Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Peter_KustersDoor in te stemmen en het verstrekken van bijna 8 ton uit de 2 miljoen subsidie die de provincie beschikbaar heeft gesteld is de realisatie overeenkomst mogelijk gemaakt. De bouw van een nieuw winkelcentrum voor alle inwoners van Weert maar in het bijzonder de bewoners van Leuken en Groenewoud is hiermee in gang gezet.
Al vele jaren wordt er gesproken om de centrumfunctie van Leuken te verbeteren,en het verouderde winkelcentrum bied te weinig mogelijkheden tot uitbreiding of modernisering. In samenspraak met de wijkbewoners en ondernemers is gekozen om de bestaande supermarkt te verplaatsen naar een nieuwe locatie binnen Weert Oost hoek Ringbaan Oost – St Jobstraat.

Op deze locatie komen twee supermarkten, Aldi en Jumbo, daarnaast is er nog ruimte gereserveerd voor dagwinkels en horeca. Ook de huidig fietswinkel van Hans Struijk zal in dit plan worden ingepast op een iets andere locatie. Om het plan te realiseren is ook overeenstemming met het Esso benzinestation noodzakelijk en dit zal waarschijnlijk worden uitgebreid met een wasstraat.

De wens van de bewoners om ook een gezondheidscentrum te realiseren is wel meegenomen en moet zijn invulling nog krijgen.
Het totale project beslaat een terrein van 28.000m2 en men verwacht om eind 2016 met de bouw te starten. Als eerste start de bouw van de Aldi en Struijk en zal na afbraak van het pand waar de  fietshandel was gevestigd de nieuwbouw van de Jumbo worden gerealiseerd.

Winkelgebeid LeukenWinkelcentrum omvat:

  • Jumbo                  1800 m2
  • Aldi                        1400 m2
  • Dagwinkels          400 m2
  • Horeca                   100 m2
  • Hans Struijk         800 m2
  • Wasstraat Esso     50 m2
  • Ca 285 parkeerplaatsen
  • Gezondheidcentrum.

Als alles gerealiseerd is zal het oude winkelcentrum aan de Friezenstraat worden gesloopt en zullen er 14 woningen voor in de plaats komen.

Verkeerstechnische zal de verkeersdruk toenemen op de St Jobstraat en rotonde Ringbaan Oost- Maaslandlaan maar hiervoor is  200.000 euro gereserveerd om eventuele aanpassingen te kunnen uitvoeren. Met de uitvoering van dit plan kan Leuken weer vele jaren vooruit, samen met de bouw van de  nieuwe school en het realiseren van een mooie park bij de school en compleet nieuwe centrum.

Het enige wat dan nog gerealiseerd moet worden is het verplaatsen van Vleesverwerkend bedrijf  Swinnen. Door dit te verplaatsen zal het aantal vrachtwagenbewegingen zeer sterk afnemen waarbij veiligheid voor de schoolgaande jeugd voorop staat. Tevens zal dit voor de bewoners in de aangrenzende straten ook meer rust geven en kunnen de ingevoerde verkeersmaatregelen worden aangepast.

We wachten vol vertrouwen de gesprekken van de wethouder af die omstreeks juli met de resultaten hiervan zal terug komen in de raad.

 

Peter Kusters

Weert Lokaal

Commissie Ruimte