Weert Lokaal | Politieke partij Weert

De volgende motie van Weert Lokaal werd aangenomen in de raadsvergadering van 22 juli 2016.

Onderwerp: Project Professionals in opleiding (PIO project Prio 10)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 22 juli 2016,

Overwegende dat:

  • Het PIO project bedoeld is om ook hoger opgeleide jongeren een kans te bieden op de arbeidsmarkt en te binden aan onze stad.
  • Het daarnaast onderdeel zou moeten zijn van het talentmanagement als onderdeel van HRM beleid van de gemeentelijke organisatie.
  • Deze jongeren vaak verfrissende ideeën met zich mee brengen.
  • Deze jongeren als een welkome aanvulling gezien kunnen worden op beleidsterreinen waar personele knelpunten voorkomen.

Draagt het college op:

  • Om het PIO project in de huidige grootte blijvend te integreren in het personeelsbeleid van de organisatie onder de noemer talentmanagement.
  • Dit project te koppelen aan Gemeentelijke projecten waar, al dan niet tijdelijk, meer inzet nodig is.
  • Om bij de selectie van PIO’s de voorkeur te laten uitgaan naar professionals uit Weert indien mogelijk.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal,
Carla Jacobs- Verstappen