Duidelijkheid over Evenementenvergunningen artikel 40 vragen

Op 26 juli jl. heeft Weert Lokaal art. 40-vragen gesteld over de procedure rond het aanvragen van evenementenvergunningen.

Aanleiding hiervoor waren gesprekken met diverse evenementenorganisaties in Weert. Naar aanleiding hiervan heeft Weert Lokaal een gesprek aangevraagd met de portefeuillehouder. Hierop werd positief gereageerd en het gesprek heeft op woensdag 2 augustus plaatsgevonden.

Veel vragen zijn tijdens persoonlijke gesprekken beantwoord. Het college zal de schriftelijke beantwoording van onze vragen eind augustus behandelen.

De goede intenties van alle betrokken partijen zijn ons duidelijk geworden. Iedereen wil graag dat Weert een stad is waar goede en leuke evenementen worden georganiseerd. Desondanks wil Weert Lokaal enkele bevindingen delen omdat de beeldvorming van de partijen op sommige punten verschilt. In de afgelopen periode zijn er zaken misgelopen. Om in de toekomst verwachtingen beter op elkaar af te stemmen, zal het proces rond de vergunningaanvragen indien gewenst opnieuw met de organisatoren worden besproken. Dit zal sommige misverstanden wegnemen en duidelijkheid bieden over wederzijdse verwachtingen. Ook wordt duidelijk welke gegevens aangeleverd dienen te worden en welke termijnen er gehanteerd worden om aanvragen soepel te verwerken.

Weert Lokaal is een voorstander van het organiseren van evenementen, zodat Weert een levendige en actieve stad blijft waar het prettig toeven is. We roepen alle betrokken partijen op hieraan met positiviteit bij te dragen. Het verheugt ons dat zowel de portefeuillehouder als de organisatoren openstaan om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Foto: WeertDeGekste