Weert Lokaal wil in elke wijk of dorp een Maatschappelijke voorziening.

In de laatste vergadering van dit jaar werd de herijking van de maatschappelijke voorzieningen besproken.

De kaders voor dit beluit waren genomen tijdens een bezuiningsronde in 2021. Toen al waren wij van mening dat de sociaal maatschappelijke kant van de herijking onderbelicht waren. Via een amendement  hebben we  deze kaders aangevuld met de bedoeling dat de sociaal maatschappelijke kant en de leefbaarheid meegewogen werden. Dit amendement is toen nagenoeg raadsbreed overgenomen.

Doordat nu van een bezuinigingsopgave geen sprake meer is kwamen wat Weert Lokaal betreft de prioriteiten anders te liggen. Gezien het toekomstbeeld, waarbij er van de mensen meer zelfredzaamheid verwacht gaat worden,  zijn ook de huidige en toekomstige maatschappelijke voorzieningen belangrijke dan ooit.

Wij zijn niet tegen verduurzamen, ook zijn wij  niet tegen een bepaalde mate van efficiëntie.

Maar het zwaartepunt ligt wat Weert Lokaal betreft bij het behoud dan wel creëren van maatschappelijke accommodaties in iedere wijk of dorp.

Dit werd ook door andere partijen erkend en de motie is door de Raad aangenomen.
Helaas kreeg het voorstel waarop motie was gebaseerd geen raadsmeerderheid  en we weten niet wat hiervan de gevolgen zijn.

Wordt vervolgd

Carla Jacobs-Verstappen
Raadslid Weert Lokaal