Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2Weert Lokaal vraagt aandacht voor het verdwijnen van de rijtesten CBR uit Weert voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem. Weert Lokaal dient bij de komende begrotingsbehandeling een motie in over dit onderwerp. Zij draagt het college op zeer spoedig in gesprek te gaan met het CBR (in samenwerking met het Platform Gehandicapten Weert) over de redenen van vertrek en over een mogelijke, aanvaardbare oplossing voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem die een rijtest dienen af te leggen.

In de krant De Limburger van vrijdag 7 oktober wordt melding gemaakt van het verdwijnen van het afnemen van rijtesten voor mensen met beperkingen of gezondheidsproblemen. Per 1 december sluit het CBR 23 locaties voor deze test waaronder de locatie Weert. Het CBR geeft als reden aan dat hiermee een kwaliteitsslag wordt gemaakt. Dit lijkt volgens Weert Lokaal geredeneerd vanuit het CBR, niet vanuit de mens. Voor de desbetreffende mensen uit Weert en omgeving kan dit onmogelijk een kwaliteitsverbetering opleveren.

De dichtstbijzijnde locaties worden Horn of Eindhoven. Dit betekent dat mensen met een beperking of een gezondheidsprobleem naar Horn of Eindhoven moeten, hetgeen logischerwijs moeilijkheden zal opleveren. Dit geldt overigens niet alleen voor mensen uit Weert, maar ook voor mensen uit de buurgemeenten. De andere rijtesten blijven wel gewoon in Weert afgenomen worden. De meeste middelen blijven daardoor toch in Weert aanwezig. Waarom dan de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem weghalen? Ook het Platform Gehandicapten Weert vindt deze keuze van het CBR onbegrijpelijk.

Weert Lokaal hoopt op een spoedig en vruchtbaar gesprek tussen het college, het CBR en het Platform Gehandicapten Weert, waardoor gezamenlijk naar een aanvaardbare oplossing gezocht kan worden.