Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 juli 2014 is de motie van Weert Lokaal genaamd ‘Participatief bezuinigen’ aangenomen. Alle partijen, behalve D’66, hebben deze motie ondersteund.

Met het aannemen van de motie draagt de gemeenteraad het college op de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen van de gemeente Weert te betrekken bij de lokale politiek en eenmalig op te roepen tot het aandragen van ideeën die mogelijk kunnen leiden tot bezuinigingen. Voor het eind van 2014 zal het college een plan van aanpak voorleggen aan de gemeenteraad waarin staat op welke wijze het college de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen van de gemeente Weert gaat oproepen ideeën aan te dragen.

Verschillende Nederlandse gemeenten hebben al gebruik gemaakt van de vindingrijkheid van de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen van hun stad of dorp. Dit heeft geleid tot diverse innovatieve ideeën. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van een huurcontract van openbaar groen (dat bijvoorbeeld grens aan de tuin) aan geïnteresseerde bewoners en zelf laten onderhouden of het op halve kracht laten draaien van de straatverlichting ’s nachts. Praktische ideeën dus die kunnen bijdragen aan het financieel op orde houden van het huishoudboekje van de gemeente Weert zodat we straks niet verder hoeven te bezuinigen op belangrijke zaken zoals de zorg.

Voor mij persoonlijk was dit de eerste motie die ik geschreven heb en ook meteen aangenomen is.
Dat voelt goed!!

Martijn van den Heuvel

[gview file=”https://weertlokaal.nl/wp-content/uploads/A-Motie-WL-participatief-bezuinigen-nieuw.pdf”]