In Memoriam Jo Berckmans

Zaterdag 18 juli j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer gerespecteerd en gewaardeerd lid Jo Berckmans. Hij overleed op 84 jarige leeftijd.

Jo heeft een respectabele carrière in de Weerter Politiek genoten. Al vanaf de Werknemerspartij era tot en met de eerste raadsperiode van Weert Lokaal heeft Jo het Weerter Stadsbestuur en haar bevolking gediend met kennis en kunde. Hij was welbespraakt en doordacht, had veel kennis van zaken, was altijd zeer betrokken bij de lokale politiek en beklede meerdere raadsperiodes een raadszetel.

Bovendien is hij ereburger van Weert, Lid in de Orde van Oranje Nassau en erelid van Weert lokaal.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en andere naasten zeer veel sterkte met dit verlies.

 

Omdat wij geen passende recente foto in onze archieven hadden, dachten wij met deze oude foto uit de andere goede jaren van vroeger, Jo Berckmans op gepaste wijze te herdenken en wat hij voor ons heeft betekent.