mei 06

Nieuwe winkelvoorzieningen voor Leuken en Groenewoud (Weert-Oost)

Peter_KustersDoor in te stemmen en het verstrekken van bijna 8 ton uit de 2 miljoen subsidie die de provincie beschikbaar heeft gesteld is de realisatie overeenkomst mogelijk gemaakt. De bouw van een nieuw winkelcentrum voor alle inwoners van Weert maar in het bijzonder de bewoners van Leuken en Groenewoud is hiermee in gang gezet.
Al vele jaren wordt er gesproken om de centrumfunctie van Leuken te verbeteren,en het verouderde winkelcentrum bied te weinig mogelijkheden tot uitbreiding of modernisering. In samenspraak met de wijkbewoners en ondernemers is gekozen om de bestaande supermarkt te verplaatsen naar een nieuwe locatie binnen Weert Oost hoek Ringbaan Oost – St Jobstraat.

Op deze locatie komen twee supermarkten, Aldi en Jumbo, daarnaast is er nog ruimte gereserveerd voor dagwinkels en horeca. Ook de huidig fietswinkel van Hans Struijk zal in dit plan worden ingepast op een iets andere locatie. Om het plan te realiseren is ook overeenstemming met het Esso benzinestation noodzakelijk en dit zal waarschijnlijk worden uitgebreid met een wasstraat.

De wens van de bewoners om ook een gezondheidscentrum te realiseren is wel meegenomen en moet zijn invulling nog krijgen.
Het totale project beslaat een terrein van 28.000m2 en men verwacht om eind 2016 met de bouw te starten. Als eerste start de bouw van de Aldi en Struijk en zal na afbraak van het pand waar de  fietshandel was gevestigd de nieuwbouw van de Jumbo worden gerealiseerd.

Winkelgebeid LeukenWinkelcentrum omvat:

  • Jumbo                  1800 m2
  • Aldi                        1400 m2
  • Dagwinkels          400 m2
  • Horeca                   100 m2
  • Hans Struijk         800 m2
  • Wasstraat Esso     50 m2
  • Ca 285 parkeerplaatsen
  • Gezondheidcentrum.

Als alles gerealiseerd is zal het oude winkelcentrum aan de Friezenstraat worden gesloopt en zullen er 14 woningen voor in de plaats komen.

Verkeerstechnische zal de verkeersdruk toenemen op de St Jobstraat en rotonde Ringbaan Oost- Maaslandlaan maar hiervoor is  200.000 euro gereserveerd om eventuele aanpassingen te kunnen uitvoeren. Met de uitvoering van dit plan kan Leuken weer vele jaren vooruit, samen met de bouw van de  nieuwe school en het realiseren van een mooie park bij de school en compleet nieuwe centrum.

Het enige wat dan nog gerealiseerd moet worden is het verplaatsen van Vleesverwerkend bedrijf  Swinnen. Door dit te verplaatsen zal het aantal vrachtwagenbewegingen zeer sterk afnemen waarbij veiligheid voor de schoolgaande jeugd voorop staat. Tevens zal dit voor de bewoners in de aangrenzende straten ook meer rust geven en kunnen de ingevoerde verkeersmaatregelen worden aangepast.

We wachten vol vertrouwen de gesprekken van de wethouder af die omstreeks juli met de resultaten hiervan zal terug komen in de raad.

 

Peter Kusters

Weert Lokaal

Commissie Ruimte

 

mei 04

Buurt mee: boeiende inspiratie avond

Weert, 3 mei 2016. Op dinsdag 3 mei organiseerde politieke partij Weert Lokaal in de Microbar in Weert-Zuid een buurtsessie. Tijdens deze avond bood de partij de ruimte aan de bewoners van Weert-Zuid om op een creatieve en boeiende wijze hun ideeën, projecten, wensen of passies te presenteren en elkaar te inspireren en bij te buurten.

BuurtMee_001

Voor deze eerste editie meldden 6 sprekers zich aan met diverse gespreksonderwerpen. René Laenen, voorzitter bestuur Wilhelmina ‘08 sprak gepassioneerd over mogelijkheden en ontwikkelingen van het sportcomplex op Drakesteyn. Gerard Lenders, coördinator integrale veiligheid gemeente Weert en Peter Eijlander van de Wijkraad Graswinkel lichtten de activiteiten van het buurtpreventieteam toe. De heer Jules Henkes, oud-wethouder van Stramproy, hield de fractie van Weert Lokaal scherp met een opsomming van zogenaamde kleine ergernissen die aandacht vragen. Vervolgens gaf Jos Jansen samen met Mies van der Loo, van participatiegroep Hart van Moesel hun visie over de mogelijkheden voor accommodaties in combinatie met activiteiten en de toekomst van de Microbar, de Stegel en Buurthuis Moesel. De heer Johan Bergs gaf een lezing over de communicatiemogelijkheden van nieuwe media en hoe deze toe te passen en Martijn Smolenaers sloot de avond af met een nieuw initiatief genaamd Weerter Music Awards dat de leegtes in Weert moet gaan vullen met een rode loper.

De avond verliep succesvol dankzij de enthousiaste sprekers en Weert Lokaal kijkt met een positief gevoel terug op deze eerste Buurt mee – avond. In de toekomst zal de partij meer buurtsessies organiseren.

