Commissie Sociale Contacten

Commissie Sociale Contacten van Weert Lokaal

Functie  

Naam

Telefoon

Lid

Mw. Lies Ras – van der Putten 

  0495 – 530012

Lid

Dhr. Frans Adriaens

  0495 – 521097

Lid

Mw. Toos van Gog

  0495 – 540500

Het doel van deze commissie is het om structureel aandacht te besteden aan het wel en wee van onze leden.
Gedacht wordt hierbij om acte de presence te geven bij:

  • trouw
  • rouw
  • geboorte
  • jubilea
  • langdurige ziekte
  • enzovoort.

U kunt hierbij helpen door een van de bovenstaande leden te informeren indien u in kennis gesteld bent van een van de bovenvermelde gebeurtenissen.
Bij twijfel neem gerust even contact op. Beter een maal te vaak de melding ontvangen, dan eenmaal verstek te laten gaan.