Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2Weert, 28 november 2013. Lokale politieke partij Weert Lokaal houdt op 10 december a.s. een bijeenkomst waarbij de inwoners van Stramproy hun wensen en ideeën kunnen uiten hoe ze de leefbaarheid in hun dorp willen verbeteren. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de zaal van De Luifel in Stramproy. Aan de orde komen de sportvoorzieningen, de ontwikkelingen van het natuurgebied en de veranderingen in de ouderenzorg als gevolg van het beleid van de regering. Natuurlijk kunnen ook andere vragen aan de fractieleden van Weert Lokaal gesteld worden. De onderwerpen kunnen meegenomen worden in het beleid van deze partij voor de komende vier jaar of verder. Stramproy is aan het woord.

Na de bijeenkomst zal Weert Lokaal om 21.00 uur haar maandelijkse openbare partijvergadering houden. Iedereen die wil weten wat de standpunten van de lokale partij zijn voor de komende raadvergadering is ook daarbij van harte welkom.