Weert koerst op verbinding

Weert koerst op verbinding

De vijf partijen Weert Lokaal, CDA, VVD, SP en D66 die de afgelopen weken aan een programma hebben gewerkt, zijn tot een verbinding gekomen. Vier van deze partijen vormen straks het college. De namen van de beoogde wethouders zijn nu bekend.
Formateur Geert Gabriëls van Weert Lokaal: “Ik ben blij met het resultaat. We hebben goed samengewerkt. Iedereen heeft zijn bijdrage aan het akkoord kunnen leveren, dat is in goede harmonie gegaan.”

Verbinding

De partijen hebben een programma op hoofdlijnen geschetst. Thema’s als onderwijs, duurzaamheid, demografie en gezamenlijkheid geven aan, dat ze de gemeente Weert niet alleen bezien vanuit het nu, maar ook willen klaarstomen voor de toekomst. Een toekomst die vraagt rekening te houden met de bevolkingssamenstelling en waarin Weert voor alle generaties aantrekkelijk en uitdagend blijft. ‘Verbinding’ is het overkoepelende thema. Verbindingen tussen de gemeente en inwoners op alle thema’s en verbindingen tussen inwoners onderling.

Constructieve bijdrage
Gabriëls blikt terug: “Naast de collegepartijen Weert Lokaal, CDA, VVD en SP dank ik D66 voor hun constructieve bijdrage aan dit programma. De accenten van D66 komen met name terug in de hoofdstukken Duurzaamheid en Onderwijs.”

 

Beoogde wethouders

“Er staat een talentvol en gevarieerd wethouders-team klaar, dat zich hard voor Weert gaat inzetten.” De volgende wethouders worden voorgesteld:

  • Geert Gabriëls, Weert Lokaal (Onderwijs, Cultuur, Duurzaamheid, Biodiversiteit),
  • Martijn van den Heuvel, Weert Lokaal (Economie, Participatie, Arbeidsmarkt, Openbaar Gebied),
  • Tessa Geelen, CDA (Sport, Leefbaarheid, Communicatie, Burgerparticipatie),
  • Wendy van Eijk, VVD (Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting),
  • Paul Sterk, SP (Zorg, Welzijn, Wmo, Jeugdzorg).

De volgende stap

De partijen Weert Lokaal en SP hebben het akkoord de afgelopen week aan hun leden voorgelegd en zijn daar unaniem mee akkoord gegaan. Het programma is op 24 mei ondertekend. Het beoogde college wordt op 31 mei tijdens een extra raadsvergadering geïnstalleerd.