Voor meer informatie:

Marienel Engelen – raadslid

Commissie RO

M.Engelen@weert.nl

06-20228377

mei 01

Tonny Simonse – Wulms Koninklijk onderscheiden

2016.05126 april heeft onze Tonny uit naam van zijne majesteit de Koning een lintje opgespeld gekregen door Burgemeester Jos Heijmans. Door vele jaren vrijwilligers werk voor onder meer Politieke partijen, Stichting Weerter Operettes en Musicals en rondleiding en toezicht Sint Martinuskerk.

Wij feliciteren Tonny van harte met deze zeer verdiende onderscheiding.

apr 28

Weert Lokaal helpt Leuken met NL Doet

LogoWeertLokaal2Ook dit jaar was Weert Lokaal actief op de NLdoet  dag georganiseerd door het Oranje Fonds. Landelijk worden  projecten geselecteerd die door veel vrijwilligers worden uitgevoerd .

Op 12 maart in de morgen onder geweldige weersomstandigheden hebben Suzanne ,Marienel, Carla en Peter zich gewapend met schop gemeld op het terrein van de oude sporthal op Leuken.  Daar werden we welkom geheten door leden van de wijkraad Leuken die op dit  stuk grond in 2015 zijn begonnen met volkstuintjes . Op verzoek van de jeugd van Leuken is dit uitgebreid met een crossbaan voor fietsen en nu aangevuld met het project waar we ons voor ingeschreven hadden de natuur speeltuin.

Na uitleg door Bas Meiboom  en het verdelen van de werkzaam werden de dames aan het werk gezet bij het planten van struiken en bomen  en werd ik ingedeeld bij het plaatsen van twee tafels met zit elementen gemaakt van boomstammen.

Het uitvoeren van deze klus werd bemoeilijkt door de harde ondergrond en nam dan ook iets meer tijd in beslag dan we voorzien hadden.

Het planten van de grote hoeveelheid bomen en struiken die de dames moesten verwerken liep voorspoedig  zeker door de hulp van de andere vrijwilligers.

image1image5image4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een aantal uren hard werken werd er gepauzeerd  en had het bestuur van de wijkraad gezorgd voor een goede oppepper die wel nodig was voor het tweede deel  van de dag. Tevens werd onder het eten  veel gesproken over de wijkraad en het aangelegde deel van het park.

image2Het twee deel van de dag was gepland voor de aanleg van een draak met oude vrachtwagenbanden, hiervoor moesten over een lengte van 9 meter sleuven worden gegraven waar de banden in konden worden vastgezet. Hier hebben we ons volledig aan gegeven en na vele uren van kappen, scheppen en soms een beetje zacht vloeken was het resultaat geweldig. De aanwezig jeugd had al snel  de draak in gebruik wat betekend dat het aan het voldeed aan de opzet. Om 16.oo uur hebben we met een voldaan gevoel afscheid genomen  van de wijkraad en werden we hartelijk bedankt voor onze inzet.

Het was een vermoeiende maar leuke dag waarbij de bewoners van Leuken er weer een leuke attractie bij gekregen hebben.

Volgend jaar zullen we ons weer melden voor het volgende project.

 

Peter Kusters

dec 16

Aangenomen motie uniformiteit in parkeren

LogoWeertLokaal2In de laatste raadsvergadering van het jaar stemde de raad, met uitzondering van DUS Weert, in met het voorstel van Weert Lokaal om de betaaltijd voor de parkeertarieven gelijk te trekken en in te stellen van 09:00 – 18:00 uur, met uitzondering van parkeren achter de slagbomen. Hiermee wordt meer uniformiteit in parkeren bewerkstelligd, met als direct gevolg dat parkeren op straat op koopavond gratis wordt, een wens van de ondernemers en bezoekers van de binnenstad.

dec 02

HERDENKING VERKEERSSLACHTOFFERS 2015

Rene_VerheggenMevrouw de voorzitter, dames en heren.

Helaas is onze burgemeester, de heer Heijmans, wegens verplichtingen elders in onze stad, niet in de gelegenheid hier vanmiddag aanwezig te zijn, Hij laat zich daarvoor bij u verontschuldigen.

Aan mij heeft hij gevraagd als nestor en plaatsvervangend voorzitter van de raad hier vanmiddag de gemeente Weert te vertegenwoordigen. Vanuit die positie wens ik u dan ook een warm welkom toe in onze van Hornestad.

U allen bent vandaag naar Weert gekomen om in deze prachtige, historische omgeving middels de “Nationale Herdenking Verkeersslachtoffers 2015” stil te staan bij de slachtoffers die in het afgelopen jaar en in eerdere jaren bij ongevallen in het verkeer in ons land gevallen zijn.

Dat kan niet alleen een vader of moeder, een zoon of dochter, een zus of broer of een verder familielid zijn, maar ook een dierbare vriend of vriendin of goede kennis. Het is de twintigste jaar dat uw vereniging deze slachtoffers in het verkeer herdenkt. En helaas, dat blijft nog steeds nodig.

