mei 18

Weert toont ambitie!

We vinden het gezamenlijk vaak belangrijk dat we zaken meetbaar, concreet en nuttig maken. Niet alle zaken zijn echter gemakkelijk te meten of direct te concretiseren. Hoe meet je gevoelens en eigenschappen als enthousiasme, humor, vreugde, verdriet, geluk, verwondering, bezieling, treurnis, spontaniteit, verbazing en nieuwsgierigheid? Moet je dit willen meten en is dat altijd nodig? Cultuur draagt bij aan verbinding, ontmoeting en geluk en dat is wat mij betreft (onmeetbaar) onbetaalbaar!

Met deze experimentenperiode zoals omschreven in deze Routeplanner cultuur 2017-2020 proberen we een diverser cultureel aanbod te creëren voor de inwoners van de gemeente Weert en haar bezoekers (aanvullend op de al bestaande culturele instellingen en verenigingen). Verder streven we naar meer zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt en naar meer verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Belangrijk hierbij is dat we diverse doelgroepen bereiken met als doel een brede(re) toegankelijkheid van verschillende cultuuruitingen.

Cultuur voor, van en door iedereen.

Regelmatig hebben we contact met de Provincie over de ontwikkeling van een gevarieerder en uitgebreider cultuuraanbod in Weert en Midden-Limburg. Limburgse cultuurplaninstellingen waren amper actief in de gemeente Weert maar daarin komt verandering. Zo neemt Weert vanaf 2017 weer deel aan het Limburg Festival en komen er verkennende gesprekken met provinciale cultuurplaninstellingen om in Weert voorstellingen te spelen of activiteiten te organiseren. Daarnaast willen we ook een organisatie uit Weert laten doorgroeien tot officiële en professionele cultuurplaninstelling. Het is dus belangrijk dat we met ons gemeentelijk beleid aansluiten bij de planperiodes van zowel het Rijk als de Provincie. We kunnen dan namelijk aanhaken bij landelijke en provinciale beleidsaccenten en aanspraak maken op de beschikbare gelden voor de verschillende planinstellingen.

Een stad met bijna 50.000 inwoners verdient een uitgebreid en rijk cultureel leven met, door en voor haar inwoners. We hoeven hierbij als stad niet bescheiden te zijn. Met de verschillende instellingen, verenigingen, de nieuwe particuliere initiatieven/ broedplaatsen en met de nieuwe voorliggende plannen toont Weert naar mijn mening ambitie! Ambitie als stad waar aandacht geschonken wordt aan de hierboven beschreven (moeilijk meetbare) “waarden” waarvan ik denk dat we ze gezamenlijk, bewust of onbewust, erg belangrijk vinden!

Geert Gabriëls

Wethouder Cultuur gemeente Weert

apr 28

Weert Lokaal leden Koninklijk onderscheiden

Wij waren weer blij verrast dat wij 2 nieuwe Koninklijk gedecoreerde leden in ons midden mogen hebben.

Gewaardeerd en actief lid Sylvia Sonnemans-Wulms heeft voor haar diverse vrijwillige activiteiten een zeer verdiende Koninklijke onderscheiding ontvangen. Sylvia, van harte gefeliciteerd.

 

Henk Heesakkers is ons volgende lid waar we met recht trots op mogen zijn. Hij heeft het zelfs gepresteerd om binnen 24 uur zowel geridderd als tot koning gekroond te worden. De zeer verdiende Koninklijke onderscheiding kreeg Henk ook voor zijn vele vrijwillige activiteiten in onze samenleving.

 

Amper 24 uur later tijdens het  ‘Vogelschieten’ wat door stadsgilde St.Catharina 1480 op Koningsdag werd georganiseerd, presteerde Henk buitengewoon en werd tot Koning gekroond.

 

 

 

 

 

Met dank aan het fotomateriaal van Weert de Gekste en Theo van de Winkel

apr 11

Uitnodiging presentatie “Het Ramblas van Weert”

Met inspirerende ideeën, nieuwe inzichten en muzikale omlijsting

Komt u ook?

Weert Lokaal nodigt u uit naam van haar studentenprojectteam graag wij u uit voor een speciale presentatie op donderdag 13 april om 20:00 uur in Theater de Huiskamer te Weert. Vijf studenten presenteren hier hun visie op de Weerter Singels, een binnenstedelijk innovatief project waaraan ze bijna driekwart jaar hebben gewerkt.

In 1993 waren onze Singels al een thema, destijds nog bij de Werknemerspartij met Dhr. René Verheggen, die destijds al opperde om de oude structuur met stadsomwalling en grachten terug te brengen, en die ons met ruim 50 jaar ervaring nog steeds weet te inspireren!  

Wij zijn enorm trots op Martijn Smolenaers, Ranon Caris, Monique Op Den Dries, Rob Sonneville en Emelie Melman die onder begeleiding van Weert Lokaal raadslid Marienel Engelen hun kennis en kunde in de praktijk hebben gebracht en dit onderwerp nieuw leven hebben ingeblazen. Het vijftal studeert op de Avans Hogeschool de opleidingen Bouwmanagement en Vastgoed, Bouwtechnisch Bedrijfskunde en Biobased Technology en zit boordevol ideeën voor Weert die ze graag aan u willen presenteren.

