Sterft het concertzaaltje een stille dood?

Als het aan Weert Lokaal ligt niet. In 2020 was er veel aandacht voor het behoud van het voormalige concertzaaltje van Rick in het Muntcomplex. Weert Lokaal zette zich hiervoor sterk in en diende een motie in voor het behoud van het concertzaaltje.

Deze motie werd ingetrokken na een stevige toezegging van de toenmalige portefeuillehouder, mevrouw Van Eijck. Verschillende politieke partijen hebben sindsdien herhaaldelijk de status van het concertzaaltje opgevraagd. Het antwoord was steeds dat de eigenaar in gesprek was met verschillende partijen om de exploitatiemogelijkheden te verkennen. Vier jaar later moet Weert Lokaal echter concluderen dat daarvan niets terecht is gekomen. Jurrella Kleinmoedig, fractievoorzitter van Weert Lokaal, stelt: “Met de kennis van nu hadden we de instandhouding en het gebruik van het concertzaaltje anders moeten afdwingen.”

Uit eigen onderzoek blijkt dat er nog steeds belangstelling bestaat voor het gebruik van het concertzaaltje, bijvoorbeeld door het Muntheater. Echter, volgens onze informatie zijn de gesprekken nooit serieus van de grond gekomen, ondanks de beweringen van de wethouder dat eigenaar Hebru bezig was met het onderzoeken van mogelijke samenwerkingen met andere partijen. Dit is bijzonder betreurenswaardig, aangezien er een waardevolle en unieke culturele voorziening dreigt verloren te gaan. Het versterken van de culturele infrastructuur is een speerpunt van Weert Lokaal, en wij geven de hoop op het concertzaaltje niet op. Daarom stellen we de volgende vragen aan de portefeuillehouder:

  • Wat is de huidige stand van zaken betreffende het concertzaaltje?
  • Wat zijn de huidige plannen voor het concertzaaltje?
  • Welke initiatieven zijn er vanuit de gemeente betreffende het concertzaaltje?
Foto: Archieffoto WeertDeGekste