Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Carla_JacobsWeert, 14 maart 2013. In de raadsvergadering van woensdag 13 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de criteria waarvoor het extra gereserveerde geld voor sociaal maatschappelijke doeleinden kan worden ingezet. “Daarmee zijn de eerder gereserveerde gelden veilig gesteld en kunnen ze niet meer gebruikt worden voor andere zaken”, aldus Carla Jacobs van Weert Lokaal, die de aanzet heeft gegeven tot het opstellen van deze criteria. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van
811.00 euro.

WEERT Lokaal heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota in 2012 via een amendement laten vaststellen dat een bedrag van 1,2 miljoen euro – dat vrijkwam uit de reserves voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en onderwijshuisvesting – bestemd zou blijven voor sociaal maatschappelijke doelen. Dit deed zij samen met CDA, PvdA en SP. Het amendement werd gesteund door alle politieke partijen met uitzondering van de VVD. Van dit bedrag is al eerder 300.000 euro besteed aan de uitbreiding van het project leerwerkplekken, 30.000 euro voor de activiteiten van de combinatiefunctionarissen, 15.000 euro voor een klanttevredenheidsonderzoek WIZ en 14.500 euro voor het muziekonderwijs in Stramproy.

Reden voor het vasthouden aan deze extra reserve is voor WEERT Lokaal het feit dat er nog steeds grote bezuinigingen op stapel staan waarvoor geen oplossingen klaar staan. Hierbij kan men denken aan een breed scala van bezuinigingen, uiteenvallend van bijvoorbeeld een bezuiniging op huishoudelijke hulp in 2015, een versobering of zelfs het wegvallen van activerende begeleiding, geplande wijzigingen op sociaal gebied zoals bij de Risse, tot voortijdige uitval van jongeren. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Een reservepotje om deze bezuinigingen deels op te vangen zal volgens WEERT Lokaal dan niet alleen wenselijk maar waarschijnlijk ook broodnodig blijken te zijn.

“Om nu te voorkomen dat de gelden ingezet gaan worden om elders gaten te dichten, zijn criteria door de raad opgesteld”, aldus Carla Jacobs. Het geld kan dan ook ingezet worden voor het beleid vallend onder taakvelden van het WMO en sociaal beleid waar het gaat om werk-activeringsdoeleinden, c.q. participatiebudget. Het gaat daarbij in alle gevallen om nieuw beleid. Ook wordt uitdrukkelijk vermeld waar het geld niet voor ingezet kan worden, waaronder sport, cultuur, communicatie, onroerend goed en onderhoud openbare ruimten.

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 13 maart werd door alle partijen unaniem ingestemd met het voorstel van WEERT Lokaal. Hiermee zorgde de partij ervoor dat de extra gelden voor Sociaal Maatschappelijke Doeleinden werden veiliggesteld.

Carla Jacobs
Commissie Welzijn