Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Geert_GabrielsDe onderhandelingen om te komen tot een coalitie akkoord in Weert verlopen voorspoedig.
De partijen hechten aan een gedegen akkoord, dat gedragen wordt door de eigen achterban. Op 9 april zijn de gesprekken gestart. Intussen zijn de eerste afspraken gemaakt over de onderwerpen Woonklimaat, Economie en Zorg. De overige thema’s, waaronder Financiën, Participatie en Welzijn komen deze en volgende week aan bod. De onderhandelingen tussen Weert Lokaal (Geert Gabriëls en Peter Gloudi), VVD (Gerrit van Buuren, Patrick Tullemans en Jean Pierre Schouwenaars) en de SP (Jeroen Goubet en Bert Peterse) verlopen in een goede sfeer en vinden plaats onder het voorzitterschap van René Laenen (Weert Lokaal).
Een belangrijk onderwerp voor de komende jaren is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van alle wettelijke taken rond jeugd, werk en zorg. De zogenaamde drie decentralisaties. Voor dit onderwerp bekijken Weert Lokaal, de VVD en SP of het mogelijk is een raadsakkoord te sluiten.
Men wil op dit onderwerp, dat gaat over het meedoen van mensen in de samenleving, geen ‘politiek bedrijven’. Daarom probeert men het met de andere partijen over de grote kaders op voorhand eens te worden. Een akkoord dat door alle fracties in de raad wordt onderschreven, is bijzonder. Om die reden zal de afronding van het coalitieakkoord iets meer tijd vergen. De afronding wordt voorzien medio mei.

Geert Gabriëls

bron: i.o.m. Weert de Gekste

1 reactie op “Coalitiegesprekken verlopen voorspoedig”

  1. Een goede zaak om een breed draagvlak te zoeken daar waar het gaat om de zorg. Ik heb er vertrouwen in dat jullie er goed uitkomen.

Reacties zijn uitgeschakeld.