Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Frans_AdriaensIn de raadsvergadering van 25 september j.l. werd een agendapunt betreffende nieuwe sfeerverlichting in de binnenstad behandeld. Ons raadslid Frans Adriaens die al vurig in de commissievergadering had bepleit om de uitvoering in één keer uit te voeren verwoordde verder als reactie op dat voorstel als volgt. “Het voorstel was eerst om e.e.a. in twee keer uit te voeren. Ik noemde dat in de commissie ‘kneuterig’ zeker met het oog op de aanloop naar het feestjaar ‘Weert 600 jaar stad’. Het project wordt nu in één keer uitgevoerd. Prima!
Wat ik echter mis in het voorstel is, wat ik namens Weert Lokaal noemde in de commissievergadering EZ, te weten een mogelijk aanbestedingsvoordeel als alles in één keer zou worden uitgevoerd.
Een aanbesteding om het project in 2 keer uit te voeren had toen al plaatsgevonden. We nemen aan dat er een aanbestedingsvoordeel na het besluit van de raad van vanavond in zit.

Een tweede opmerking betreft het volgende. Wat ik ook mis in het voorliggend stuk onder het kopje financiering is, dat circa 100 ondernemers vrijwillig jaarlijks- gedurende 3 jaar- een bijdrage leveren wat neerkomt op een bedrag van € 22500,= Chapeau!!! (de wethouder gaf toe, dat dit onderdeel helaas was weggevallen).
Is dit niet een duw in de rug om nogmaals te proberen om te komen tot een BIZ-structuur v.w.b. de ondernemers  binnen de Singels en enkele aanloopstraten.

Bij dezen pleiten wij daarvoor!!!

(het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen)

Frans Adriaens