Steunfractie en Wijk contactpunt

Om als fractie goed werk te kunnen verrichten, zijn er ook bij de fractie van WEERT Lokaal mensen die onze fractie ondersteunen.
Hieronder staan de leden vermeld die door de vereniging zijn aangesteld om de Raadsleden in hun raadswerkzaamheden te ondersteunen en ter voorbereiding op een eventueel toekomstig eigen raadslidmaatschap.