Weert pakt problematische schulden bij jongvolwassenen aan!

Weert lokaal is verheugd over het besluit van het college om een pilot te starten ter ondersteuning van jongvolwassenen met problematische schulden.

Op 11 maart 2020 diende Weert Lokaal, in samenwerking met jongerenafdeling PuntGaaf en de PVDA, een motie in voor de aanpak van deze problematiek. De wethouder gaf destijds aan deze motie te ondersteunen en deze mee te nemen als leidraad voor het nieuwe armoedeplan 2021-2024. Het jongerenperspectief was toen nog een blinde vlek in het armoedebeleid.

Met de nieuwe pilot kunnen jongeren die gebruik willen maken van deze regeling hun schulden geheel of gedeeltelijk aflossen met tegenprestaties. Deze tegenprestaties dienen echter wel bij te dragen aan het verbeteren van hun toekomstperspectief, zoals het volgen van een training, het zoeken naar een baan, of het aanpakken van andere problemen.

Elke persoon met problematische schulden is er één te veel. Voor jongeren is de impact echter nog groter. Ze kunnen vaak de langetermijngevolgen van hun financiële beslissingen niet overzien en komen meestal niet in aanmerking voor een regulier schuldhulpverleningstraject. Dit resulteert vaak in schooluitval en zowel psychische als fysieke gezondheidsproblemen.