Het gaat daarbij overigens niet alleen om degenen die bij een verkeersongeval het leven lieten, maar ook om hen die daarbij ernstig gewond raakten.

Zij die overleden bij een verkeersongeval lieten niet alleen een leemte achter bij hen met wie zij het leven deelden, maar bezorgden hen ook veel vragen.

“Hoe heeft dit kunnen gebeuren; had dit voorkomen kunnen worden en hoe moeten we nu verder”. Ook degenen die met blijvend lichamelijk letsel te maken kregen zitten vaak met soortgelijke vragen.

Het is daarom goed dat er een vereniging verkeersslachtoffers in ons land is die hun belangen wil behartigen, voor hen een vraagbaak wil zijn en niet minder belangrijk een forum voor lotgenoten contact.

Helaas moeten we vaststellen dat ondanks alle inspanningen die de diverse overheden hebben geleverd er jaarlijks nog te veel ongevallen plaatsvinden; ongevallen met verstrekkende gevolgen.

570 verkeersdoden en bijna 19.000 ernstig gewonden kenmerkten het verkeersjaar 2014. Dat staat haaks op de geformuleerde doelstellingen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

In onze gemeente Weert werden in dat jaar 4 doden en 863 ernstig gewonden geregistreerd. Deze aantallen sluiten niet aan bij de doelstelling van onder meer het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg; een doelstelling die ook door de gemeente Weert wordt onderschreven .

Die doelstelling luidt: “Maak van de 0 een punt”. Nul slachtoffers in het verkeer, want elk slachtoffer is er een teveel. En wat in Limburg moet gelden, zal zeker ook moeten gelden in de overige Nederlandse provincies.

Er is door de diverse overheden in het verleden al veel in het veiliger maken van het verkeer geïnvesteerd. Dat gebeurde onder meer in het kader van Duurzaam Veilig.

30 km gebieden werden al dan niet sober ingericht in de woongebieden. Er kwamen 60 km wegen in de buitengebieden en verkeerstafels, rotondes, drempels, chicanes en wegversmallingen werden bekende verschijnselen in de provinciale en gemeentelijke infrastructuur.

Het aantal dodelijke slachtoffers naam in de periode 2005 – 2014 met circa 30% af van 807 naar 570, maar het aantal ernstig gewonden kende zo een daling helaas niet. Voor de diverse overheden is er dus nog steeds een behoorlijke taak weggelegd.

Uit de diverse verkeersmeldpunten blijkt dat er nog veel locaties zijn die door de burger als verkeersonveilig worden ervaren”. Nog steeds zal er dus vol ingezet moeten worden op reductie van het aantal slachtoffers in het verkeer.

Verkeersveiligheid wordt door een aantal factoren bepaald.

Hoe veilig is het verkeersmiddel; hoe veilig is de infrastructuur; hoe staat het met de kennis van verkeersregels; hoe is het verkeersgedrag en hoe staat het met de handhaving zijn vragen die gesteld kunnen en mogen worden.

Wat de veiligheid van verkeersmiddelen betreft liggen de bevoegdheden en de taak bij de Rijksoverheid. Zij bepaalt immers aan welke voorwaarden en normen deze middelen moeten voldoen.

In dit kader zou naar mijn mening meer aandacht besteed mogen worden aan de fiets met trapondersteuning. Ligt er geen relatie tussen de snelheden waarmee met deze fietsen aan het verkeer deelgenomen wordt en het grote aantal al dan niet dodelijke slachtoffers in de leeftijdscategorie boven de zestig.

Dat aantal senioren leidt met 209 dodelijke slachtoffers in 2014 tot een aandeel van circa 35 % in alle dodelijke ongevallen en bijna de helft van dit aantal personen was fietser.

Wat de infrastructuur betreft ligt de taak bij wegbeheerders. Dat kan zowel het rijk, de provincie of de gemeente zijn. Is de kwaliteit van het wegdek wel goed genoeg om de kwalificatie veilig te krijgen; is de belijning bij minder goede weersomstandigheden wel duidelijk zichtbaar; zijn de geplaatste verkeersborden voldoende duidelijk; is er sprake van een logisch en veilig ontwerp. Allemaal vragen die in het kader van verkeersveiligheid relevant zijn

In dit verband memoreer ik het voorbije woensdag gepubliceerde voornemen van de minister van infrastructuur, mevrouw Schultz – van Haegen om richtlijnen en nadere regels uit te vaardigen voor kruispunten waaronder rotondes, zodat aan de huidige onduidelijkheid als gevolg van de vele varianten een einde komt en iedere verkeersdeelnemer weet wat van hem verwacht wordt.

Als wethouder van de gemeente Weert heb ik in het verleden echter moeten ervaren dat standaard oplossingen niet altijd effectief zijn. Vaak is inleving in de situatie en creativiteit nodig om samen met de bewoners in de omgeving tot een aanvaardbare en veilige oplossing te komen. Een theoretisch ontwerp uit de bureaulade trekken is vaak niet de oplossing.

Ongevallen kunnen ook te wijten zijn aan foutief verkeersgedrag. Respect voor de overige verkeersdeelnemers is een basisvoorwaarde voor een veilig verkeer. Maar kun je wel respect voor je mede weggebruiker tonen als je de geldende verkeersregels niet of onvoldoende kent.

