikkelingen Weert-West, naar het Raphaëlpad en de vele projecten op het gebied van duurzaamheid. Dit was niet gelukt zonder de vele organisaties en de inwoners van Weert, die kritisch meedenken met de veranderingen. Dat is soms niet makkelijk, maar Weert Lokaal stelt deze kritische blik zeer op prijs. Samen komen we tot een gedragen verandering.

Onlangs is ook gestart met het project WinD, een cultuuromslag van de organisatie. Dit is noodzakelijk om in te kunnen spelen op de veranderende omgeving waarin de betrokkenheid en participatie van onze inwoners toeneemt. Wij hebben grote verwachtingen van deze cultuuromslag, de omgeving verandert en de gemeente dient hierin mee te bewegen.

Door het harde werken en het constructief meedenken van de gehele raad hebben we vorig jaar de begroting 2016, met daarin Kiezen met Visie, vastgesteld. Er zijn harde maatregelen genomen die iedere inwoner van Weert heeft getroffen. Sommige maatregelen zijn relatief makkelijk te verantwoorden, sommige maatregelen hebben we al kunnen verzachten zoals de bezuiniging op subsidies, maar met andere maatregelen worstelen we nog steeds.

Algemene beschouwingen WL begroting 2017

Een groene leefomgeving

Eén van die maatregelen betreft het GROENONDERHOUD BERMEN EN PLANTSOENEN. Wij hebben als raad een stormvloed aan reacties ontvangen over de nieuwe plannen voor het groenonderhoud aan bermen en plantsoenen. De inwoners zijn ongerust over de uitvoering van de plannen. We zijn blij dat de inwoners zich hebben laten horen, we kunnen dit niet negeren.

Bij het behandelen van Kiezen met Visie heeft Weert Lokaal al aangegeven de effecten van deze forse bezuiniging nauw in de gaten te houden de komende jaren. Naar nu blijkt hebben de plannen tot het omvormen van het groen in de directe leefomgeving van onze inwoners ongewenste effecten. Ook voor de gezondheid, het klimaat en het opvangen van regenwater kan de omvorming van groen ongewenste effecten hebben.

Weert Lokaal wil het college opdragen zoveel mogelijk van deze ongewenste effecten, aangedragen door de bewoners, nog eens kritisch te onderzoeken en er ook zo veel mogelijk naar de handelen. Wij vragen met name aandacht voor de ongewenste effecten in de directe leefomgeving, dus de blokhagen, plantsoenen etc. in onze mooie wijken en dorpen, dicht bij de mensen, voor hun huizen. Dit is burgerparticipatie in de puurste vorm, laat zien dat je als gemeente optimaal meedenkt daar waar mogelijk. Om die mogelijkheid te vergroten stelt Weert Lokaal voor om het deel van de bezuinigingen dat te maken heeft met het omvormen van groen in de directe leefomgeving, voor een belangrijk gedeelte ongedaan te maken.

We dienen hiervoor een amendement in: Herziening omvorming groen in directe leefomgeving

Voorzitter, alle inspanningen van raad, college, ambtenaren en inwoners in de afgelopen jaren om de boekhouding van deze stad weer op orde te krijgen, lijkt zijn vruchten af te werpen. Er ligt een begroting voor met een meerjarig positief resultaat. Daarnaast laat ook de septembercirculaire een positief beeld zien voor Weert. Dat is een mooi resultaat waar we allemaal trots op mogen zijn, de toekomst van Weert ziet er weer veelbelovend uit. We gaan hierna nog in op een aantal aanvullende belangrijke zaken voor Weert Lokaal betreffende de begroting.

