Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2Marienel Engelen van de VVD heeft te kennen gegeven deel uit te willen maken van de fractie van Weert Lokaal in de gemeenteraad. Zij wilde om persoonlijke redenen de fractie van de VVD verlaten. Weert Lokaal heeft haar verwelkomd en ziet in haar een aanvulling van de fractie. Ze staat midden tussen de mensen en past als persoon ook binnen de fractie. De drie kernwaarden van de fractie Open, Betrouwbaar en Sociaal passen bij haar functioneren als raadslid.
Door haar in de fractie op te nemen is er ook geen verandering ontstaan in de coalitie. Beleidsmatig gezien zal haar overstap dan ook geen gevolgen hebben voor het afgesproken coalitieprogramma.

WEERT Lokaal