René Verheggen

Naam : Dhr. P.J.R.L. Verheggen
Telefoon : privé (0495) 540 500
E-mail : r.verheggen@home.nl
Wijk : Groenewoud
Overlegorganen : Raadscommissie Ruimte Cie VZ , Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners, Plaatsvervangend Raadsvoorzitter, Agendacommissie Cie VZ, Fractievoorzittersoverleg Cie VZ

<< Terug naar de Fractie