Begaanbaarheid stoepen

Weert Lokaal wil graag aandacht vragen voor de KWALITEIT VAN DE STOEPEN. Ondanks de aandacht die er is voor dit onderwerp, krijgen wij nog veel klachten binnen over stoepen die onbegaanbaar zijn voor onder andere minder validen en ouderen. Zeker nu de winter zijn intrede weer doet, is het zaak zoveel mogelijk stoepen weer recht te leggen om ongelukken te voorkomen. Voor sommigen kan het een obstakel zijn, waardoor men niet naar buiten gaat. Dit mag niet gebeuren volgens Weert Lokaal. Wij stellen daarom voor om voor 2017 en 2018 € 50.000 ter beschikking te stellen voor deze problematiek om een inhaalslag te maken met het onderhoud. En we vragen het college een goede, snelle invulling te geven aan dit probleem. De oplossing kan tweeledig zijn. Aan de ene kant dient het werk verzet te worden. Hierbij kunnen wellicht De Risse of Werk.kom een rol spelen. Onze voorkeur gaat uit om werkzoekenden in te zetten. De constructie hoe dit gedaan wordt, laten we over aan het college. Aan de andere kant dienen de betrokken inwoners beter geïnformeerd te worden over de mogelijkheden om oneffenheden in de openbare ruimte naar de gemeente te melden. De doelgroep hierin is niet altijd bekend met internet, dus eenvoudig melden aan de balie van het stadhuis moet volgens ons ook tot de mogelijkheden behoren.

We dienen hiervoor een amendement in: Begaanbaarheid stoepen

Veilige en aantrekkelijke fietsvoorzieningen

Naast aandacht voor de stoepen vragen wij ook aandacht voor onze FIETSROUTES. Tot de taken van de lokale overheid mag zeker ook de zorg voor de verkeersveiligheid gerekend worden. Verkeersveiligheid die enerzijds door de aanwezige infrastructuur en anderzijds door menselijk gedrag bepaald wordt. Bijzondere aandacht dient daarbij uit te gaan naar kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers, scootmobiel gebruikers en niet te vergeten fietsers; fietsers in alle leeftijden van jong tot oud en voorzien van alle moderne middelen waaronder elektrische fietsen. Voor de veiligheid van die doelgroep zijn duidelijk herkenbare fietspaden, fietsstroken en suggestiestroken erg belangrijk. Dat geldt niet alleen voor dagelijks maar ook voor recreatief gebruik. Zowel voor onze inwoners als voor degenen die Weert bezoeken. Wij zijn van mening dat er een nieuw plan moet komen met veilige fietsverbindingen tussen het centrum van Weert en de omliggende wijken en dorpen, tussen de wijken en dorpen onderling en tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. Natuurgebieden als de IJzeren Man, de Laurabossen, het Wijfelterbroek, de Krang, de Boshoverheide en de Weerter bossen moeten middels veilige en aantrekkelijke fietspaden bereikbaar zijn. Daarbij zou deze fietsvoorziening ook voor een veilige verbinding tussen deze gebieden moeten zorgen en daar waar mogelijk en verantwoord zouden deze gebieden ook voor de fietser op een aantrekkelijke wijze ontsloten moeten worden. Kortom, herkenbare fietsverbindingen die op elkaar aansluiten en van voldoende breedte en kwaliteit zijn voor een veilig gebruik.

Het lijkt ons dan ook verstandig de huidige fietsinfrastructuur in het gehele Weerterland eens serieus onder de loep te nemen en te onderzoeken welke knelpunten in de fietsinfrastructuur om een oplossing vragen en  welke gebreken er in deze infrastructuur zijn. Voor het onderzoek zouden wij graag een krediet van € 25.000  beschikbaar willen stellen.

We dienen hiervoor een amendement in: onderzoek fietsinfrastructuur

Aansluitend hierop vraagt Weert Lokaal het onderhoud van de bestaande recreatieve fietsroutes (terug) op te nemen in de prioriteiten. Sommige bestaande fietspaden zijn op dit moment minder goed begaanbaar door bijvoorbeeld wortels van bomen die het fietspad oneffen maken.

