Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Geert_GabrielsDe kerstvakantie betekent voor mij een rustpunt in het drukke jaar.  Geen lesvoorbereidingen, geen politieke bijeenkomsten en geen reizen met toeristen naar Rusland. Tijdens de vrije dagen denk ik terug aan alles wat ik in 2013 heb gedaan (het deel dat ik mij kan herinneren) maar ook kijk ik vooruit naar 2014.                                                                                                                         

Laten we beginnen met een korte  terugblik op 2013. Een jaar waarin we in de eerste raadsvergadering de volgende onderwerpen behandelden:

 • Opwaarderen dependance burgerzaken Stramproy
 • Vaststellen evaluatie samenwerking Weert – Hangzhou
 • Klanttevredenheidsonderzoek afdeling WIZ (Werk, Inkomen en Zorgverlening)
 • Quickscan “stadsvisie” cultuurspoor

Een rustig begin van het jaar 2013, dat uiteindelijk in mijn ogen een vreemd politiek jaar werd. Er stapte een wethouder op (problemen rondom de Poort van Limburg) en er wisselden enkele raadsleden van partij.  Ik hoorde in de wandelgangen van meer ervaren raadsleden al: “het politieke jaar vóór het jaar van de verkiezingen is gestart”. Blijkbaar heeft dat effect…

2013 was ook het jaar van het OLS en van de terugkeer van Bospop naar het oude terrein (maar ook van de ophef over het dreigende vertrek van Bospop uit Weert en de geruststelling van het nieuws over de nieuwe locatie).

Moeilijkste besluit in 2013 vond ik het besluit aangaande de nieuwbouw voor basisschool Leuken. De afwegingen voor het wel of niet bouwen van een kinderopvang, MFA en/of gymzaal waren moeilijk en vele betrokkenen (schoolbestuur, leerlingen, ouders, ambtenaren, leidsters bij kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaal, buurtgenoten, wijkraad Leuken) brachten vele zwaarwegende argumenten in. Uiteindelijk is dit onderwerp naar tevredenheid van de meeste betrokkenen behandeld.

Meeste voldoening gaf mij het amendement van Weert Lokaal met de naam: “niet uitkeringsgerechtigde mensen zonder werk”, waarmee besloten werd 75.000 euro vrij te maken voor re-integratietrajecten voor werkzoekende mensen met een eigen huis.

Het is mij nog niet gelukt om vóór de kerstvakantie informatie in te winnen over de volgende onderwerpen (worden door Weert Lokaal in 2014 zsm opgepakt):

 1. Biologische markt: staat nu op donderdagavond op de Oelemarkt.  Het bezoekersaantal kan hoger en de indruk is dat het plein niet in “de loop” ligt. Misschien is het voor de markt handiger om op een centralere plek in de binnenstad te staan? Mag/Kan dit?
 2. “Speeltuintje” Wollekamer:  waar zich vroeger een mooie speeltuin bevond staan nu de resten van een “huisje” waar nog wel gespeeld wordt (maar niet door kinderen). Kan het huisje weggehaald worden en kan het gebied ingericht worden in samenspraak met de bewoners van deze straat?
 3. Een door de raad aangenomen motie over de verkoop van bermen in het buitengebied leidt volgens oplettende bewoners van het buitengebied tot ongewenste verkoop van bepaalde percelen en oude wegen. Klopt dit? Zo ja, hoe zorgen we ervoor dat dit niet gebeurt?

Als ik naar het jaar 2014 kijk zie ik onder andere:

 • De drie decentralisaties in het sociaal domein moeten lokaal landen (1 januari 2015 gaat er veel veranderen). Gemeenten moeten veel werk verzetten en samenwerken met andere gemeenten.
 • Weert bestaat 600 jaar. Allerlei festiviteiten moeten ertoe leiden dat de gemeente Weert vele bezoekers mag verwelkomen.
 • Besluit Sint-Fransiscusschool Laar
 • Besluit bestemmingsplan Kloosterstraat
 • Bezuinigingen / de gemeente Weert moet financieel gezond blijven
 • Beslissingen aangaande invulling Beekstraatkwartier (oude stadhuis) en Culturele instellingen moeten genomen worden
 • Nieuwe raad, nieuw college, nieuwe plannen? Wat gaat er gebeuren en welke gevolgen gaat dit hebben voor Weert?

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ontzettend spannend. De eerste vier jaar van mijn periode als raadslid zijn omgevlogen.  Ik ben ondergedompeld in de politiek met al haar procedures, belangen, idealisme, voldoening, strijd, samenwerking, en drukte. Alles met maar één doel: Je uiterste best doen voor en samen met de inwoners van Weert… de inwoners van de gemeente Weert een goed gevoel bezorgen.

Ik wil iedereen fijne dagen en veel energie toewensen, om 2014 vol goede moed te beginnen!

Geert Gabriëls