In dit verband verwijs ik naar de twee ongevallen met dodelijke afloop welke voorbije vrijdag op zebrapaden in ons land plaats vonden. Was hier sprake van een gebrek aan kennis of van een gebrek aan respect of mogelijk van beide.

Kun je als verkeersdeelnemer wel volstaan met de kennis die je in je jonge jaren vergaard hebt bij het behalen van het verkeersexamen op de lagere school of na je schooltijd bij het behalen van de rijbewijs. Naar mijn bescheiden mening is het antwoord daarop: neen.

Daarom zou ook in het kader van het verkeer sprake moeten zijn van een permanente educatie. Om dat te bereiken zouden met name de gemeenten veel meer een stimulerende en facilitaire rol moeten vervullen.

Zou het gek zijn als aan het verlengen van de geldigheidsduur van het rijbewijs een opfriscursus of een update met betrekking tot de geldende verkeersregels verbonden zou worden.

Zou het niet verstandig zijn om aan de aanschaf van een scootmobiel of een ander gehandicaptenvoertuig praktische vaardigheden en kennis van verkeersregels als voorwaarde te koppelen.

Rijscholen en maatschappelijke instellingen op het gebied van verkeer zouden hierin de uitvoerende rol kunnen vervullen.

Hoe slecht het met de kennis van de verkeersregels gesteld is, heb ik mogen ervaren als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland district Limburg. Bij de in deze provincie samen met de Katholieke Bond Van Ouderen georganiseerde verkeersquiz voor senioren, genaamd Traffic Battle is gebleken dat deze kennis een dikke onvoldoende scoort.

Als verkeersdeelnemer maak ik mij vaak zorgen over mijn eigen veiligheid in het verkeer en die van mijn mede weggebruikers. Ik sta er versteld van hoe vaak verkeerslichten genegeerd worden en er door rood gereden wordt.

Datzelfde geldt voor het overschrijden van de maximaal toegestane snelheden, met name in de 30 en 50 km gebieden en het negeren van inhaalverboden op 80 km wegen. Ook vindt ik het verontrustend hoe in het bijzonder groepen scholieren omgaan met de voorrangsregels bij het benaderen van rotondes.

Dat gedrag vraagt ook om gedragsverandering middels handhaving. Bij het handhavingsbeleid moet niet de sanctie, of meer nog de hoogte van de sanctie uitgangspunt zijn, maar op de eerste plaats de kans dat men met een sanctie geconfronteerd wordt.

Als die kans als minimaal wordt ervaren waarom zou men zich dan aan de regels houden.

Er liggen dus nog een groot aantal taken voor de overheden weggelegd op het terrein van regelgeving, inrichting van de openbare ruimte, educatie, voorlichting en als sluitstuk een effectieve handhaving.

Tot slot zou ik aandacht willen vragen voor de nazorg voor verkeersslachtoffers in administratieve en juridisch zin. Als gevolg van een motorongeval met naar het zich laat aanzien blijvend letsel voor mijn oudste zoon heb ik de ervaring opgedaan dat het veel te lang duurt vooraleer verzekeringsmaatschappijen hun onderlinge zaken afwikkelen en dat er inzake de schuldvraag veel te lang op duidelijkheid van justitie gewacht moet worden. Voor het slachtoffer of zijn nabestaanden niet alleen frustrerend maar vaak ook leidend tot hoge kosten.

Mevrouw de voorzitter, dames en heren

Ik zei het reeds: “Maak van de 0 een punt” dient de doelstelling van het verkeersveiligheidsbeleid te zijn. Om dat te bereiken hebben we nog een lange weg te gaan. Een weg waarbij er ook in de toekomst helaas nog slachtoffers zullen vallen, zowel doden als ernstig gewonden.

Middels een goede analyse van die ongevallen zullen we moeten zoeken naar de oorzaken ervan en zullen oplossingen ter verbetering van de verkeersveiligheid aangedragen en ook uitgevoerd moeten worden. Geen gemakkelijke maar wel een uitdagende taak voor de diverse overheden.

Voor uw vereniging blijft er ook een taak weggelegd; een taak die u al twintig jaar vol overtuiging vervult. Ik complimenteer u met uw twintig jarige inzet en wens uw vereniging en alle slachtoffers en nabestaanden alle goeds voor de toekomst toe.

Ik dank u voor uw aandacht.

 

René Verheggen

 

nov 30

Gemeentearchief: investering in de toekomst

LogoWeertLokaal2Achtergrondverhaal: nuances achter het nieuws

Op Weert de Gekste steeg onlangs enig gemor op onder reageerders naar aanleiding van het bericht dat de gemeente ruim 1 miljoen euro (1.015.000 euro) gaat investeren in een nieuwe archiefbewaarplaats met bijbehorende leeszaal en werkplekken… ‘Wat hebben die ‘leeghoofden’ nu weer bedacht?!,’ vroeg de eerste reageerder zich verontwaardigd af, nog voor het korte, ongenuanceerde nieuwsbericht ingedaald was.

