Marathonvergadering Kadernota 2025

Afgelopen donderdag 4 juli heeft de gemeenteraad van Weert gedebatteerd over de kadernota 2025. De kadernota bevat alle beleidsvoornemens van de gemeente Weert voor 2025. Dit is een belangrijke vergadering, omdat op basis hiervan de conceptbegroting 2025 wordt opgesteld. In november zal de gemeenteraad de financiële middelen beschikbaar stellen voor de gestelde prioriteiten aan het college.

Voor de fractie van Weert Lokaal was het een marathonvergadering die vijftien uur duurde, aangezien onze fractie al om 10 uur ’s ochtends bijeenkwam en de raadsvergadering tot tien voor één ’s nachts duurde.

 

Korte Beschouwing

De vergadering begon met een korte beschouwing van vijf minuten per fractie. Fractievoorzitter Jurrella Kleinmoedig sprak de raad toe. Je kunt dit hier teruglezen.

 

Ingediende moties en amendementen op verzoek van Weert Lokaal, gesteund door een meerderheid:
  • De tarieven (leges) voor evenementen worden in overeenstemming gebracht met de tarieven in buurgemeenten;
  • Dorpontwikkelingsplannen worden geprioriteerd, zodat de kerkdorpen deze met ambtelijke ondersteuning kunnen opstellen en hun behoeften kunnen aangeven;
  • Er komt ruimte voor particuliere laadpalen in de openbare ruimte;
  • De mogelijkheden voor het realiseren van 10-ampèrewoningen in Weert worden onderzocht.

 

Highlights van andere aangenomen voorstellen die door Weert Lokaal zijn medeingediend of gesteund:
  • Verzoek aan het college om snel alternatieve scenario’s te presenteren voor een zeer gewenste zaalaccommodatie op Boshoven die aan de wensen van de wijkverenigingen voldoet;
  • Een leefbaarheidsfonds ten behoeve van kleine projecten ter bevordering van de biodiversiteit;
  • Autoluw inrichten van de Mastenbroekweg Zuid in Altweerterheide;
  • Betere communicatie over alles wat de gemeente voor ouderen doet;
  • Een betere groenservice voor inwoners door het inzetten van wijkteams.

Er is nog veel meer besproken.

Voor een volledig beeld kun je de vergadering terugkijken op de website van de gemeenteraad: Moties en amendementen kadernota.

 

Wij wensen alle inwoners van Weert een fijne zomervakantie.