Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2Het gemeentebestuur van Weert heeft bovengenoemd document aangeboden aan de gemeenteraad, die vervolgens over de inhoud haar zegje moet doen en belangrijke keuzes moet maken.

Keuzes die de bevolking van Weert gaat merken, bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld gekozen wordt voor verhoging van de gemeentelijke belastingen of het fors terugdraaien van subsidies voor verenigingen. Een keuze is min of meer zeker, de begroting van de gemeente zal sluitend moeten zijn en het huishoudboekje moet kloppen. Creativiteit met daarnaast goed boekhouden is daarvoor nodig! Ik benijd de gemeenteraad niet met de taak om verantwoorde keuzes te maken…..

het zal erg lastig en ook spannend worden.

De sterkte van de huidige coalitie kan onder druk komen te staan en de oppositie zal niet schromen het college onder grote druk te zetten om zoals dat in sporttermen heet te willen scoren. Politiek zitten we in het spanningsveld van de keuze tussen veel aandacht voor het kloppend maken van het huishoudboekje of het welzijn van de inwoners van Weert.

In onze ledenvergadering van 26 juni jl. heb ik aangegeven dat het welzijn van de inwoners van Weert, de toekomst van onze verenigingen en behoud van onze eigen cultuur prioriteit moeten hebben bij het maken van keuzes.

Geld is belangrijk, maar moet ondergeschikt gemaakt worden aan de leefbaarheid van onze mooie gemeente Weert!

Ik hoop verder dat het gemeentebestuur, samen met de gemeenteraad, ook een vorm vind de inwoners van Weert daadwerkelijk te laten participeren bij het maken van de keuzes.

Ik wens onze fractie veel sterkte, wijsheid, creativiteit en strategisch inzicht toe om zodoende het beste er uit te halen voor de inwoners van onze gemeente.

 

Rene Laenen

Voorzitter