Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Frans_AdriaensIn de vergadering betreffende de voorjaarsnota 2013 heeft raadslid Frans Adriaens van WEERT Lokaal een lans gebroken voor het benoemen van straatnamen naar overleden ereburgers die voor de stad Weert hun strepen in het verleden hebben verdiend. Hij betrok daarbij ook de helden die voor onze vrijheid het leven lieten.

Hij diende een motie in die het met ruime meerderheid haalde.

Hij verwoorde e.e.a. als volgt;

“In de vergadering van de raadscommissie Economische Zaken, Gemeentewerken, Toerisme en Verkeer heeft Weert Lokaal er in het verleden vaker op aangedrongen om wat creatiever om te gaan met het toekennen van namen aan nieuwe straten in onze gemeente.

In Laarveld wonen nu mensen In de Korenmijt, de Hooiruiter en sommigen gaan s`avonds naar bed in de Zaaimand!

Men pleitte er voor om nieuwe straten te noemen naar overleden ereburgers van Weert en voor gevallen strijders tijdens de oorlog, die voor hun vaderland en de stad Weert het leven lieten. Als iemand het verdient, dat er een straatnaam naar wordt genoemd, dan zijn zij het wel!

“Op deze wijze kunnen wij deze mensen onze dankbaarheid en ons respect tonen!” onderbouwde WEERT Lokaal telkens haar voorstel. Het antwoord was iedere keer weer, dat men het meenam.

Daar bleef het tot op heden bij. Vandaar dat ik e.e.a. vastleg via deze motie!

Het volgend jaar vieren wij het 600 jarig bestaan van onze stad. Dit is het moment om een gedeelte van de jongste geschiedenis van Weert in het heden te verankeren.

Ook nu stellen wij uw raad dus voor om e.e.a. in de toekomst- in een wijk of ‘lob’- in te vullen via een motie”.

Frans Adriaens
WEERT Lokaal