Sociaal Cultureel Fonds

Bij de behandeling van Kiezen met Visie en de begroting 2016 hebben we de bezuiniging op het Sociaal Cultureel Fonds geschrapt. Weert Lokaal heeft daar toen een amendement voor ingediend. Dit betekende dat dit fonds voor 2016 veilig gesteld werd waardoor ruim 1.600 huishoudens deze bijdrage in 2016 nog heeft kunnen krijgen. We hebben dat gedaan in afwachting van het nieuwe subsidiestelsel waarin minima ondersteund gaan worden. Het subsidiestelsel en zeker ook de uitwerking hiervan zijn nog niet helder. Weert Lokaal wil daarom het Sociaal Cultureel Fonds in ieder geval tot en met 2017 verlengen, zodat er niemand tussen wal en schip dreigt te geraken. We zijn overigens benieuwd naar de uitwerking van het subsidiestelsel in relatie tot het Fonds.

Weert Lokaal is en blijft overigens geen voorstander van verstrekkingen in natura, omdat hiermee de bureaucratie vergroot wordt, Weert Lokaal wil deregulering juist stimuleren.

Lasten inwoners Weert

De totale gemeentelijke belastingen in 2017 zullen voor de meeste huishoudens in Weert lager uitvallen. Het is dit college namelijk gelukt om lagere doorbelasting van kosten (overhead) naar de afvalstoffenheffing op te vangen zonder daarbij lastenverzwaring voor de burger bij andere heffingen te moeten doorvoeren. De lastendruk neemt daardoor af met een bedrag tussen de € 20,– en € 30,– per huishouden (Afhankelijk van gezinssamenstelling en waarde van de woning). Weert Lokaal is hier zeer content mee.

Voorzitter, in de begroting zijn prioriteiten opgenomen voor het jaar 2017. In de beschouwingen op de voorjaarsnota zijn we al uitvoerig ingegaan op een aantal prioriteiten. Voor de volledigheid benoemen we de mening van Weert Lokaal betreffende de belangrijkste prioriteiten nog even kort.

Renoveren Jacob van Horne (Prioriteit 3)

Het hebben van een museum is cruciaal in het kader van het kernthema ‘Centrumgemeente met centrumvoorzieningen’ zoals benoemd in de begroting. De precieze invulling van het museum zal een lastige afweging worden van enerzijds de inhoud en anderzijds de financiën. Een museum hoort bij Weert volgens Weert Lokaal. Niet het museum dat we kenden, maar een museum dat toekomstbestendig is, voor jong en oud, voor Weertenaren en voor bezoekers aan Weert.

Weert-West (Prioriteit 5)

Het medegebruik van de kazerne met de daar aanwezige faciliteiten alsmede de grote stappen die Weert zet op het gebied van de paardensport, kunnen de aanjager zijn van een fantastisch gebied vol sport, toerisme en vrije tijd. Weert Lokaal is trots op deze regionale en bovenregionale ontwikkelingen. In de prioriteiten staat ook expliciet De Lichtenberg genoemd als investering in Weert-West. De Lichtenberg is een geweldig mooi complex, voor Weert Lokaal een project waar met veel aandacht naar gekeken zal worden. Behoud van de Lichtenberg is zeker uitgangspunt maar de invulling van de exploitatie zal een belangrijke rol spelen bij de afweging om te investeren. Weert Lokaal vraagt het college eerst duidelijkheid te geven over de exploitatie, bij voorkeur door een externe partij, alvorens te investeren in dit project. Een leegstaande of verlieslatende Lichtenberg wil Weert Lokaal voorkomen.

Stelpost verkeer en vervoer (Prioriteit 6)

Weert Lokaal juicht de verhoging van het knelpuntenbudget toe en wij vragen ons                     tegelijkertijd af of dit voldoende is. Voornamelijk omdat er nog een behoorlijke lijst van knelpunten openstaat. Binnen de prioriteit geeft Weert Lokaal de hoogste prioriteit aan het groot onderhoud van recreatieve fietsroutes vanwege de belangrijke toeristische functie en de veiligheid.

