Statuten en reglementen

Voor wie graag ook de kleine lettertjes leest.

De statuten en het huishoudelijk reglement van Weert Lokaal zijn vastgesteld door de leden (via de Algemene Ledenvergadering). 

Let op: in de loop van 2019 zullen verschillende wijzigingen in HR en Statuten worden aangenomen. Deze worden momenteel in behandeling en verschijnen z.s.m. online.