Sport – voor iedereen toegankelijk.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode.

Sport

Meer ontmoeting, positieve gezondheid, binnen of buiten, samen of alleen maar voor iedereen toegankelijk.

“Het is gezond om regelmatig te bewegen maar het sociale aspect van sport is minstens zo belangrijk. Dat zie je terug in het rijke verenigingsleven van Weert. Meer dan 80% van onze inwoners is wel eens vrijwilliger bij een vereniging, sportclub of culturele instelling. Ongeveer 80% van onze jeugd is lid van een sportvereniging in Weert. Hoofddoel voor de vereniging is de activiteit, maar daarnaast dragen verenigingen ook een belangrijk steentje bij aan onder andere de bestrijding van eenzaamheid, betrokkenheid bij de maatschappij en plezier in het leven. Weert Lokaal wil deze verenigingen blijven ondersteunen en ook sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte bevorderen.”

SPORT VOOR IEDEREEN

In 2015 was de financiële situatie van de gemeente Weert dusdanig dat op alle gebieden bezuinigd moest worden. Er tekende zich een tekort aan van ruim 7 miljoen. Ook de verenigingen werden hierdoor getroffen. In eerste instantie werd 5 ton bezuinigd op de verenigingen. Voor Weert Lokaal niet acceptabel. Uiteindelijk heeft Weert Lokaal het voor elkaar gekregen dat de bezuiniging naar 2 ton werd teruggedraaid. Een moeilijk proces waarbij in samenwerking met de 250 verenigingen en clubs uit Weert gekeken is naar de mogelijkheden om bezuinigingen op te vangen. In het algemeen heeft deze operatie niet geleid tot grote problemen bij verenigingen. Bij die clubs die hebben aangegeven het moeilijk te krijgen wordt gebruik gemaakt van een knelpuntenbudget. Om kinderen die niet kunnen sporten vanwege geldtekorten toch mogelijkheden te bieden, is de bijdrage aan het jeugdsportfonds verdubbeld.

VRIJWILLIGERS

Gwen Collignon, Sport, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Weert Lokaal realiseert zich dat het voor sommige verenigingen steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Dit kan zijn in bestuursfuncties maar ook alle andere vrijwilligers die de vereniging dragen. Een samenwerking tussen verenigingen kan uitkomst bieden. Weert Lokaal wil dit bevorderen daar waar wenselijk en indien dit door de verenigingen ook als oplossing wordt gezien, dus van onderop.

 

ZWEMBAD DE IJZEREN MAN

Het Zwembad de IJzeren Man heeft zich ontzettend goed ingezet de afgelopen jaren om de bezuinigingen op te vangen. Dat is gelukt zonder dat de dienstverlening slechter is geworden. De toegangsprijzen zijn laag gebleven in vergelijking met soortgelijke subtropische zwembaden. Verder heeft het Zwembad een succes gemaakt van het nieuwe concept Swim2Play. Deelnemende partners zijn enthousiast over Swim2Play en waterveiligheid en monitoring van kinderen met of zonder zwemdiploma is verbeterd.

BINNENSPORTACCOMMODATIEBELEID

Het accommodatiebeleid ten aanzien van binnensport dient geactualiseerd te worden. Het is zaak de knelpunten inzichtelijk te maken op het gebied van gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Verenigingen nemen steeds meer uren af en dat is positief. De beschikbaarheid van sporthallen/gymzalen komt hierdoor in het gedrang. We zullen de komende periode hiervoor een oplossing moeten vinden. Er dient hierbij specifieke aandacht te zijn voor de positie van sporthal Boshoven, zeker ook in het kader van de Open Club Boshoven.

