Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2WEERT – Weert Lokaal heeft haar voorzitter René Laenen benoemd tot informateur. Hij zal de komende anderhalve week onderzoeken welke coalitie Weert de komende vier jaar gaat besturen. Dit is aan de orde gekomen tijdens een eerste oriënterend gesprek dat alle lijsttrekkers met een lid van hun bestuur hebben gevoerd. Dit gesprek vond plaats op zaterdag 22 maart jl. op het stadhuis.

In het oriënterende gesprek werd onder andere de verkiezingsuitslag besproken en ook de bereidheid tot deelname aan de onderhandelingen kwam aan de orde. Verder is er gesproken over het te volgen traject, de planning en over de communicatie naar de inwoners van Weert. Het traject zal zowel zorgvuldig als transparant voor alle betrokkenen verlopen. Ook zal de communicatie richting inwoners van weert zo optimaal mogelijk moeten zijn.

De informateur René Laenen is een geboren en getogen Weertenaar, maar heeft in verband met zijn werk voor de grafische bond van de FNV gedurende 25 jaar in Hoofddorp gewoond en in Amsterdam gewerkt. Sinds 2004 is hij weer teruggekeerd in zijn geboortestad. Bij de grafische bond  was zijn functie vice-voorzitter en hij was daarbij verantwoordelijk voor beroepsopleidingen en arbeidsmarktbeleid. Hij heeft vele reorganisaties in de grafische wereld meegemaakt en sociaal begeleid, waardoor hij een ruime ervaring bezit op het gebied van onderhandelingsprocessen voor zowel cao’s als sociale plannen. Als bestuursvoorzitter van Weert Lokaal kent hij de lokale politiek als geen ander.

Komende week zal de informateur informerende gesprekken aangaan met de verschillende onderhandelaars van de verschillende partijen. René Laenen hoopt rond 1 april a.s. zijn bevindingen aan alle partijen te kunnen mededelen en Weert Lokaal te adviseren over de  te vormen coalitie.  Daarna zullen de coalitiegesprekken kunnen plaatsvinden.

22 maart 2014