Herontwikkeling Beekstraatkwartier

Afgelopen week heeft de raad wensen en bedenkingen kunnen indienen over de bestuursopdracht Beekstraatkwartier. Velen van ons kunnen zich eenzelfde traject herinneren in 2008, dat uiteindelijk resulteerde in de huidige beheersovereenkomst. Veel ondernemers hebben zich in de afgelopen jaren gevestigd in Cwartier. Dankzij de combinatie van bedrijven, horeca en Punt Welzijn biedt het complex een diversiteit aan gebruikstoepassingen met verschillende maatschappelijke organisaties en ondernemers onder één dak.

Waarom dan weer starten met een bestuurlijk traject, voor een eventuele herontwikkeling van de Beekstraatkwartier?
Omdat in 2015 de beheersovereenkomst gesloten was o.b.v. onderhoud, uitgaande van sloop over 10 jaar. Die 10 jaar zijn bijna voorbij, en het is dus belangrijk dat de gemeenteraad op tijd begint met te bekijken wat we met deze toplocatie middenin ons centrum willen. Alle aspecten zullen daarbij aan bod moeten komen rekening houdend met de brede groep gebruikers van het gebied en het gebouw.

Waarom knappen we het huidige gebouw niet gewoon een beetje op?
Dit kan zeker een van de uitkomsten zijn, maar wat we met deze locatie, het gebouw en de gebruikers gaan doen is afhankelijk van een heleboel factoren. Weert lokaal staat voor een open manier van communiceren en wil een weloverwogen besluit kunnen nemen. Daarom hebben we een wens ingediend, om aan de raad verschillende uitgewerkte scenario’s, inclusief de kosten, voor de structurele invulling van het plangebied Beekstraatkwartier voor te leggen. Daarnaast is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt op de vraag of de huidige beheersovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Ook daarvoor hebben we een wens ingediend. Uiterlijk in februari 2023 moet hierover duidelijkheid komen.

Weert lokaal staat voor een bruisende stad en vindt dat Cwartier hier zeker een bijdrage aan levert. Daarom ook onze wens om de bijdrage van Cwartier aan de locale economie te onderzoeken. Dit om bij toekomstige invulling goed te kunnen afwegen welke aspecten zeker terug moeten komen. En we staan ook zeker open voor nieuwe ideeën. Een ding is zeker, het is een onderwerp dat leeft in Weert en de komende tijd zeker op de agenda zal staan!

Jurrella Kleinmoedig