OPEN CLUB BOSHOVEN

Sportpark Boshoven zal toekomstbestendig gemaakt moeten worden. Oda heeft nog recht op de Niek Gruijthuijsen, Sport, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,investeringssubsidie voor nieuwe accommodatie. Sportpark Boshoven is een goed voorbeeld van een “open club” gedachte. Samenwerking tussen sport en culturele verenigingen leidt tot een mooi verzorgd en toekomstbestendig verblijfpark vol sport en andere activiteiten. Belangrijk hierbij is de bereikbaarheid van het sportpark vanuit de wijk Boshoven. Er zal een betere en vooral veiligere verbinding moeten komen tussen de wijk Boshoven en het sportpark Boshoven.

SPORT: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Weert is opgenomen in de provinciale beleidsplannen als “Provinciale Sportzone Weert” en deze sportzone baseert zich op de verschillende talenten die actief zijn op de LOOT-school van LVO.
 • De subsidies voor topvolleybal en topbasketbal zijn verhoogd. Het topsportbeleid omvat verder: breedtesport, topsport, talentontwikkeling en evenementen (triathlon, Kings of Archery).
 • Er is veel inzet gepleegd om de triathlon te laten groeien en dat heeft geleid tot het succes van het mogen organiseren van het EK triathlon in 2019, één van de grootste evenementen die ooit in Weert zijn georganiseerd.
 • Het Regionaal Talenten Centrum (RTC) Handboog vestigde zich in Weert en de RTC’s basketbal en volleybal bleven in Weert.
 • Springstal Ehrens kreeg de status Toptalentcentrum van de Hippische bond.
 • RTC’s zijn een lager verenigingstarief gaan betalen voor het huren van accommodaties en we Fatih Yücel, Sport, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,subsidiëren combinatiefunctionarissen volleybal, basketbal, handbal en handboog.
 • Er is geïnvesteerd in onder andere de accommodaties van DESM, SV Laar, Honkbalvereniging de Indians, de Beugelbaan en de handboogaccommodatie van Stramproy.
 • De hockeyclub krijgt twee nieuwe watervelden in 2018 en de turnverenigingen Jan van Weert en Tensor Turnen kunnen gebruik gaan maken van hun eigen sporthal op de voormalige kazerne.
 • Een erg mooi resultaat is de realisering van het eerste calisthenicspark van Limburg in de wijk Molenakker. Sporten in de openbare ruimte.
 • De Open Club-sessies hebben geleid tot een samenwerkingsverband Open Club Boshoven.
 • De combinatiefunctionarissen hebben goede resultaten geboekt en Weert is JOGG-gemeentegeworden (Jongeren op gezond gewicht).
 • De samenwerking met het platform Weert in Beweging is versterkt en er is een beweegmakelaar aangesteld om verschillende groepen, waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is, aan het bewegen te krijgen.

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Sport(en spel)mogelijkheden in de openbare ruimte bevorderen voor jong en oud
 • Realiseren Johan Cruijff Court in Weert
 • Inzetten op een (nog) intensievere samenwerking met het platform Weert in Beweging op het gebied van positieve gezondheid.
 • Blijven monitoren hoe het met de verschillende verenigingen gaat op het gebied van ledenaantallen, vrijwilligers, samenwerking, accommodatie en financiën.
 • Regionale samenwerking op het gebied van IKS (Iedereen Kan Sporten) voortzetten en ook op het gebied van de Midden-Limburgse Sportzone regionale samenwerking doorzetten.
 • Topsportbeleid evalueren en eventueel uitbreiden in overleg met de Provincie over subsidiëring van RTC’s en het nieuwe TTC (toptalentencentrum Paardensport). Talentontwikkeling blijft een speerpunt voor zowel breedte- als topsport.
 • Combinatiefunctionarissen inzetten om verbindingen te leggen tussen scholen, leerlingen, verenigingen, kinderopvang, wijk/ dorp. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen.
 • Het accommodatiebeleid binnensport hernieuwen.
 • Toekomstbestendig maken van Sportpark Boshoven.
 • Inzetten van de tenderregeling (inschrijvingsregeling) om samenwerking tussen verenigingen te bevorderen en om verenigingen te helpen bij ondersteuning en zoeken van vrijwilligers.