Weerter kinderlintjes uitgereikt

Vanmiddag werden in de raadszaal van het stadhuis in Weert door burgemeester Leppink-Schuitema voor het eerst de Weerter kinderlintjes uitgereikt. Net zoals volwassenen die iets bijzonders hebben gedaan voor de maatschappij koninklijk onderscheiden worden, verdienen ook kinderen die dat doen een pluim.

Weert Lokaal raadslid Jeroen Goubet kwam in 2018 met het idee om naar het voorbeeld van enkele andere gemeenten in Nederland ook in Weert kinderlintjes uit te reiken. De feestelijke bijeenkomst zou eigenlijk al in april plaatsvinden maar werd vanwege corona uitgesteld. Vandaag was het dan toch zo ver en konden in totaal zes kinderen een heus opspeld lintje, met oorkonde èn een bosje bloemen in ontvangst nemen.

Zo nam Sterre het initiatief om niet te klagen over zwerfafval in haar wijk Graswinkel maar er zelf iets aan te doen. Samen met haar twee jongere broertjes Nure en Mink Geenen organiseerde ze een opruimactie. En het bleef niet bij één keer. Inmiddels wordt er maandelijks zwerfvuil geprikt samen met klasgenoten en vriendinnen.

Stijn van den Bogaart van zes hield ondanks zijn jonge leeftijd het hoofd koel toen zijn oma onwel werd langs het voetbalveld in Tungelroy en ging snel hulp halen. Daardoor was de ambulance vlot ter plaatse en knapte zijn oma weer helemaal op. Waardoor ze vandaag trots toe kon kijken hoe haar kleinzoon daar een oorkonde voor kreeg!

En zo is Sofie van Laar op haar school het College actief in de Taskforce Cyberpesten. Zij brengt op allerlei manieren deze verborgen manier van pesten onder de aandacht om het tegen te gaan. Pesten is een probleem dat niet onderschat mag worden. Het kan niet alleen op het moment diep ongelukkig maken maar nog jaren daarna van invloed zijn op iemands leven.

Monica Kamikian stond klaar voor een leerling die in een internaat verbleef. Ze hielp haar met van alles en bood haar een luisterend oor als ze dat nodig had.

Na de bijeenkomst met ouders en familie was er nog volop limonade, hapjes en zelfs een ijsje en er kon nog even nagepraat worden

Jeroen Goubet is erg enthousiast. ‘Leuk om al die trotse gezichten van kinderen èn familie te zien.  Leuke of soms ontroerende verhalen die een goed voorbeeld geven en daar een dik compliment voor verdienen. Ik hoop dat de uitreiking, net zoals als de ‘grote mensen-lintjesregen’ een jaarlijkse traditie gaat worden!’