In de raadsvergadering op maandag 5 oktober stemde een meerderheid van de gemeenteraad – SP, VVD, WEERT LOKAAL, PVDA (fractie DUS was afwezig) – voor de plannen om een nieuwe bewaarplaats te realiseren op verdieping twee in de kelder van het nieuwe stadhuis. In 2017 zou dit plan gerealiseerd moeten zijn. D66 en het CDA stemden tegen.

Gemeentearchief: investering in de toekomst

Dure papieren met een gezicht

Door Danielle Stals

De rood aangelopen en boos kijkende emoticons bij de reacties op Weert de Gekste waren niet van de lucht. Men vroeg zich af: ‘Waar komt dat miljoen nou weer vandaan? Onbegrijpelijk!’, ‘Ja lieve Weertenaren’, schrijft een bezorgde burger, ‘dit gaat ons een flinke duit kosten!’. ‘Een archief in de kelder?! Dom, dom, dommer domst.’, roept een ander, ‘De kelder kan onder water komen te staan bij een calamiteit!’ Iemand vraagt zich terecht af waarom de huurlasten van de leeszaal en de werkplekken in het C-Kwartier in 2017 exorbitant stijgen, ook een reden waarom het uiteindelijk voordeliger bleek deze in te bouwen in het huidige stadhuis. En dan was er nog een letterlijk ‘verhitte’ reactie. Iemand kwam met een buitengewoon creatieve oplossing: ‘Het archief kunnen ze beter in de fik steken nu Weert failliet is verklaard!’ Ja, al dat papier brandt natuurlijk voortreffelijk… maar of dit nu daadwerkelijk de beste lange termijn oplossing biedt?…

Nuances achter het nieuws
De plannen voor de bouw van het nieuwe archief roepen dus veel vragen op, terechte en minder terechte. Tijd om eens wat dieper in de materie te duiken en het een en ander uit te zoeken. Kunnen we de zin van de onzin scheiden in dit vraagstuk? Er verscheen een ultra-kort bericht op Weert de Gekste, maar hoe liggen de nuances eigenlijk? En vooral: hoe kunnen de vragen van de burgers beantwoord worden? Ik sprak met de verantw oordelijk wethouder Frans Van Eersel, bracht een bezoek aan het huidige gemeentearchief – want hoe ligt dat archief er momenteel eigenlijk bij?- en ging daar in gesprek met gemeentearchivaris Jac Lemmens.
D.B.7.94 D.B.62.42

Ook bezocht ik de raadsvergadering van 5 oktober, waar de beslissing viel. Helaas hebben de mensen die vergadering niet vol spanning kunnen volgen thuis op de bank met ‘een zak chips en een pot bier op de salontafel’, want wegens een technische storing kon er die avond niet uitgezonden worden. Maar zo dadelijk toch: een klein ooggetuigenverslag van deze ‘onzichtbare’ vergadering…

Benauwde zomerdag
Voorop staat dat het een uitdrukkelijke wettelijke plicht van de gemeente is om ervoor te zorgen dat het archief aan alle gestelde eisen voldoet. Probleem is bijvoorbeeld dat het huidige archief dat is opgeslagen achter een grote brandwerende deur in de kelder van het oude stadhuis niet voldoet aan de klimaateisen. Hieronder zouden waardevolle documenten kunnen lijden. En inderdaad: als de zware deur in de kelder van het oude gemeentehuis opengaat stijgt een weeïge, bedompte lucht op. Het ruikt naar plaksel daar tussen al die oude papieren en het voelt er als een hete en benauwde zomerdag wanneer de hoge luchtvochtigheid mensen loom maakt en ze liever binnen blijven zitten.

Nu zijn er een aantal scenario’s onderzocht waarin werd gekeken naar de kosten van de bouw van een archiefbewaarplaats met leeszaal en werkplekken op verschillende locaties in Weert. Daarbij is van groot belang wat in elk scenario de jaarlasten zijn voor de gemeente. Die worden namelijk uitgesmeerd over vele jaren, hoe lager de lasten hoe meer voordeel dit biedt. Zie kader. . De gekozen oplossing is uiteindelijk de goedkoopste.

Kostenoverzicht onderzochte scenario's archiefbewaarplaats

 

De plannen voor het nieuwe archief komen zeker niet uit de lucht vallen. Er is al jaren gediscussieerd in de raad hieromtrent en de beslissing is telkens uitgesteld. Men debatteerde in het verleden onder andere over het oprichten van een erfgoedhuis in het gebouw van de oude Martinussschool waar Weerter musea geclusterd zouden worden met archiefbewaarplaats, leeszaal en werkplekken. Helaas bleek dit plan uiteindelijk veel te duur, realisatie zou in de miljoenen lopen. De plannen die er in het verleden lagen voor het erfgoedhuis zijn ook de reden waarom het gemeentearchief niet meteen is ingebouwd bij de bouw van het nieuwe stadhuis. Volgens Wethouder Frans van Eersel zou de bouw van de archiefbewaarplaats overigens niet veel goedkoper zijn geweest als die onmiddellijk bij oplevering van het stadhuis gerealiseerd was: ‘Mogelijk zou het iets goedkoper zijn geweest. Het is niet aan te geven hoeveel precies, maar het zou niet veel schelen. Nu is het ook niet meer dan een aantal wanden, stellingen en verlichting aanbrengen. De klimaatbehandeling was in dat geval ook nodig geweest.’ Maatregelen voor brandveiligheid en dergelijke hadden in het andere geval natuurlijk ook getroffen moeten worden.

