Bestuur & commissies

Bestuur

Functie   Naam Telefoon
Voorzitter Dhr. René Laenen 0495 – 525244
Vice-Voorzitter Dhr. Henk Heesakkers 0495 – 539927
Penningmeester Dhr. Jo Verspeek 0495 – 521851
Secretaris Dhr. Frank Everaerts 0495 – 520670
Leden Administratie Dhr. Michel Collignon 0495 – 544133

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en heeft daarbij een toeziende taak op het politieke gebeuren.
De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de Fractie (zie menu Fractie).
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
De overige leden van het bestuur hebben naast hun bestuurlijke functie’s een controlerende taak op het functioneren van het dagelijks bestuur.

Heeft u ideeën en/of suggesties m.b.t. de vereniging neem dan contact op met een van de bovenstaande personen.