Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Peter_KustersDe gemeente Weert is eigenaar van een aantal monumentale molens. Deze worden draaiende gehouden door vrijwilligers die deze molens liefdevol onderhouden. Gemiddeld zijn deze vrijwilligers ruim 360 uur per jaar bij de molens aanwezig. Daarom zijn alle molens, op de St. Jan in Stramproy na, voorzien van sanitaire voorzieningen. Weert Lokaal zet zich in om ook de St. Jan deze noodzakelijke verbouwing te geven.

Toeristische trekpleister

Jaarlijks ontvangen deze molens vele gasten uit binnen- en buitenland. Deze belangstelling wordt ieder jaar groter. Deze molens zijn dan ook van groot belang voor de gemeente Weert.

Sanitaire voorzieningen

In 2008 zijn drie van de vier molens die tot het cultureel erfgoed behoren voorzien van een keukenblok en sanitaire voorzieningen voor de gasten, vrijwilligers en molenaar. Ondanks de belofte van de gemeente Weert is de St. Jan molen nog altijd verstoken van deze voorzieningen. Dat kan zo niet langer! Dat de nood letterlijk hoog is blijkt ook uit een brief die de vrijwilligers hebben gestuurd waarin ze aangeven per 1 januari te stoppen met hun werkzaamheden als de gemeente Weert haar belofte niet nakomt.     

WeertLokaal en DUS eisen oplossing 

Voor Weert Lokaal is deze brief de aanleiding om hier een artikel-40 brief over te schrijven. Daarnaast dienen we samen met DUS Weert een amendement in bij de begrotingsbehandeling waarin we dit onderwerp nogmaals onder de aandacht brengen. Weert Lokaal waardeert namelijk het werk wat al deze vrijwilligers doen! We zullen ons dan ook maximaal inzetten om dit gerealiseerd te krijgen. 

Namens Weert Lokaal

Peter Kusters