Bestuur & commissies

Bestuur

Functie   Naam Telefoon
Voorzitter Dhr. Mark Jankoski 06 – 45577222
Vice-Voorzitter – Leden Administratie Dhr. Michel Collignon 06 – 54975367
Penningmeester Dhr. Jo Verspeek 0495 – 521851
Algemeen bestuur – Interim secretariaat Mw. Karin van Geldorp 06 – 52173747
Algemeen bestuur Dhr. Frits Aspers 06 –

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en heeft daarbij een toeziende taak op het politieke gebeuren.
De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de Fractie (zie menu Fractie).
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
De overige leden van het bestuur hebben naast hun bestuurlijke functie’s een controlerende taak op het functioneren van het dagelijks bestuur.

Heeft u ideeën en/of suggesties m.b.t. de vereniging neem dan contact op met een van de bovenstaande personen.