Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2

Het bestuur betreurt, maar respecteert de beslissing die Henk genomen heeft. Het is jammer dat Henk geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod van het bestuur om een toelichting te geven de motieven die geleid hebben tot de door Henk gewraakte plaatsing op de voorlopige kandidatenlijst.

In de partijvergadering van dinsdag  24 september jl. heb ik een toelichting gegeven op de criteria die door de kiescommissie zijn gehanteerd om tot een volgorde te komen. Deze criteria zijn door het bestuur overgenomen.

Het gaat over de begrippen verjonging en vernieuwing en inzet voor partij én het zoeken naar een gelijke startpositie voor alle kandidaten, mede gezien de door de partij gehanteerde systematiek van ‘meeste stemmen gelden’.

In de eerstkomende partijbijeenkomst zal ik een en ander nog eens nader toelichten.

Het bestuur wenst Henk alle succes in zijn verdere carrière

Namens het bestuur

René Laenen
Voorzitter