Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Carla_JacobsNa alle festiviteiten rondom Weert 600 is het bijna vanzelfsprekend om een goede visie op het erfgoed aan de Raad voor te leggen. Een visie die de mooie historische plekjes aan elkaar verbindt en daarbij ook ruimte biedt aan publiek private samenwerking. Dit om de aantrekkelijkheid van onze erfgoed met name ook in de binnenstad te vergroten en beter te benutten.

In die zin lag er een mooi stukje historisch werk voor samengevat in de “ Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving”.

Echter, waar de eerder (2014) voorgestelde erfgoedvisie grote investeringen lieten zien als consequentie van herhuisvesting en verplaatsing van archief en museale werken, ontbrak nu een financiële onderbouwing.

Reden om, juist in deze tijd van heroriëntatie en bezuinigingen een amendement in te dienen samen met de VVD en later de PvdA.

Dit amendement vraagt om voorafgaand aan uitvoering de financiële gevolgen integraal in kaart te brengen en aan de Raad voor te leggen om tot een goede afweging te kunnen komen.

Het amendement werd overgenomen en met uitzondering van de SP Raadsbreed aangenomen.

WEERT Lokaal

Carla Jacobs