Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2WEERT – De informateur René Laenen van Weert Lokaal komt na gesprekken met alle partijen tot de conclusie dat een coalitie van Weert Lokaal, VVD en SP het beste en meest evenwichtige bestuur vormt voor de inwoners van Weert. Dit is dan ook zijn advies in zijn eindrapport dat hij op 3 april jl. aan alle partijen heeft gepresenteerd. De fractie van Weert Lokaal heeft te kennen gegeven dit advies te willen opvolgen en met de andere twee partijen gesprekken te gaan voeren om deze coalitie dan ook tot stand te brengen.

De drie partijen vormen een goede meerderheid (17 zetels) en laten zo ruimte voor een goede, inhoudelijke oppositie in de raad (12 zetels), waarmee het beleid de komende vier jaar is gediend. De coalitie moet zo in ieder geval ook goed luisteren naar wat de oppositie te zeggen heeft.

Het advies van de informateur betekent niet van zelf dat andere partijen afvallen. Mochten de coalitiebesprekingen niet goed verlopen dan kunnen andere partijen altijd nog gevraagd worden. Dit komt voornamelijk omdat de partijen in Weert inhoudelijk niet zo veel van elkaar verschillen, aldus het rapport van de informateur. Het ligt meer in de nuances en de intenties van de partijen dan in de dossiers. René Laenen komt tot de conclusie dat de beoogde coalitiepartijen allen een drang hebben om Weert verder te ontwikkelen met oog voor de inwoners. Het gaat erom dat de inwoners van Weert een goed gevoel hebben met betrekking tot hun bestuur. Dat betekent ook dat er meer ingespeeld zal worden op de behoeften vanuit de inwoners.

Verliezers en winnaars

Bij zijn advies heeft de informateur geen rekening gehouden met het feit of een partij verloren of gewonnen heeft. Hij heeft met name gekeken naar de wijze waarop samenwerking gegarandeerd is. Ook is hij daarbij uitgegaan van maximaal drie partijen. Dit in verband met het aantal wethouders dat alle partijen op vier wilden houden. Vijf wethouders die allen minder uren werken, is in zijn ogen geen optie, omdat het dan nog tot kostenverhoging zou leiden doordat iedere wethouder zijn of haar eigen werkplek dient te hebben en ondersteunend personeel. Kostenbesparing blijft gezien de financiële situatie nog altijd een prioriteit binnen de gemeente.

Dit gegeven betekende ook dat D’66 in eerste instantie is afgevallen, alhoewel bij Weert Lokaal ook voor die partij een voorkeur lag. Het CDA is niet meegenomen in deze opzet omdat diverse partijen hebben aangegeven niet goed met hen te kunnen samenwerken. PvdA is afgevallen omdat ze aan het partijprogramma van Weert Lokaal niets konden toevoegen. Alle partijen hebben overigens heel open en constructief aan de informatieronde meegewerkt, waardoor bij René Laenen wel het gevoel is ontstaan dat alle partijen in Weert met elkaar door een deur kunnen en goed willen samenwerken voor de inwoners van Weert. De nieuwe coalitie kan daar dan ook dankbaar gebruik van maken.