Stop met opknappen
In de raadsvergadering van 5 oktober sprak Carla Jacobs zich namens Weert Lokaal uit vóór de bouw van het nieuwe archief, kantoorwerkplekken en de leeszaal Jacobs: ‘We hebben acht jaar geleden al duizenden euro’s besteed aan het opknappen van het huidige archief, terwijl bekend was dat dit slechts een tijdelijke oplossing was. Nu ligt een keuze voor die echt een langetermijnoplossing is. We kunnen met een nieuw archief zo’n 50 jaar vooruit. Het kost wel veel, maar het is uiteindelijk de goedkoopste oplossing. In kiezen met visie waren de kosten voor de nieuwe bewaarplaats op 1,5 miljoen geraamd, nu blijkt dat het een half miljoen minder gaat kosten. We moeten het nu doen, want het is al te laat! De discussie sleept zich al jaren voort, maar Weert Lokaal wil het probleem niet meer opschuiven naar de toekomst.’ SP, VVD en PvdA sluiten zich hier bij aan. Een extra reden om te verhuizen is dat de huur van de werkplekken en de leeszaal in het C-kwartier in 2017 exorbitant zal stijgen , de huur van de archiefbewaarplaats in de kelder blijft echter gelijk.

Goedkoper?
D66 en CDA zijn tegen de investering van ruim 1 miljoen. Zij pleiten voor oplossingen die op dit moment goedkoper zijn, maar die geen langetermijnoplossing zijn, ze willen tijd en kosten besparen en stellen alternatieve scenario’s voor waarbij het archief zelf in de kelder van het C-kwartier blijft. De bouw van de bewaarplaats kost namelijk veruit het meest, 743.800 euro – en dat geld zou je je zo tijdelijk kunnen besparen. Maar tijdelijk dus. Enkel de leeszaal en studieplekken zouden in dat geval naar de bibliotheek of het nieuwe gemeentehuis verhuizen. Echter, het gebouw van het oude stadhuis met daarin het C-kwartier blijft nog maximaal 10 jaar staan, daarna moet sowieso uitgeweken worden naar een andere locatie voor het archief. Dit is dus geen lange termijnoplossing en zo verschuif je het probleem naar later. En dan zitten we ook nog met het slechte klimaat in het huidige archief.

Hendrik Stals (CDA) stelt in de vergadering wel een zeer terechte vraag: ‘Kunt u mij uitleggen waarom de huur van de leeszaal en werkplekken op de begane grond in 2017 buitensporig stijgt ten opzichte van nu, en dat nog wel in een gemeentelijk gebouw?! Dit kan ik niet aan de burger uitleggen!.’ Tijdens de vergadering komt op deze vraag geen eenduidig antwoord. Toch eens even navragen bij Frans van Eersel hoe dit kan.

Van Eersel: ‘De begane grond van het C-kwartier is voor de exploitant het meest interessant in verband met zichtbaarheid en bereikbaarheid. Hiervoor kunnen hogere huurprijzen gevraagd worden dan voor de kelderverdieping. Het geheel van inkomsten aan huur moet voor het C-kwartier leiden tot een sluitende exploitatie. Voldoende inkomsten zijn nodig om het gebouw te kunnen onderhouden en om andere lasten te betalen. Dit ondanks het feit dat het een gemeentelijk gebouw is. In de onderhandelingen is het de gemeente toch gelukt om voor de begane grond tot 2017 lage huurtarieven te bedingen, daarover is stevig onderhandeld en uiteindelijk stemde het C-kwartier in voor een beperkte periode tot 1 maart 2017. Met zicht op realisatie van de nieuwe bewaarplaats en verhuizing van leeszaal en medewerkers voor maart 2017 naar een nieuwe locatie was de afspraak over huurverhoging in 2017 voor de gemeente een aanvaardbaar risico.’ Uiteindelijk gaat het archief met werkplekken en leeszaal dus verkassen naar de nieuwe locatie, dat kost dus een miljoen, maar waar haalt de gemeente dat miljoen eigenlijk vandaan? Van Eersel: ‘het miljoen wordt betaald uit nieuw krediet, maar belangrijk is dat dit gedekt wordt door een goede besparing op de exploitatielasten van het nieuwe archief. De jaarlasten van het huidige archief zijn momenteel circa 24.000 euro hoger dan wanneer we een nieuw archief bouwen in het nieuwe stadhuis. Dus het is naast een kwaliteitslabel een bezuiniging op de gemeentebegroting. Dat is dubbele winst zou ik zeggen!’ Ja inderdaad, 24.000 euro voordeel per jaar en smeer dat eens uit over die 50 jaar dat je profijt hebt van het archief, dan heb je aan het eind van de rit dat miljoen wel weer terugverdiend.

