De juiste ontwikkelingen op de juiste plek!

Op 28 september 2023 diende Weert Lokaal een motie in. Het doel? Het college verzoeken een overzicht te leveren van bedrijven gevestigd in of aangrenzend aan woonwijken.

We kijken ook naar plekken waar nu geen bedrijvigheid is, maar waar dit elk moment kan komen vanwege het huidige bestemmingsplan Hiermee bedoelen we niet de kapper in de woonwijk, integendeel, de kapper hoort thuis in de woonwijk. We willen juist situaties zoals die rond de Kanaalzone II voorkomen.

Grond is schaars

De beperkte grond kan niet driedubbel ingezet worden. Slimme, weloverwogen beslissingen zijn een must, vooral met de druk van woningbouw, bedrijfslocaties en energietransitie. We willen bovenal een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Minister Hugo de Jonge kwam met goed nieuws: geen zonneweides meer op vruchtbare landbouwgrond. Dat past perfect binnen de visie van Weert Lokaal: “Zonnepanelen op daken.”

Er is meer nodig

Met de vaststelling van de omgevingsvisie kunnen we aangeven welke locaties we niet langer zien zitten als bedrijventerrein. Maar we kijken ook waar bedrijvigheid wél kan bloeien. Weert groeit. Dat betekent dat er balans moet zijn tussen woonruimte, recreatie en bedrijvigheid.