Weert Lokaal | Politieke partij Weert

We vinden het gezamenlijk vaak belangrijk dat we zaken meetbaar, concreet en nuttig maken. Niet alle zaken zijn echter gemakkelijk te meten of direct te concretiseren. Hoe meet je gevoelens en eigenschappen als enthousiasme, humor, vreugde, verdriet, geluk, verwondering, bezieling, treurnis, spontaniteit, verbazing en nieuwsgierigheid? Moet je dit willen meten en is dat altijd nodig? Cultuur draagt bij aan verbinding, ontmoeting en geluk en dat is wat mij betreft (onmeetbaar) onbetaalbaar!

Met deze experimentenperiode zoals omschreven in deze Routeplanner cultuur 2017-2020 proberen we een diverser cultureel aanbod te creëren voor de inwoners van de gemeente Weert en haar bezoekers (aanvullend op de al bestaande culturele instellingen en verenigingen). Verder streven we naar meer zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt en naar meer verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Belangrijk hierbij is dat we diverse doelgroepen bereiken met als doel een brede(re) toegankelijkheid van verschillende cultuuruitingen.

Cultuur voor, van en door iedereen.

Regelmatig hebben we contact met de Provincie over de ontwikkeling van een gevarieerder en uitgebreider cultuuraanbod in Weert en Midden-Limburg. Limburgse cultuurplaninstellingen waren amper actief in de gemeente Weert maar daarin komt verandering. Zo neemt Weert vanaf 2017 weer deel aan het Limburg Festival en komen er verkennende gesprekken met provinciale cultuurplaninstellingen om in Weert voorstellingen te spelen of activiteiten te organiseren. Daarnaast willen we ook een organisatie uit Weert laten doorgroeien tot officiële en professionele cultuurplaninstelling. Het is dus belangrijk dat we met ons gemeentelijk beleid aansluiten bij de planperiodes van zowel het Rijk als de Provincie. We kunnen dan namelijk aanhaken bij landelijke en provinciale beleidsaccenten en aanspraak maken op de beschikbare gelden voor de verschillende planinstellingen.

Een stad met bijna 50.000 inwoners verdient een uitgebreid en rijk cultureel leven met, door en voor haar inwoners. We hoeven hierbij als stad niet bescheiden te zijn. Met de verschillende instellingen, verenigingen, de nieuwe particuliere initiatieven/ broedplaatsen en met de nieuwe voorliggende plannen toont Weert naar mijn mening ambitie! Ambitie als stad waar aandacht geschonken wordt aan de hierboven beschreven (moeilijk meetbare) “waarden” waarvan ik denk dat we ze gezamenlijk, bewust of onbewust, erg belangrijk vinden!

Geert Gabriëls

Wethouder Cultuur gemeente Weert