Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Zaterdag 13 mei 2017

Verkiezingen werpen altijd hun schaduw vooruit……en daarom is het goed ook terug te kijken naar de bereikte resultaten  in de periode van mei 2014 tot heden.

Uit het door onze wethouder Geert Gabriels gepresenteerde overzicht bleek overduidelijk dat door fractie, steunfractie en onze wethouders hard gewerkt is om de punten uit het coalitie- en verkiezingsprogramma te realiseren. De door hem opgesomde lijst was indrukwekkend, zoals de gerealiseerde scholen op Laar en Leuken, de Lichtenberg die wordt opgeknapt, het kazernerterrein krijgt een nieuwe invulling, er wordt geinvesteerd in de binnenstad en in het Jacob van Hornemuseum, duurzaamheid staat nadrukkelijk op de agenda, waarbij al mooie resultaten  zijn behaald en gelukkig zijn de centen van de gemeente op orde. Dankzij Harrie Litjens!

Door onze wethouders zij tonnen euro’s subsidies van de provincie binnengehaald die gebruikt worden om in onze prachtige gemeente mooie dingen mogelijk te maken, zoals o.a. de toegangspoort Kempenbroek, het Zintuigenpark, het cultureel lint enz. enz.

Kortom, de aanwezigen waren onder de indruk over de bereikte resultaten, maar uiteraard mogen we niet omzien in tevredenheid, maar zullen de ingezette ontwikkelingen vertaald moeten worden naar de toekomst.

De aanwezigen op deze brainstormbijeenkomst moesten na het betoog van Geert Gabriels aan het werk met als doel handen en voeten te vinden voor het invullen van het verkiezingsprogramma, met als doel een nog mooier Weert!

In aansluiting op de Op de heidagen bij Antje van de Statie vormden de 4G’s de te bespreken thema’s,

Gezondheid,

Groei,

Goed wonen en

Genieten

Op grote vellen papier werden de deelnemers in een soort caroussel langs de thema’s gestuurd, waarbij iedereen zijn ei in de vorm van voorstellen en suggesties kon invullen.

Een en ander gebeurde zeer geanimeerd en de vellen werden vol geschreven met als de doel aan de 4G’s een 5e G toe te voegen in

Weert Lokaal een Goed gevoel.

Met dat goede gevoel werd de bijeenkomst onder het genot van een drankje afgesloten met de wetenschap dat tot de verkiezingen in maart 2018 nog veel werk moet worden verricht.

Het verkiezingsprogramma moet worden geschreven,

– de kiescommissie moet worden ingesteld,

– we gaan op jacht naar goede kandidaten,

– de lijsttrekker wordt gekozen,

– de campagne gaat ingevuld worden en

– het bestuur gaat de huidige vastgelegde procedures voor de verkiezingen tegen   het licht houden en wellicht aanpassen.

Op zaterdag 24 juni  om 11.00 uur vindt de ledenvergadering plaats waarin over bovenstaande zaken duidelijkheid wordt gegeven over de verdere invulling van een en ander en waar nodig besluiten worden genomen.

U ontvangt voor deze vergadering uiteraard een uitnodiging!

René Laenen

Voorzitter