Swinnen vleesverwerkingsbedrijf definitief weg uit woonwijk Leuken

Na tientallen jaren van gesprekken, verkeersaanpassingen en protesten van omwonenden, is met ingang van juni 2020 het vleesverwerkingsbedrijf Swinnen, definitief verplaatst naar Valkenswaard.

Hiermee komt een einde aan de jarenlange overlast die de wijk Leuken, maar in het bijzonder de omwonenden, hadden van het vrachtverkeer. De vrachtauto’s moesten jarenlang door de smalle staten van hun wijk manoeuvreren. Ook het langdurig laten draaien van koelmotoren door de vrachtwagens en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof, is nu verleden tijd.

Waren het in de jaren ‘80 nog enkele vrachtwagens per week. Inmiddels was dit uitgegroeid naar meerdere per dag. Het bedrijf heeft zich in het verleden sterk uitgebreid met een  grote opslagruimte achter de slachterij. Hiermee was de overlast voor de bewoners van de Achterstestraat / Beemdenstraat zo sterk toegenomen dat dit vaker tot conflicten leiden met het bedrijf en de chauffeurs van de wachtende vrachtwagens.

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om houthandel Scheijmans aan te kopen en hiermee een milieuhinderlijk bedrijf uit het centrum te weren was voor Weert Lokaal reden om extra vragen te stellen over Swinnen. De urgentie zou meer op Leuken moeten liggen. Dit is ook kenbaar gemaakt in de raadsvergadering door het indienen van een verzoek om ook Swinnen te verplaatsen middels een motie.

De motie, ingediend door Weert Lokaal, verplichtte het college om de verplaatsing voor eind 2018 te moeten realiseren. Dat het uiteindelijk toch 2020 is geworden heeft te maken met de complexiteit van de onderhandelingen met Swinnen en de verhuurder van het gebouw.

De wethouder en haar ambtenaren hebben zich enorm ingespannen om het nu behaalde resultaat te realiseren.

De aankoop van het pand Beemdenstraat 38 door de gemeente, met goedkeuring van de volledige gemeenteraad, geeft de mogelijkheid om de onderhandelingen te intensiveren naar de verwerving van het slachterijgedeelte en daarmee de bestemming woningbouw in de toekomst te kunnen uitvoeren.

Weert Lokaal

Peter Kusters