Tijdelijke vervanging wethouder Winters door de heer Paul Spruijt

Wethouder Suzanne Winters heeft per 28 mei 2024 ziekteverlof gekregen vanwege een oogoperatie.

Het herstel duurt langer dan verwacht, waardoor zij haar taken tijdelijk niet kan uitvoeren. Om de continuïteit van het coalitieprogramma te waarborgen, draagt de fractie van Weert Lokaal Paul Spruijt voor als vervangend wethouder.

Paul Spruijt is momenteel raadslid en mede-fractievoorzitter namens Weert Lokaal en werkt als strategisch programmamanager bij de gemeente Helmond. Hij heeft ruime ervaring in de publieke sector, onder andere bij de gemeente Weert, en heeft in diverse raden van toezicht gezeten, waaronder als voorzitter van Punt Welzijn.

De fractie van Weert Lokaal heeft besloten dat Paul Spruijt tijdelijk de taken van wethouder Winters zal overnemen. De gemeenteraad bespreekt de voordracht in de raadsvergadering op 12 juni 2024.

We wensen Suzanne Winters een voorspoedig herstel toe en hopen haar snel weer aan het werk te zien.

 

Fractievoorzitter,

Jurrella Kleinmoedig