Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Geert_GabrielsSuzanne_WintersOftewel de kunst van communicatie

In de raadsvergadering van woensdag 10 april stond de bouw van een woontoren bij de Moskee op de Biest op de agenda. Een beladen onderwerp voor de Islamitische Gemeenschap Weert, die voor de gelegenheid massaal de vergadering bijwoonde.

Probleem voor de gemeenschap is de bouw van een woontoren met 18 sociale huurwoningen op minder dan 20 meter afstand van de Moskee. Niet alleen is de gemeenschap bang dat de woontoren het zicht op de Moskee belemmert, ook vindt men dat er met twee maten gemeten is door de gemeente. De woontoren zal bij benadering 18 meter hoog worden waar eerder een minaret van 16 meter hoogte juist niet wenselijk werd geacht door de Gemeente Weert.

Het bestuur van de Islamitische Gemeenschap heeft zich meegaand opgesteld in de kwestie, belangrijk voor hun was en blijft dat de relatie met de buurtbewoners goed is. Maar met deze nieuwe ontwikkelingen constateert het bestuur dat er grote onvrede ontstaat met hun achterban. Waarom kan het een wel en het ander niet? Enkele dagen voor de raadsvergadering was een delegatie van het bestuur van de gemeenschap op bezoek bij de fractievergadering van WEERT Lokaal. Hier vertelden zij dat ze op zoek zijn naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dat het een onderwerp is dat de emoties hoog doet oplaaien mag duidelijk zijn.

Voor WEERT Lokaal geeft dit onderwerp een dubbel gevoel. Enerzijds kunnen wij ons goed voorstellen dat de Islamitische Gemeenschap het gevoel gekregen heeft dat er met twee maten gemeten wordt. En ook al is dit niet bewust gedaan, dit neemt niet weg dat de gemeenschap zich niet serieus genomen voelt. Aangezien de bouw van de Moskee gefinancierd wordt door eigen geld, wat overigens zeer bewonderenswaardig is, is de betrokkenheid erg groot van de achterban.

Anderzijds zijn we juist erg blij met de realisatie van sociale huurwoningen op de Biest. Ook de uitleg van de wethouder waarom de toren juist op die plaats gebouwd moest worden was helder. Er is in Weert maar zeker in de wijk Biest een grote behoefte aan sociale huurwoningen van goede kwaliteit in een lagere huurklasse. Hierin voorziet dit plan door de financiering van de Woningbouwvereniging Wonen Limburg. Zowel de bouw van de woontoren als de Moskee betekenen een upgrade voor de wijk en kunnen door WEERT Lokaal ondersteund worden.

Verder heeft Geert Gabriëls namens WEERT Lokaal ook contact opgenomen met Wonen Limburg om naar hun mening te vragen. Hier werd aangegeven dat er plannen klaarliggen om de integratie tussen de toekomstige bewoners van de woontoren en de Moskee te bevorderen en als goede buren met elkaar om te gaan. Ook vanuit deze zijde dus zeker aandacht voor de gevoeligheden.

Alleen jammer dat, ondanks uitvoerige vergaderingen tussen de Gemeente Weert en de Islamitische Gemeenschap, de communicatie tussen beide partijen blijkbaar toch niet goed verlopen is. Niet helemaal duidelijk werd wanneer het bekend was dat de woontoren er ging komen, en of het bestuur toen direct is ingelicht over de wijziging van de situatie.

Zo zie je maar weer hoe belangrijk communicatie is. Van WEERT Lokaal dan ook het advies aan beide partijen om vooral met elkaar in gesprek te blijven, en te kijken of er mogelijkheden zijn om de omstandigheden voor de Islamitische Gemeenschap te verzachten. Want ook al gaat de woontoren er komen, het is zeker zo belangrijk dat iedereen die woont en gaat wonen op de Biest dit met plezier kan doen.

Geert Gabriëls en Suzanne Winters