mrt 22

Bedankt voor uw stem! En vertrouwen in Weert Lokaal

Weert Lokaal, Gemeenteraadsverkiezingen, Financiën, Economie, Wonen, Zorg, Participatie, Onderwijs, Sport, Cultuur, Duurzaamheid, Natuur, Energie, Leefbaarheid

 

We hebben de afgelopen jaren prettig samengewerkt met elkaar, het college, de raad en de inwoners van Weert. Weert Lokaal is boven onze verwachting uitgestegen van 8 in 2014 naar 12 zetels voor de komende raadsperiode 2018-2022 en onze kandidaten en leden willen zich de komende vier jaar weer voor meer dan 100% inzetten voor onze gemeente. Een gemeente waar veel mooie initiatieven ontplooid worden. Waar we kritisch zijn en blijven, maar waar we lokaal eigenlijk allemaal erg trots op (mogen) zijn. Waar het debat open gevoerd wordt en er respect is voor elkaars mening. Waar we ons samen inzetten voor tevreden inwoners die zich goed voelen in hun wijk en dorp. We geloven dat Weert Lokaal hierin een belangrijke rol heeft gespeeld en ook beloven te gaan spelen. Wij willen die rol graag op ons nemen want: wij houden van Weert!

Hartelijke groeten,

Kandidaten en leden van Weert Lokaal

mrt 12

Financiën – Van bezuinigingen tot financieel gezonde gemeente.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Financiën

“Het begrotingstekort hebben we in de afgelopen jaren om weten te buigen naar een overschot voor de komende jaren. Verder hebben we de algemene reserves aangevuld met 8 miljoen euro. Ook is er een reserve sociaal domein gecreëerd van bijna 6 miljoen om ook in de toekomst de zorg te kunnen bieden die de Weertenaren nodig hebben.”

We vinden een gezond financieel beleid op zowel korte als langere termijn van groot belang. Door goed op onze centen te letten, kunnen we consistent beleid voeren en zijn bezuinigingen niet nodig. Noodgedwongen bezuinigingen zijn namelijk meestal geen bezuinigingen op de langere termijn, zo heeft het verleden vaker uitgewezen. We hoeven dan niks af te breken wat we belangrijk vinden en zo kunnen we continu bouwen aan de mooie toekomst van Weert.

Om een gezond financieel beleid te kunnen voeren zijn aanpassingsvermogen, een kritische blik, creativiteit en lef om zaken anders te organiseren nodig. De wereld verandert om ons heen en daar moeten we proactief op anticiperen. Op deze manier houden we Weert ook in de toekomst financieel gezond en kunnen we de belastingen voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.

 

Martijn van den Heuvel

Wethouder Weert Lokaal