Wordt “verbinden” het woord van 2024?

Op 1 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie, heeft de voorzitter van de dorpsraad van Stramproy in haar nieuwjaarstoespraak benadrukt hoe belangrijk het is om verbinding te zoeken.

Dit in een tijd waarin verenigingen te kampen hebben met een dalend aantal (betrokken) leden en daardoor ook dalende inkomsten. Toch blijft Stramproy een voorbeeld van een sterk verenigingsleven en een kerkdorp met een sterk gemeenschapsgevoel. Op de vernieuwde website www.dorpsraad-stramproy.nl zijn de vele activiteiten voor 2024 te vinden. Uit de gesprekken die fractievoorzitter Jurrella Kleinmoedig en raadslid Els Henderikx hebben gevoerd, blijkt dat er voldoende aandachtspunten zijn met betrekking tot het evenementenbeleid van de gemeente Weert. Afgelopen zomer heeft Weert Lokaal aandacht gevraagd voor de vele knelpunten. Dit jaar zal de raad een besluit nemen met betrekking tot het nieuwe evenementenbeleid. Weert Lokaal zal kritisch zijn, gezien de vele input die we hebben ontvangen.

Els Henderikx

Raadslid Weert Lokaal