Graaf Van Horne Festijn

Bij de begrotingbehandeling 2024 heeft Weert Lokaal, bij monde van Carla Jacobs-Verstappen en Miel Koolen, een amendement ingediend om te komen tot een jaarlijks  ‘Graaf van Horne festijn” en voorgesteld om daarvoor 3 jaar 25.000,- Euro beschikbaar te stellen. Met steun van de meerderheid is dit amendement aangenomen.

Hoe leuk is om nu te ervaren dat dit “Graaf van Horne Festijn” er, samen met allerlei organisaties en vrijwilligers, daadwerkelijk gaat komen.

Veel geld en liefde is gestoken in de herinrichting van het Kasteelpark Nijenborgh en het behoud van cultuurhistorische aspecten.
De Historie van  de Graaf van Horne leeft in Weert. Dit heeft geleid tot de cursus Weertologie, en een inspirerende musical in de Weerter Binnenstad.

Midden in het Kasteelpark Nijenborgh staat de prachtige beeltenis van de Graaf van Horne te paard.  Graaf van Horne, inmiddels een van de pijlers onder de Weerter identiteit en de mensen hebben genoten van een drukbezochte opening op 5 en 6 juni 2022.

Hoe mooi is het als we de visie die aan de grondslag lag van de tot standkoming van het Kasteelpark Nijenborgh nu eindelijk groots kunnen uitdragen in een Graaf van Horne Festijn.

Weert,  als van Horne stad is groot genoeg om dergelijk evenement te organiseren en daarnaast compact genoeg om een deel van de binnenstad te transformeren in een middeleeuws Graaf van Horne Festijn. Alle ingrediënten zijn aanwezig.

Impressie: Vertrekkend vanuit het Kasteelspark Nijenborgh met zijn ridderspelen en Adel, naar de Oelemarkt met haar historische gevels,  bourgondisch bier en amusement (middeleeuws), Korenmarkt met de Kerk en oude stadhuis: de Notabelen, De Umbelder, vaandels(museum) en boerenbruiloft(kleding).

De ambachten Weerter Landhout. Smederijen, hoefsmid. Verenigingen Schutterijen volksdans en wellicht de Paardenmarkt op de nieuwe markt. Worstelen en sterke mannen

We dagen het culturele veld, verenigingen en ondernemers maar ook de burgers uit om mee te doen door Weert jaarlijks te transformeren naar een middeleeuws tafereel waarbij ook de kleding wordt aangepast.

Het jaarlijks ‘Graaf Van Horne Festijn’ daarvoor moet je in Weert zijn.

 

Carla Jacobs-Verstappen

Raadslid Weert Lokaal.