Iedereen moet zichzelf kunnen en durven zijn

In Weert wappert de regenboogvlag 365 dagen per jaar, maar er is geen structureel beleid m.b.t. het thema diversiteit. Weert Lokaal vindt het belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden. De afgelopen jaren zijn er vanuit verschillende personen en organisaties initiatieven ontplooit om de uitdagingen van bepaalde groepen (LHBTQ, dementie, mensen met een lichamelijke beperking), zichtbaar te maken en om de diversiteit in onze stad te vieren. De maand van Weert Respecteert is een mooi voorbeeld hiervan, waar verschillende organisaties aan deelnemen. Helaas is dit niet vanzelfsprekend, waardoor het belangrijk is om hier aandacht aan te blijven besteden. Op een manier waarop mensen verwonderd worden, waardoor ze hun blik verruimen. Weert wil een stad zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, dan moeten voor voldoende wind zorgen, zodat de vlag kan blijven wapperen. Daarom dienen wij tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in voor een structureel budget voor het thema diversiteit.

Weert Lokaal_Amendement diversiteit