Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2Weert Lokaal zal bij de begrotingsbehandeling een amendement indienen met betrekking tot een herziening van de omvorming van groen in de directe leefomgeving. We wijzigen daarmee de begroting zodat de bezuiniging op bermen en plantsoenen voor € 100.000 ongedaan wordt gemaakt ten behoeve van het groen in de directe leefomgeving van onze inwoners.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad diverse bezuinigingen vastgesteld. Sommige maatregelen waren relatief makkelijk te verantwoorden, sommige maatregelen hebben we al kunnen verzachten zoals de bezuiniging op subsidies van ongeveer €500.000 naar €200.000, maar met andere maatregelen worstelt Weert Lokaal nog steeds.

Eén van die maatregelen betreft het GROENONDERHOUD BERMEN EN PLANTSOENEN. Wij hebben als raad een stormvloed aan reacties ontvangen over de nieuwe plannen voor het groenonderhoud aan bermen en plantsoenen. De inwoners zijn ongerust over de uitvoering van de plannen. We zijn blij dat de inwoners zich hebben laten horen, we kunnen dit niet negeren.

Bij het behandelen van Kiezen met Visie heeft Weert Lokaal al aangegeven de effecten van deze forse bezuiniging nauw in de gaten te houden de komende jaren. Naar nu blijkt hebben de plannen tot het omvormen van het groen in de directe leefomgeving van onze inwoners ongewenste effecten. Ook voor de gezondheid, het klimaat en het opvangen van regenwater kan de omvorming van groen ongewenste effecten hebben.

Weert Lokaal wil het college opdragen zoveel mogelijk van deze ongewenste effecten, aangedragen door de bewoners, nog eens kritisch te onderzoeken en er ook zo veel mogelijk naar de handelen. Wij vragen met name aandacht voor de ongewenste effecten in de directe leefomgeving, dus de blokhagen, plantsoenen etc. in onze mooie wijken en dorpen, dicht bij de mensen, voor hun huizen. Dit is burgerparticipatie in de puurste vorm, laat zien dat je als gemeente optimaal meedenkt daar waar mogelijk. Om die mogelijkheid te vergroten stelt Weert Lokaal voor om het deel van de bezuinigingen dat te maken heeft met het omvormen van groen in de directe leefomgeving, voor een belangrijk gedeelte ongedaan te maken.

Amendement WL Herziening omvorming groen in directe leefomgeving

We draaien hiermee een zeer groot gedeelte terug van de bezuiniging. Het is niet noodzakelijk om de gehele bezuiniging terug te draaien. Weert Lokaal staat namelijk ook voor vernieuwing en verbetering. De omvorming op verschillende plaatsen kan ook een gewenst dubbel-effect hebben. Een voorbeeld is het vervangen van de hagen langs de randweg door slootjes/geulen waarmee het regenwater opgevangen kan worden. Dit betekent dus minder onderhoud en tegelijkertijd een oplossing voor de hevige regenval die ons soms teistert.