Op deze donderdagavond nemen zij u mee in een presentatie waarin zij hun resultaten zullen tentoonstellen en graag samen met u willen sparren over het project. Wethouders Geert Gabriels en Martijn van den Heuvel van Weert Lokaal zullen de avond bijwonen, en de fractie is aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Graag nodigen wij u uit voor deze avond en trakteren wij u op de eerste kop koffie of thee.

Hopelijk tot donderdag 13 april om 20:00u bij Theater de Huiskamer!

Met vriendelijke groeten,

Het studentenprojectteam

Weert Lokaal

mrt 30

Weert investeert: kogel door de kerk voor Weert-West en Stadshart

Gisteren ging de gemeenteraad van Weert akkoord met de verkoop van complex De Lichtenberg aan Horne Quartier. Na decennia lang leeg te hebben gelegen wordt er nu eindelijk weer geïnvesteerd in dit uniek stukje cultureel erfgoed. Daarnaast werd de visie op het stadshart besproken, een veelomvattend plan waarvoor maar liefst 6 miljoen in de binnenstad geïnvesteerd gaat worden.

Intensieve inspanningen voor Weert-West

De afgelopen drie jaar is het college en het ambtelijk apparaat intensief bezig geweest de mogelijkheden, kansen en investeringswensen kenbaar te maken bij de provincie. Zonder iemand tekort te willen doen is Weert Lokaal extra trots op wethouder Geert Gabriels welke met een tomeloos enthousiasme de mogelijkheden voor met name de hippische sport en het vestigen van bijbehorende opleidingen in het gebied bij provincie onder de aandacht heeft gebracht. En met succes! Het eerste resultaat hiervan is het vestigen van Rob Ehrens in dit gebied, maar er lopen momenteel meerdere ontwikkelingen in de paardensector waar ook de KNHS en Citaverde bij betrokken zijn, en dit kan zeer positief uitpakken voor Weert. Daarnaast heeft de provincie ook toegezegd 75.000€ te willen investeren in de Lichtenberg als Horne Quartier met goede plannen komt. De inspanningen van Gabriels zullen de komende tijd dan ook zeker voor extra subsidies van de provincie gaan zorgen, waardoor Weert-West de impuls krijgt die het gebied verdient.

Aandacht voor cultuurhistorie in de stad

Bij de visie op het stadshart is Weert Lokaal te spreken over het centraal stellen van ons cultuur historisch erfgoed bij de ontwikkeling van de plannen. Met een budget van ruim 6 miljoen, waarvan 3 miljoen subsidie door de provincie kunnen plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Mooi voorbeeld is het Jacob van Horne museum waar wethouder Gabriels eerder dit jaar de plannen voor gepresenteerd heeft. Ook het opknappen van het Bassin, een project van wethouder Van den Heuvel, dat als entree van de stad een belangrijke functie heeft en waarvoor de raad in de vorige raadsvergadering haar akkoord heeft gegeven, valt onder dit budget. Weert Lokaal is tevens te spreken over de andere projecten die onze wethouders gaan voorstellen zoals meer groen en water in de binnenstad en betere fietsvoorzieningen in de stad om het fietsgebruik te stimuleren.

Plannen, wensen, ideeën: dien ze in!

Dankzij de subsidie van de provincie zijn er nieuwe initiatieven mogelijk. Er zijn weliswaar reeds veel projecten genoemd, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe ideeën! Juist initiatieven van onderop moedigen wij aan! Wel zal alles in een stroomversnelling gaan, dus als u voorstellen heeft dien ze dan zo snel mogelijk in.

Ramblas van Weert

Om het voortouw hierin te nemen nodigt Weert Lokaal u van harte uit voor een speciale presentatie welke verzorgd wordt door leerlingen van Avans hogeschool onder begeleiding van raadslid Marienel Engelen. In opdracht van Weert Lokaal hebben zij een visie op het stadshart en met name de singels ontwikkeld wat zij graag op donderdag 13 april om 20:00 in theater de Huiskamer aan u presenteren.

Kortom, er valt de komende tijd genoeg te beleven in Weert en wij horen ook graag uw mening!

mrt 03

Gewaardeerd lid Frans Prinsen overleden

Vandaag heeft ons het droevige nieuws bereikt dat Frans Prinsen is overleden.

Frans was een zeer gewaardeerd en waardevol lid, zeer begaan met de lokale Weerter politiek. hij heeft zich vanaf het begin van Weert Lokaal ingezet als PR commissie lid, steunfractie lid, fractie secretaris en raadslid. Frans is 79 jaar geworden.

