Motie: Weert Lokaal wil extra steun voor verduurzaming monumenten

Weert is een stad met veel monumentale gebouwen. Zo’n zeventig daarvan zijn rijksmonumenten. Waaronder imposante gebouwen zoals de Sint Martinuskerk, maar ook een aantal woonhuizen. Het verduurzamen van deze gebouwen is vaak erg ingewikkeld en zal hoge kosten met zich meebrengen. Weert Lokaal wil daarom dat eigenaren van Rijksmonumenten een handje geholpen worden.

Raadslid Martijn Smolenaers noemt wat voorbeelden. ‘Eigenlijk zijn de dikke muren van een kerk ideaal voor in de zomer. Het blijft dan lekker koel, maar in de winter draait dit zich om. Dan moet je veel energie steken in het opwarmen van het gebouw met grote open ruimtes. Met de jas in een kerk zitten, is niet erg. Maar wanneer er vocht ontstaat in een monument dan ontstaan er bijvoorbeeld risico’s voor de kunstschatten en de houtconstructie. Dit kun je niet met een simpele warmtepomp of infraroodpaneel oplossen. Een monumentaal huis met een verouderde verwarmingsinstallatie en slechte isolatie is weer een heel ander verhaal.’

Voor ieder monument is daarom maatwerk nodig. Dit kan uitgezocht worden door het opstellen van een Duurzaam Monumenten maatwerkadvies, een DUMO-advies. Weert Lokaal wil dat de gemeente gaat inventariseren welke eigenaren van Rijksmonumenten behoefte hebben aan een DUMO-advies. Met zo een advies in de hand kan men namelijk deelnemen aan een zogenaamd ontzorgprogramma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hobbels bij het verduurzamen van het monument kunnen zo weggenomen worden.

Daarnaast wil de partij dat eigenaren die niet kunnen deelnemen aan een DUMA-advies, bijvoorbeeld omdat ze dat niet kunnen betalen, hiervoor een subsidie van de gemeente krijgen.

Smolenaers; ‘We weten dat men in Den Haag daarbovenop bezig is om nieuwe fondsen op te zetten voor het verduurzamen van monumenten. Kortom, het aanvragen van een DUMA-advies is voor dit alles een eerste stap en we willen dat de gemeente daarbij net even dat duwtje in de rug kan geven.’

Op zijn initiatief diende Weert Lokaal daarom tijdens de laatste raadsvergadering een voorstel (motie) in. Andere partijen reageerden enthousiast en de hele gemeenteraad stemde in met het voorstel.

Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van de inventarisatie bekend zijn en de eerste subsidies uitgekeerd kunnen worden.