Van stoffig naar open
D.B.7.86
Dan begin ik nu nieuwsgierig te worden naar de staat van het huidige archief en de reactie van de gemeentearchivaris Jac Lemmens. Bij aankomst in het C-kwartier moet ik toch eerst zoeken naar de ingang van het veelbesproken archief. Je loopt er zo voorbij. Het archief is weggemoffeld in een vergeten hoek. Ik bel aan, de deur zwaait open. Oude vloerbedekking, fantasieloze kasten, saai TL-licht. En in het kantoor van Lemmens kijk je ook nog eens tegen een blinde muur aan: ‘Ja, we willen heel graag van dit stoffige imago af’, zegt Lemmens verontschuldigend. Nou ja, letterlijk stoffig is het niet want ik krijg nog geen niesbui.

De medewerkers van het archief zijn uiteraard heel blij met de plannen van de gemeente. Lemmens: “We willen naar een hele open uitstraling. We willen het archief letterlijk een gezicht geven, want dat ontbreekt er hier aan. Een archief is belangrijk voor een stad, de geschiedenis begint bij je voordeur. Dit archief bevat de identiteit van Weert en daarmee een deel van jouw identiteit. Een laagdrempelig en transparant archief dat midden in de samenleving staat, dat is ons streven!’ En is Lemmens ook blij met de locatie van de nieuwe bewaarplaats? ‘Jazeker, het nieuwe stadhuis is een prachtige plek en misschien wil de gemeente Nederweert in de toekomst zelfs een deel gaan huren, dat zou helemaal mooi en voordelig zijn.’ Maar een archief in de kelder, kan dat waterschade opleveren? Lemmens: ‘Dat heb ik goed nagevraagd bij adviesbureau Arcadis dat de zaak grondig onderzocht. Zij verzekerden mij dat het volledig veilig is voor water. In het begin was er overigens wateroverlast in het Stadhuis, maar sinds er een vleugel naast gebouwd is valt dat enorm mee.’ ‘Vindt u dat ook de werkplekken en de leeszaal in het stadhuis moeten komen?’ Lemmens knikt: “Ik zou dat een prima plek vinden. Maar als ik even verder mag dromen zou ik het nog mooier vinden als ze boven de bibliotheek kwamen te liggen, waar nu Weert FM huist. Dan zouden mensen wel een dag van tevoren hun archiefmateriaal moeten reserveren in verband met vervoer. Maar wij zouden graag onze krachten bundelen met de bieb. We zijn immers beide makelaars in informatie, we vullen elkaar daarin goed aan en we hebben beiden zware tijden, door bezuinigingen. Maar door samenwerking halen we er het maximale uit!’

Sneller Digitaal?
Is het uiteindelijk niet voordeliger en minder ‘stoffig’ om het archief zo snel mogelijk te digitaliseren? Lemmens veert op, handenwrijvend rolt hij op zijn bureaustoel richting zijn computer. ‘Digitalisering is prachtig. We hebben pas een deel van het archief gedigitaliseerd.’ Hij tikt in ‘Gerard Reve’ en Blieb er komen zo 70 hits uitrollen. Mensen kunnen nu een deel van het archief thuis digitaal bekijken. Met een druk op de knop vraagt Lemmens ook zijn favoriete archiefstuk op, wat tevens achter hem aan de muur hangt, het is een unicum met een heel mooi gekleurd wapen.

Lemmens: ‘We zijn aan het digitaliseren, maar dat gaat heel erg langzaam. Oud-archief moet vaak eerst gerestaureerd worden en daarna gedigitaliseerd. We werken met betaalde krachten en vrijwilligers. Onlangs hebben we vijf strekkende meter oud-archief gedigitaliseerd en dat heeft 100.000 euro gekost dat is bij uitzondering betaald door rijksprogramma Metamorfoze. Er wordt door de overheid natuurlijk bezuinigd op het digitaliseren. Het hele archief is maar liefst 2.500 strekkende meter groot, dus het is een extreem dure hobby… Maar de gemeente moet moeilijke keuzes maken. Misschien redden we het in dit tempo om in 2030 volledig gedigitaliseerd te zijn. Maar de belangrijke stukken of stukken die veel gebruikt worden of in slechte toestand zijn krijgen natuurlijk voorrang. En nieuwe aanwas wordt steeds vaker digitaal geleverd.’ Toch wel hard nodig dus een plek voor alle waardevolle papieren, liefst in een open ruimte met een gezicht. Een ‘niet-stoffige’ plek waar Weertenaren in alle leeftijden graag naartoe komen, op zoek naar hun eigen geschiedenis en identiteit.

nov 14

Begroting 2016: waar leggen we de pijn neer?

LogoWeertLokaal2Op 12 november hebben we een marathonbegrotingsvergadering gehouden: van 1 uur ’s middags tot 1 uur ’s nachts mochten wij als gemeenteraad met elkaar in debat. Wij wisten van tevoren dat de keuzes die gemaakt moesten pijn zouden doen. Veel van deze keuzes waren al min of meer gemaakt tijdens het traject Kiezen met Visie. Er bleven echter nog een aantal hete hangijzers over: bezuiniging op sociaal cultureel fonds, de bezuiniging op subsidies en verenigingen en de verhoging van de OZB.

De vraag was waar de pijn neer gelegd zou worden. Onze keuzes lichten we hieronder toe.