Wij willen zijn familie en naasten enorm veel sterkte toewensen in de moeilijke tijd die komen gaat.

jan 29

Stadsmuseum Jacob van Horne – heden ontmoet verleden

We groeien als stad, we veranderen als stad, dan is het belangrijk dat je ook aandacht hebt als stad voor waar je vandaan komt. Daarbij vinden wij als lokale partij juist ons lokale culturele erfgoed belangrijk. In deze periode waar de vastelaovundj voor de deur staat en waar de bônte aovundjen druk bezocht worden stijgt de belangstelling voor cursussen als Weerterlogie en Laeze en schriêve in eur eîge plat van de Aldenborg en Veldeke Wieërt, onderdelen van ons culturele erfgoed.

Cultureel en erfgoed, termen die steeds vaker genoemd worden bij nieuwe plannen. Ze zijn te splitsen in twee vormen: materieel, zoals archieven, monumenten en kunstwerken en immaterieel, zoals dans, muziek, talen en traditionele ambachten. Beide zijn middelen waarmee wij het verleden zichtbaar kunnen maken, waarmee ons cultureel en historisch zelfbewustzijn een gezicht kan krijgen.

Is dat belangrijk voor een stad? Ja. Erfgoed speelt namelijk een steeds prominentere rol in de ontwikkeling van onze stad. Het blijkt een belangrijke vestigingsfactor voor een nieuwe generatie stadsbewoners, voor opkomende bedrijven in de dienstverlening en creatieve industrie en ook voor recreatie en toerisme. Zeggen we hiermee dat we een stroom aan toeristen en bedrijven krijgen door een nieuw museum? Nee. Het gaat uiteindelijk om het totaalplaatje waar je als stad voor kiest. In het verleden hebben we gekozen voor een zwembad en een theater, voor een bibliotheek, een archief en een muziekcentrum, we zetten ons in voor een goed compleet ziekenhuis en een treinverbinding naar België, voor goede wegen en een goed woningaanbod. En een goed museum waar de geschiedenis van Weert een podium krijgt hoort in dat rijtje thuis. Voor Weert Lokaal is een stadsmuseum en een goed cultureel aanbod het bindende element voor de identiteit van onze stad. En waar kan dat mooier tot zijn recht komen dan in het Jacob van Horne gebouw, een iconisch gebouw dat zelf een rijke historie kent, dat midden in de stad staat, bereikbaar is voor iedereen en dat het verdiend om in zijn glorie hersteld te worden.

Cultureel erfgoed, teruggaan naar je wortels, groeit aan populariteit. Programma’s en websites als Who do you think you are en My Heritage waarin men de eigen stamboom onderzoekt zijn goed bekeken. Ook in Weert wordt de eerder genoemde cursus Weerterlogie met veel enthousiasme bezocht. Wist u bijvoorbeeld dat Weert in archeologiekringen zeer bekend staat om de vele opgravingen die hier gedaan zijn? Of dat de eerst getatoeëerde Nederlander uit Weert kwam? Weet u waar de zogenaamde dodendraad in WOI gelopen heeft of waar de kazematten in WOII lagen? Dat Weert een van de weinige (wellicht zelfs enige) steden is die een oorlogsmonument voor zowel Franse als voor Duitse soldaten heeft. Of dat wij onze Zuid-Willemsvaart aan Napoleon himself te danken hebben?

Allemaal verhalen die een plaats in onze geschiedenis hebben. Een geschiedenis die het waard is om te vertellen. Die interessant is voor jong en oud. Gesteund door een rijke collectie die wij als gemeente reeds in ons bezit hebben, die als zeer waardevol bestempeld is door deskundigen, maar waaraan wij nu geen recht doen. Het staat te verstoffen op zolder, of kleurloos in een vitrine, en dat is zonde, dat kan beter. Maar dan moeten we wel durven te investeren, en niet alleen in gebouwen en bakstenen, maar vooral ook in mensen die deze geschiedenis kunnen uitdragen, tot leven kunnen wekken, artistieke leiders voor verbinding kunnen zorgen.

De sleutel voor succes ligt volgens ons in deze verbindingskracht: verleden ontmoet heden, contacten met het bedrijfsleven en instellingen, met onderwijs en zorg. Zo bieden we toegevoegde waarde voor onze stad, onze bezoekers en inwoners. En doen we recht aan ons culturele erfgoed. En ja, daar hangt, net zoals alle eerder genoemde projecten een kostenplaatje aan. Voor de herinrichting van het museum is 2.4 miljoen euro nodig, dit is een eenmalige investering voor het achterstallige onderhoud (zoals de lift, entree en zolder) en het museumonderdeel. Daarnaast kiezen wij voor een structurele ondersteuning van het museum van 300.000€. Dit omdat voor we dit bedrag wisselexposities in het museum kunnen bewerkstelligen, en nationale exposities buiten het museum kunnen organiseren, wat juist voor die verbinding zorgt waar bij op aandringen. En het belangrijkste aspect: bij deze investering kunnen wij ook een professional aan het museumteam toevoegen, een cruciaal element om juist die verbindingen te realiseren en te waarborgen.      

Kortom, na 30 jaar niet te hebben geïnvesteerd in ons culturele erfgoed is het de hoogste tijd om recht te doen aan de collecties die Weert heeft en onze rijke geschiedenis een podium te geven in de vorm van een dynamisch museum, toegankelijk voor jong en oud!