Ook blijven wij aandacht vragen voor het betrekken van de omwonenden, belangengroepen en deskundigen (zoals o.a. stichting gehandicaptenplatform) bij verkeersprojecten, zowel voor, tijdens als na het project.

Project Professionals in opleiding (Prioriteit 10)

Weert Lokaal heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een motie ingediend om het PIO (professionals in opleiding) project structureel te maken. De motie is overgenomen door een meerderheid van deze raad en door vertaald in deze begroting. Het project is bedoeld om hoger opgeleide jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt en te binden aan onze stad. Nog steeds kiezen te weinig jongeren ervoor om zich na of tijdens hun studie te vestigen in Weert. Niet omdat er in Weert niets te doen is, niet omdat er geen woonruimte is, maar simpelweg omdat er geen passende werkgelegenheid dan wel stageplaatsen zijn in de richting van hun studie. Dit project is goed voor de jongeren, goed voor de gemeentelijke organisatie en goed voor Weert, immers zij brengen ook verfrissende nieuwe ideeën mee.

Versterking centrumfunctie voor de regio (Prioriteit 19)

De binnenstad als regionale centrumfunctie is, net als de wijken en dorpen, belangrijk voor Weert Lokaal. Investeren in deze centrumfunctie middels co-financiering is een kans. Wij hebben tijdens de voorjaarsnota nadrukkelijk aangegeven, ook middels een aangenomen motie, dat het woord “centrumfunctie” meer betekent dan alleen bouwtechnische maatregelen. Vanuit Weert Lokaal bestaat de wens dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in ‘stenen’. Bij het versterken van de centrumfunctie hoort ook zeker de inhoud van onze mooie stad, met name een toereikend voorzieningenniveau. Wij zien deze motie verwerkt in de begroting door de verbetering van het fietsparkeren en de mogelijke investering in het Jacob van Horne Museum. Wij zien een nadere uitwerking van de prioritering van projecten graag tegemoet.

Cultureel lint (Prioriteit 21)

Het cultureel lint is het startevenement waarmee het culturele seizoen wordt ingeluid. De afgelopen editie heeft dit ongeveer 20.000 bezoekers getrokken. Talentontwikkeling is een belangrijk thema tijdens dit evenement en dit zou nog uitgebreid mogen worden volgens Weert Lokaal. Met recht dus een belangrijk evenement voor Weert. Weert Lokaal staat achter de inhoud van het Cultureel Lint.

We stellen wel vragen bij de financiering. In de begroting staat: ‘hiervoor worden de jaarbudgetten van het Rick en van het theater beiden met een bedrag van € 12.500 opgehoogd.’ Transparante verantwoording voor dit evenement zou daardoor wel eens niet mogelijk kunnen zijn. Het budget voor het Cultureel Lint is namelijk slechts een klein gedeelte van de budgetten van Rick en het theater. Een transparante verantwoording is echter wel nodig. Enerzijds hopen we dat de Provincie dit evenement wil co-financieren, dan zal afzonderlijk verantwoord moeten worden. Anderzijds vinden we het belangrijk dat de lange termijn van dit evenement geborgd blijft en dat ook andere participanten in de toekomst kunnen aansluiten. Wij stellen daarom voor om het bedrag beschikbaar te stellen aan de reeds bestaande stichting Cultureel Lint, waarin het Rick en het Munttheater vertegenwoordigd zijn.

We dienen hiervoor een amendement in: Cultureel Lint

Voorzitter, ten slotte willen we het college en de ambtenaren bedanken voor het opstellen van de sluitende meerjarige begroting. En zoals eerder aangegeven bedanken we de raad, het college, de ambtenaren en onze inwoners voor hetgeen we in de afgelopen tijd, ondanks de lastige omstandigheden, hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid, cultuur, sport, zorg en financiën. We zijn trots op onze stad, kijken met een goed gevoel naar de toekomst en dragen dat graag samen met jullie uit.