Geschiedenis
Eerst even een stukje geschiedenis. Tijdens de begrotingsbehandeling 2015 vorig jaar kregen we op het laatste moment informatie die zou leiden tot een niet sluitende begroting. Het gevolg was dat de Provincie de begroting zou afkeuren en de gemeente Weert mogelijk ‘onder curatele’ zou komen te staan. De gemeenteraad heeft zich toen optimaal ingespannen om de begroting 2015 ternauwernood sluitend te krijgen. Echter dit betekende ook dat in de volgende jaren flink bezuinigd zou moeten worden voor een sluitende meerjarenbegroting. Het college werd opgedragen een keuzecatalogus op te stellen, later uitgewerkt in het document Kiezen met Visie. Tijdens de behandeling van dit document medio  2015 hebben de partijen richting gegeven aan de keuzes die verwerkt konden worden in de begroting 2016. Weert Lokaal heeft aangegeven de bezuiniging op subsidies buiten proporties te vinden en heeft aangekondigd hierop terug te komen tijdens de begrotingsbehandeling.

Door incidentele tegenvallers was het college genoodzaakt om ook nog extra bezuinigingen in te boeken, waaronder de bezuiniging op de minima (sociaal cultureel fonds) en de totale verhoging (11%) van de OZB te verwerken in de begroting 2016.

Keuzes
Weert Lokaal heeft zich vanaf het begin hard gemaakt om de bezuiniging op subsidie (€ 519.000) voor verenigingen en andere organisaties te verlagen. Zeker in combinatie met het voorstel om ook de huur van accommodaties te verhogen. Als wij het hebben over burgerkracht, initiatieven van onderop en maatschappelijk belang dan spelen onze verenigingen hier volgens ons een zeer grote rol in. Bestaande burgerkracht moeten we koesteren en niet rücksichtslos afbreken. Neemt niet weg dat wij het subsidiesysteem onder de loep willen nemen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten de bezuiniging op de subsidies terug te draaien naar een streefbedrag van € 200.000. Wij denken dat de bezuiniging alsnog zal leiden tot een vernieuwend subsidiesysteem waarvoor de verenigingen alsnog een flinke klus te klaren hebben. Door deze verlaging van € 519.000 naar € 200.000 denken wij echter een meer realistische bezuiniging door te kunnen voeren zonder dat de bestaande burgerkracht afgebroken wordt.

Het college stelt een extra bezuiniging voor op minima door het afschaffen van het sociaal cultureel fonds voor volwassenen. De bezuiniging houdt in dat volwassenen uit deze groep geen € 94 meer ontvangen om te kunnen participeren in de maatschappij. Weert Lokaal wil deze groep ontzien, omdat ze door diverse bezuinigingen al hard geraakt zijn en het daarom zwaar hebben. Voor veel gezinnen kan deze bezuiniging een stap richting andere problemen zijn. Dit kan uiteindelijk nadelig uitpakken voor de maatschappij. Weert Lokaal heeft middels een amendement ingezet op het structureel handhaven van het sociaal cultureel fonds. Hiervoor was geen meerderheid in de gemeenteraad. Gelukkig heeft de gemeenteraad wel ingestemd om voor 2016 het sociaal cultureel fonds te behouden.

Een ander heet hangijzer was de OZB. In juli werd door het college voorgesteld om de OZB in 2016 te verhogen met 8% en in 2017 met 6%. Dit heeft het college in de begroting 2016 gewijzigd in een verhoging van 11% in 2016. In absolute cijfers betekent dit voor een woning met een waarde van € 185.000 een verhoging van ongeveer € 20 per jaar, voor een woning met een waarde van € 250.000 een verhoging van ongeveer € 27 per jaar. De gemiddelde OZB in Weert is gelijk aan het gemiddelde van alle Limburgse gemeenten. Er werden voorstellen ingediend om de OZB te verlagen. Weert Lokaal staat hier tot op vandaag niet negatief tegenover, maar verloor ook niet uit het oog dat het belangrijk was een sluitende meerjarenbegroting vast te stellen. Gezien de geschiedenis was dit belangrijker.Wij willen niet ‘onder curatele’ worden geplaatst door de Provincie. Het college liet weten dat een verlaging van de OZB mogelijk zou leiden tot een niet sluitende meerjarenbegroting, omdat de dekking van de voorstellen veelal uit incidenteel geld bestond. Andere dekking werd op deze avond niet gevonden. Weert Lokaal heeft er daarom voor gekozen deze voorstellen niet te steunen, maar zal in de toekomst kritisch blijven op het verhogen van de OZB.

Tot slot
Weert Lokaal heeft zich in de discussie gericht op de vraag waar we de pijn neer moesten leggen. Want nee, wij zijn geen voorstander van belastingverhoging. Nee, wij vinden niet dat tekorten in onze begroting gedekt moeten worden door simpelweg de belastingen te verhogen. Maar wij willen zeker niet dat ons verenigingsleven een klap krijgt door onrealistisch veel te bezuinigen op de subsidies (43%) en al helemaal niet dat de minima die het toch al zwaar hebben extra worden geraakt. Het waren moeilijke keuzes die pijn doen, maar wij zijn er van overtuigd dat we op de korte en lange termijn de juiste keuzes gemaakt hebben voor Weert.

Fractie Weert Lokaal