Jurrella Kleinmoedig tijdelijke vervangster voor Weert Lokaal raadslid Iron Verhees

Weert Lokaal raadslid Iron Verhees is wegens ziekte genoodzaakt tijdelijk terug te treden als raadslid. Zij is herstellende van een licht herseninfarct en werkt momenteel aan haar revalidatie. Iron Verhees zal tijdelijk vervangen worden door haar partijgenoot Jurrella Kleinmoedig.

Zij vertegenwoordigt Weert Lokaal momenteel in de raad als commissielid voor de raadscommissie Ruimte & Economie en is plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Middelen & Bestuur. Verhees en Kleinmoedig werkten vaker samen aan projecten, met name het armoedebeleid heeft hun gezamenlijke aandacht.

Zo is Kleinmoedig o.a. actief lid van de Weerter Minimagroep alsook bestuurslid van B⋅Sassy, een organisatie die initiatieven ontplooit in het kader van acceptatie van mensen die anders geaard zijn. De benoeming geldt tot en met 6 augustus 2020.